Čiščenje industrijskih odpadnih vod

Našim partnerjem v industriji nudimo celovite rešitve čiščenja odpadnih industrijskih voda. Vemo, da imajo odpadne vode velik vpliv na kakovost vodnih virov, zato je skrbno ter učinkovito upravljanje z vodo naša najvišja prioriteta.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE
Preverite še ostale poslovne rešitve

Uporabniki

Področja

Trajnostno upravljanje z viri v industriji zmanjšuje rabo surovin, podaljšuje njihovo uporabo in življenjski cikel ter s tem prispeva h krožnemu gospodarstvu.

V Petrolu verjamemo, da gospodarna raba industrijske odpadne vode, oziroma njeno čiščenje ter vračanje v ponovno uporabo, poleg ugodnih vplivov na okolje, ustvarja tudi konkurenčne prednosti.

Industriji omogočamo optimalno obratovanje čistilne naprave, da zagotavljamo zakonsko dovoljeno kakovost izpustov in optimalno obratovanje naprave. V sodelovanju z naročniki izvedemo potrebne investicije, od pogodbenega načrtovanja rešitev, gradnje in upravljanja, do novogradenj in sanacij. Pri tem gre običajno za dolgoročni pogodbeni odnos.


Optimalno delovanje brez tveganj

Partnerji v industriji se za sodelovanje z nami odločajo, ker lahko na nas prenesejo vzdrževanje in izvajanje ostalih storitev.

S tem pridobijo optimalno delovanje tehnoloških procesov z zagotavljanjem učinkov. Prenos upravljanja je lahko prenesen na zunanjega pogodbenega partnerja, ki prevzema vsa tveganja in garancijo za pogodbeno dogovorjene parametre, med njimi tudi za ustrezne izpuste v okolje in kvaliteto vode.

Prednosti za partnerje:

  • Prenos vzdrževanja in izvajanja storitev
  • Zagotavljanje učinkov in pogodbeno dogovorjenih parametrov
  • Avtomatizacija procesa
  • Optimizacija nabavnih virov ter tokov odpadkov
  • Poročanja in vodenje komunikacije z državnimi organi
  • Prevzem odgovornosti za obratovanje naprave


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas