Kemični proizvodi

Ker se zavedamo pomena kemičnih izdelkov v našem življenju, kot eden izmed glavnih ponudnikov industrijskih kemikalij podjetjem nudimo kakovostno in široko izbiro kemičnih proizvodov.

Pošljite povpraševanje Prenesite brošuro
Preverite še ostale poslovne rešitve

Uporabniki

Področja

Kemija spada med osnovne dejavnosti Petrola, četudi se njen obseg morda ne more primerjati z obsegom prodaje energentov. Čeprav se v svetu za potrebe vse kemije, ki nas obkroža, porabi le 6 % načrpane nafte, je kar 85 % svetovnega trga kemičnih izdelkov osnovanih na nafti in plinu kot osnovnih surovinah.

Na področju kemije se usmerjamo predvsem v področje t.i. industrijskih kemikalij. To so kemikalije, ki predstavljajo pomožni repromaterial za kemično-predelovalno industrijo ali nastopajo kot pomožni material v industrijskih procesih.

Z združevanjem obsega nakupnih naročil, s svojimi skladiščnimi in pretakalnimi kapacitetami ter z znanjem, ki je osnovano na dnevnem spremljanju cenovnih gibanj ter medsebojno soodvisnih blagovnih tokov na svetovnem trgu kemikalij, smo pomemben dejavnik stabilnosti slovenskega trga kemikalij.


Parafini in vazelini
Petrolov program parafinov in vazelinov vključuje:
  • parafinske voske,
  • parafinska oziroma bela olja (farmacevtske ali prehrambene kvalitete) ter
  • visoko kakovostne vazeline, primerne za kozmetično uporabo

Topila in razredčila
Topila so hlapne tekočine, ki imajo lastnost raztapljanja plinov, tekočin ali trdnih snovi, pri tem pa kemična sestava topljenca in topila ostaneta nespremenjeni.

Plastične mase
Plastika predstavlja naziv za skupino organskih materialov, katerih skupna lastnost je, da so sestavljeni iz dolgih verig - makromolekul. Dobimo jih s polimerizacijo (spajanjem) manjših molekul monomera v daljše verige polimera.

Kontaktirajte nas

Osrednja Slovenija, Gorenjska

Rok Pirc

Primorska in Dolenjska

Polona Pibernik

Štajerska

Valerij Strmčnik