Znanje in podpora

Izzive upravljanja z energijo rešujemo z novimi razvojnimi projekti

Področje upravljanja z energijo se ves čas spreminja, trendi pa prinašajo številne nove izzive. Upravljanje mora biti stroškovno učinkovito, pametno in uporabniku prijazno. Zato z razvojnimi projekti iščemo nove tehnološke rešitve, ki so obenem tudi ekonomsko upravičene. Eden takšnih projektov je tudi razvojni projekt Demonstracija celostnega energetskega upravljanja (DEUP), ki smo ga uspešno izpeljali s konzorcijem partnerjev.

Združevanje različnih znanj in izkušenj vodi v uspešna partnerstva. V okviru projekta DEUP se je v odličen konzorcij povezalo kar 9 podjetij: Petrol, kot nosilni partner, podjetja Kolektor Sisteh, Iskratel, Smartis, Solvera Lynx, Slovenska industrija jekla, komunalni podjetji Javno podjetje Komunala Idrija in Komunalno podjetje Ptuj ter Inštitut za vodarstvo. Ključna prednost konzorcija je bila združitev komplementarnih znanj za razvoj skupnih rešitev, ki lahko kot celota konkurirajo najnaprednejšim storitvam na svetovnem trgu.

Projekt je združil prej nepovezana področja

Projekt DEUP se je pričel julija 2017 in je združil do takrat nepovezana področja, in sicer energetsko intenzivno jeklarsko industrijo, vodovodne sisteme, klasično industrijo ter trg z električno energijo. Zaključil se je avgusta 2020 in z enotnim upravljanjem, povezovanjem področij in optimizacijo dokazal, da so lahko donosni tudi sistemi, ki se sicer nepovezano morda ne izplačajo. Omenjena področja imajo izjemen potencial upravljanja odjema ter možnost shranjevanje energije v različnih oblikah, recimo toplotna energija v tehnološkem procesu taljenja in obdelave končnih izdelkov v jeklarski industriji, kemijska energija v hranilnikih energije in vodna energija v optimizaciji delovanja črpališč in vodohranov v vodovodnih sistemih. Shranjevanje energije in upravljanje porabe oziroma proizvodnje električne energije omogoča projektnim partnerjem ustvarjati nove prihodke, zmanjšati porabo ter stroške energije, obenem pa lahko sodelujemo na kratkoročnih energetskih trgih ter pripomoremo k stabilnosti elektroenergetskega sistema preko nudenja sistemskih storitev operaterju prenosnega sistema ELES.

Prožnost je pomembna za razvoj elektroenergetskega trga.

Partnerji projekta DEUP so ob prijavi projekta prepoznali predvsem pomen prožnosti za razvoj elektroenergetskega trga ter potrebo po učinkovitem spremljanju in upravljanju odjema, tako v industriji, kot pri upravljalcih vodne infrastrukture. Demonstracijski projekti so ključni za razvoj novih storitev in produktov, predvsem pa omogočajo takojšen preizkus novih konceptov, tehnologij in rešitev na praktičnih primerih.

»V okviru projektno zastavljenih ciljev, smo v programsko okolje Aquis, implementirali hidravlična dvojčka dveh vodovodnih sistemov, IoT platformo Tango in razvili aplikacijo WPECO. Z implementiranimi rešitvami so upravljalci vodovodnih sistemov Idrije in Ptuja dobili orodja, ki jim omogočajo celovit pregled nad obratovanjem vodovodnega sistema in možnost hitrega, proaktivnega ukrepanja, z namenom energijske optimizacije oz. zmanjšanja porabe električne energije. Projekti, kot je DEUP, so izjemna priložnost za razvoj novih poslovnih rešitev,« je izpostavil dr. Janez Žlak, izvršni direktor področja Energetski in okoljski sistemi v Petrolu. Poleg omenjenih prednosti tovrstni projekti tudi pospešujejo sklepanje dolgoročnih partnerstev, ki so danes ključna za vzdrževanje gospodarske konkurenčnosti.

Pri razvoju končne rešitve so bila uporabljena potrebna znanja, tehnologije ter najsodobnejše informacijske tehnologije.

Doseženi rezultati potrjujejo ekonomsko upravičenos