Znanje in podpora

Izzive upravljanja z energijo rešujemo z novimi razvojnimi projekti

Področje upravljanja z energijo se ves čas spreminja, trendi pa prinašajo številne nove izzive. Upravljanje mora biti stroškovno učinkovito, pametno in uporabniku prijazno. Zato z razvojnimi projekti iščemo nove tehnološke rešitve, ki so obenem tudi ekonomsko upravičene. Eden takšnih projektov je tudi razvojni projekt Demonstracija celostnega energetskega upravljanja (DEUP), ki smo ga uspešno izpeljali s konzorcijem partnerjev.

Združevanje različnih znanj in izkušenj vodi v uspešna partnerstva. V okviru projekta DEUP se je v odličen konzorcij povezalo kar 9 podjetij: Petrol, kot nosilni partner, podjetja Kolektor Sisteh, Iskratel, Smartis, Solvera Lynx, Slovenska industrija jekla, komunalni podjetji Javno podjetje Komunala Idrija in Komunalno podjetje Ptuj ter Inštitut za vodarstvo. Ključna prednost konzorcija je bila združitev komplementarnih znanj za razvoj skupnih rešitev, ki lahko kot celota konkurirajo najnaprednejšim storitvam na svetovnem trgu.

Projekt je združil prej nepovezana področja

Projekt DEUP se je pričel julija 2017 in je združil do takrat nepovezana področja, in sicer energetsko intenzivno jeklarsko industrijo, vodovodne sisteme, klasično industrijo ter trg z električno energijo. Zaključil se je avgusta 2020 in z enotnim upravljanjem, povezovanjem področij in optimizacijo dokazal, da so lahko donosni tudi sistemi, ki se sicer nepovezano morda ne izplačajo. Omenjena področja imajo izjemen potencial upravljanja odjema ter možnost shranjevanje energije v različnih oblikah, recimo toplotna energija v tehnološkem procesu taljenja in obdelave končnih izdelkov v jeklarski industriji, kemijska energija v hranilnikih energije in vodna energija v optimizaciji delovanja črpališč in vodohranov v vodovodnih sistemih. Shranjevanje energije in upravljanje porabe oziroma proizvodnje električne energije omogoča projektnim partnerjem ustvarjati nove prihodke, zmanjšati porabo ter stroške energije, obenem pa lahko sodelujemo na kratkoročnih energetskih trgih ter pripomoremo k stabilnosti elektroenergetskega sistema preko nudenja sistemskih storitev operaterju prenosnega sistema ELES.

Prožnost je pomembna za razvoj elektroenergetskega trga.

Partnerji projekta DEUP so ob prijavi projekta prepoznali predvsem pomen prožnosti za razvoj elektroenergetskega trga ter potrebo po učinkovitem spremljanju in upravljanju odjema, tako v industriji, kot pri upravljalcih vodne infrastrukture. Demonstracijski projekti so ključni za razvoj novih storitev in produktov, predvsem pa omogočajo takojšen preizkus novih konceptov, tehnologij in rešitev na praktičnih primerih.

»V okviru projektno zastavljenih ciljev, smo v programsko okolje Aquis, implementirali hidravlična dvojčka dveh vodovodnih sistemov, IoT platformo Tango in razvili aplikacijo WPECO. Z implementiranimi rešitvami so upravljalci vodovodnih sistemov Idrije in Ptuja dobili orodja, ki jim omogočajo celovit pregled nad obratovanjem vodovodnega sistema in možnost hitrega, proaktivnega ukrepanja, z namenom energijske optimizacije oz. zmanjšanja porabe električne energije. Projekti, kot je DEUP, so izjemna priložnost za razvoj novih poslovnih rešitev,« je izpostavil dr. Janez Žlak, izvršni direktor področja Energetski in okoljski sistemi v Petrolu. Poleg omenjenih prednosti tovrstni projekti tudi pospešujejo sklepanje dolgoročnih partnerstev, ki so danes ključna za vzdrževanje gospodarske konkurenčnosti.

Pri razvoju končne rešitve so bila uporabljena potrebna znanja, tehnologije ter najsodobnejše informacijske tehnologije.

Doseženi rezultati potrjujejo ekonomsko upravičenost vpeljave sistemov upravljanja

S povezavo različnih sistemov upravljanja in kombinacijo ustreznih znanj in tehnologij smo dosegli rezultate na štirih konkretnih področjih: 

  • Energetsko intenzivna jeklarska industrija, kjer je rezultat Demonstracijska platforma za upravljanje odjema v jeklarski industriji – Steelflex, na lokacijah SIJ Acroni in SIJ Ravne na Koroškem. Platforma omogoča tržno izrabo več kot 20MW prožnosti v vsako smer.
  • Trg z električno energijo, kjer je rezultat Orodje za optimalno izrabo prožnosti, ki na podlagi predikativnih modelov in cenovnih signalov iz trgovalnih platform/energetskih borz ter razpoložljive prožnosti predlaga optimizirano izrabo prožnosti na različnih delih elektroenergetskega trga (trgovanje za dan vnaprej, znotraj dnevno trgovanje, izravnalni trg ter sistemske storitve). S pomočjo avtomatiziranega sistema in razvitega orodja je agregatorju in vključenim ponudnikom prožnosti omogočeno ustvarjanje novih prihodkov v višini 3 €/MWh razpoložljive prožnosti.
  • Klasična industrija, kjer je rezultat Aktivni FEMS (»Factory energy management system«), ki predstavlja sodoben energetski sistem za upravljanje z energijo v industrijskem okolju. Pri svojem delovanju upošteva vidike varčevanja z energijo, učinkovite rabe energije ter prilagajanja porabe glede na trenutne cene elektrike na trgu.
  • Vodovodni sistemi, kjer smo razvili Sistem za učinkovito upravljanje vodovodnega sistema omrežij KP Ptuj in KP Idrija, ki upravljalcem omrežja omogoča boljši nadzor nad omrežjem (hitrejšo prepoznavo napak s pomočjo uvedbe hidravličnih modelov) ter tehnično ekonomsko optimizacijo obratovanja vodovodnega sistema, preko optimizacije tlačnih razmer v cevovodih. Z izvedenimi ukrepi so se vodne izgube vodovodnih sistemov znižale za več kot 5 %. 

Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Dobro sodelovanje in uspešnost projekta potrjujejo tudi dobri vtisi sodelujočih

 Projekt DEUP je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javne agencije SPIRIT Slovenije kot pilotni projekt v sklopu: pretvorba, distribucija in upravljanje energije. Izvedbo projekta podpirajo poleg javne agencije SPIRIT še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ter Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Mag. Samo Ceferin, vodja programa Sistemi za energetiko v podjetju Kolektor Sisteh, je prav tako potrdil dober izid projekta: »Kot eden od partnerjev na projektu smo v podjetju Kolektor Sisteh sodelovali na vsebinah celostnega energetskega upravljanja in energijskega optimiranja vodovodnih sistemov. Tekom projekta smo razvili rešitve in znanja, ki so za nas strateškega pomena in jih nudimo tako na domačem kot tudi mednarodnem trgu. Sodelovanje s partnerji nam je prineslo pomembna znanja na področju celostnih in trajnostnih rešitev pri upravljanju z energijo in vodami. Kot največji dosežek na projektu vidimo celovito povezanost partnerjev s tehničnimi in tehnološkimi rešitvami, ki smo jih na koncu zaključili z vključitvijo v skupno platformo Tango na strani vodilnega partnerja Petrola. Dosežke tega projekta vidimo tudi v nadaljnjem medsebojnem sodelovanju in novih priložnostih, ki jih lahko z nekaterimi partnerji osvojimo na trgu«.

Tudi podjetje Smartis, informacijski sistemi, je odigralo izredno pomembno vlogo pri projektu, predvsem v razvojno integracijskem smislu. »Največji dosežek projekta je po našem mnenju razvoj napredne celostne interdisciplinarne rešitve, kakršnih v Sloveniji manjka«, je povedal dr. Blaž Peternel, vodja Raziskav in razvoja pri podjetju Smartis, informacijski sistemi. Rešitev pa ni samo tehnološka, temveč tudi ekonomsko upravičena. Po mnenju Tomaža Buha, vodje Razvoja programskih rešitev pri podjetju Solvera Lynx, je to eden največjih dosežkov projekta: »V sklopu projekta DEUP smo z uporabo rešitve STEELFLEX avtomatizirali proces izračunavanja in izrabe prožnosti, ki je ekonomsko upravičena, poleg tega pa proizvodni proces ni ogrožen. Prav tako smo definirali tehnične parametre pod katerimi lahko izrabimo prožno energijo.«

Tudi v prihodnje bo za stroškovno učinkovito reševanje izzivov, ki jih prinašajo trendi, ključna vloga nacionalnih in evropskih demonstracijskih programov, ki prinašajo multidisciplinarni pristop ter praktičen preizkus razvitih rešitev na primerih iz lokalnega okolja. 

*Projekt Demonstracija celostnega energetskega upravljanja (DEUP) je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije »Pilotni/demonstracijski projekti – i. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije« za sofinanciranje operacije »Demonstracija celostnega energetskega upravljanja« s sklepom št. 303-7-4/2016/7, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

logotipi