Znanje in podpora

Međimurske vode: Digitalizacija vodovodnega sistema za učinkovitejše upravljanje in oskrbo s pitno vodo

Izvajalci storitev na področju oskrbe s pitno vodo se danes srečujejo s številnimi izzivi varne in dolgoročno vzdržne oskrbe s pitno vodo, pa tudi s skrbjo za dolgoročno ohranitev vodnih virov. Pomaga lahko digitalizacija poslovanja. Tako kot v Međimurskih vodah, upravljalcu vodovodnega sistema na Hrvaškem, kjer smo na pomoč priskočili z vrsto projektov za izboljšanje vodno-komunalne infrastrukture.

”S projektom smo pričeli spomladi 2019.Međimurske vode so tako med prvimi na Hrvaškem prepoznale dodano vrednost vzpostavitve digitalnega dvojčka svojega vodooskrbnega sistema, s ciljem optimizacije vodooskrbe,” je povedal Daniel Kozelj, vodja produktne skupine Vodovodni sistemi v Petrolu.

Podjetje Međimurske vode se je tako odločilo za implementacijo sodobnega sistema za ekonomično načrtovanje razvoja vodovodnega sistema in učinkovito upravljanje v realnem času. Projekt, ki se je zaključil v začetku oktobra 2020, je namenjen izboljšanju vodno komunalne infrastrukture in vključuje tudi upravljanje in optimizacijo poslovanja.

Projekt je bil izveden ob tesnem sodelovanju strokovnjakov Međimurskih vod in Petrola kot nosilca izvedbe projekta.

Digitalni projekti, ki zagotavljajo varno, zanesljivo in neprekinjeno oskrbo s pitno vodo  so danes zelo dobrodošli.

Lažje in hitrejše sprejemanje poslovnih odločitev

Poleg digitalizacije vodooskrbnega sistema smo s projektom omogočili še lažje in hitrejše sprejemanje poslovnih odločitev.

Vemo namreč, da so v današnjih časih negotovosti in hitrih sprememb več kot dobrodošli projekti, ki zagotavljajo varno in zanesljivo ter neprekinjeno oskrbo s pitno vodo na podlagi kvalitetnih in z informacijskimi tehnologijami podprtih tehničnih podatkov na področju sodobnega upravljanja z javno gospodarsko infrastrukturo – v našem primeru z vodovodnim sistemom. 

Projekt z uvedbo učinkovitega nadzora nad delovanjem vodovodnega sistema za hitro prepoznavanje vodnih izgub in motenj oskrbe s pitno vodo Međimurskim vodam prinaša veliko koristi.

”Med njimi so stroškovno učinkovito načrtovanja novih investicij, prenova in rehabilitacija obstoječe mreže ter izdelava varnostnih načrtov za izredne dogodke. Zelo pomembno je tudi napovedovanje prihodnjih obratovalnih pogojev vodovodnega sistema, ob upoštevanju podnebnih sprememb,” še dodaja Petrolov strokovnjak Daniel Kozelj.

Upravljanje vodovodnih sistemov na daljavo je ena izmed ključnih prednosti v času epidemije, saj omogoča njihovo nemoteno delovanje.

Hitrejše prepoznavanje težav, boljši odziv na terenu

Međimurske vode imajo z implementiranim sistemom možnost učinkovitega nadzora infrastrukture vodooskrbe, z realnimi podatki in pridobljenimi meritvami iz terena, kar pomeni hitrejše prepoznavanje težav in hkrati boljši odziv na terenu.

Poleg vsega navedenega je Međimurskim vodam omogočeno spremljanje učinkovitosti obrata in sprejemanje optimalnih ukrepov ter izvedba pravočasnih aktivnosti v motenj oskrbe s pitno vodo. 

Glavni cilj projekta je bila vzpostavitev digitalnega dvojčka,