ePoslovanje za podjetja

ePoslovanje je naš uporabniški portal za podjetja, kjer vam omogočamo preprost in pregleden dostop do ključnih elementov vašega poslovanja s Petrolom.

VSTOPITE v portal eposlovanje
Do vseh informacij z enim klikom

V Petrolovem uporabniškem portalu ePoslovanje zlahka:

  • Preverite stanje zalog in izdelke naročite
  • Preverite podatke o karticah, nakupih in računih
  • Dostopate do aplikacij iz sklopa trgovskega informacijskega sistema
  • Poiščete in pregledate vse varnostne in tehnične liste

Vstopite v portal eposlovanje

Postanite Petrolov dobavitelj

Bi radi svoje izdelke in storitve ponujali v naši razvejani prodajni mreži, ki pokriva celotno Slovenijo? Brezplačno se prijavite v Petrolov spletni račun SAP Ariba®! V njem spremljajte vse naše razpise in povpraševanja ter že v nekaj klikih oddajte svojo ponudbo in nato sledite komunikaciji s Petrolom. Za enostavno in pregledno partnerstvo.

PRIJAVITE SE V SAP Ariba®

Ariba

Zakonsko predpisani varnostni listi

Poiščite varnostno specifikacijo o posameznih izdelkih. Objavljeni varnostni listi so skladni z Uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij št. 1907/2006 (Uvedba REACH) in Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi št. 1272/2008 (Uredba CLP).

Prodajni predstavnik v vaši regiji

Evropska uredba REACH

Evropska uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) industriji nalaga večjo odgovornost pri ravnanju in upravljanju s kemikalijami ter tako zahteva sodelovanje celotne preskrbovalne verige. Preberite, kako uredba vpliva tudi na naše poslovanje.