Vodni krogi v industriji

V Petrolu s celovitimi ukrepi učinkovite rabe energije skrbimo za gospodarno rabo vode v industriji. Razvijamo, gradimo in upravljamo pametna distribucijska omrežja ter tako zagotavljamo krožno gospodarjenje s tem dragocenim virom.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE
Preverite še ostale poslovne rešitve

Uporabniki

Področja

Ponovna uporaba vode je ključnega pomena za ohranjanje našega planeta. V Petrolu verjamemo, da gospodarna raba industrijske odpadne vode, oziroma njeno hlajenje in čiščenje ter vračanje v ponovno uporabo poleg ugodnih vplivov na okolje ustvarja tudi konkurenčne prednosti. Pri tem ne gre pozabiti na čedalje zahtevnejši okoljski vidik in ostrejšo zakonodajo ter s tem povezane stroške.

Na zaokroženih gospodarskih območjih Železarne Štore in Železarne Ravne tako upravljamo z odprtimi in zaprtimi industrijskimi vodnimi krogi. To pomeni, da v industrijskih procesih zmanjšujemo potrebe po vnosu sveže zaloge vode v industrijski obrat ter za ponovno uporabo pripravljamo vodo, ki je že bila uporabljena.


Vse potrebne investicije izvedbe projekta, brez tveganj

Naši naročniki se odločajo za sodelovanje s Petrolom, saj lahko vsa tveganja, povezana s prenovo in obratovanjem industrijskih vodnih sistemov prenesejo na pogodbenega partnerja, ki ima za to potrebna znanja in izkušnje.

V Petrolu izvedemo vse potrebne investicije za izvedbo projekta - projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo, uporabno dovoljenje, upravljanje - in prevzamemo vsa tveganja, povezana z uporabo in upravljanjem industrijskih vodnih sistemov v pogodbenem obdobju. Tehnološki procesi so izvedeni optimalno in z zagotavljanjem dogovorjenih parametrov, med drugim tudi za ustrezno kvaliteto vode, še posebej ob izpustih v okolje.

Zakaj Petrol?

 • Prenos projektiranja, upravnih postopkov, gradnje in uporabnega dovoljenja na Petrol.
 • Prenos vzdrževanja in izvajanja storitev.
 • Najoptimalnejši procesi upravljanja in vodenja.
 • Zagotavljanje učinkov in pogodbeno dogovorjenih parametrov.
 • Avtomatizacija procesov.
 • Čista in nenevarna ohlajena industrijska voda, ki jo lahko spuščamo nazaj v okolje.
 • Prenos okoljskih zakonskih zahtev na Petrol.
 • Racionalna in okolju prijazna raba vode.

Upravljanje zaprtih in odprtih industrijskih vodnih krogov

Na področju priprave, hlajenja, čiščenja in dehidracije muljev nam dolgoletne izkušnje omogočajo izvedbo najoptimalnejših procesov upravljanja in vodenja zaprtih in odprtih vodnih krogov sistemov.

Zaprt industrijski vodni tok Odprt industrijski vodni tok
Čiščenje in hlajenje industrijske vode Priprava in hlajenje industrijske vode
V okolje se v času praznenja sistemov spušča čista voda (voda pride v stik z zunanjim ozračjem) Voda kroži v zaprtem sistemu, kjer se po potrebi hladi
(voda ne pride v stik z zunanjim ozračjem)
Primer:
podjetje Štore Steel, čiščenje industrijske vode iz jeklarskega in valjarskega procesa
Primer:
Podjetje Štore Steel, vmesni sistem kokilne vode, ki zahteva najvišjo kvaliteto vode

Naši sistemi so izvedeni z recikliranjem oz. ponovno uporabo industrijske vode v obtočnih sistemih, kar nam omogoča racionalno in okolju prijazno uporabo vode. Vsa ohlajena industrijska voda v sistemih je nenevarna za okolje in se jo lahko izpušča nazaj v naravno okolje.

Primeri ukrepov, ki jih izvajamo:

 • Zajem industrijske vode iz vodotokov in/ali podzemnih vodnjakov.
 • Črpanje podzemne pitne vode, distribucija in oskrba.
 • Zajemanje, filtriranje in distribucija industrijske hladilne vode.
 • Čiščenje tehnoloških vod.
 • Črpanje, distribucija, filtriranje in hlajenje industrijske vode.
 • Čiščenje in odvajanje industrijskih vod in ponovno vračanje v uporabo.
 • Kondicioniranje in priprava vode za uporabo v tehnoloških in hladilnih procesih.
 • Dehidracija mulja in odstranjevanje odpadkov na stalne deponije.
 • Upravljanje hladilnih sistemov v industriji preko vzpostavljenega on line sistema monitoringa iz centrov vodenja energetskih procesov, ob stalni prisotnosti operaterjev.
 • Izvajanje vzdrževanja in montaže hladilnih sistemov z lastnimi kapacitetami in/ali s priznanimi pogodbenimi partnerji.
 • Inženiring in izvedba vodnih sistemov v industriji, v okvirih izvajanja energetskega pogodbeništva.

Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.