Znanje in podpora

Z digitalizacijo narašča pomen kibernetske varnosti. Tudi, ko gre za našo pitno vodo.

Ali ste vedeli, da je število naprav, povezanih v splet, od leta 2015 naraslo za več kot 285 odstotkov? Internet stvari (IoT) naj bi tako do leta 2020 povezoval že 40 milijard predmetov iz našega vsakdanjega življenja, opremljenih s senzorji, procesorji in komunikacijskimi napravami. Z digitalizacijo in razvojem IoT, ki je gonilo razvoja pametnih rešitev, se veča pomen kibernetske varnosti. Ta pa igra nezanemarljivo vlogo tudi na področju upravljanja vodne infrastrukture. 

Pravica do zdrave in varne pitne vode je temeljna osnovna pravica vsakega človeka, zato z vodo pametno ravnamo. Pri tem igra ključno vlogo urbani vodni krog. Ta se začne z odvzemom vode iz okolja za naše osnovne potrebe oskrbe s pitno vodo ter sklene z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode, ko jo ponovno vrnemo nazaj v okolje. Sistemi za oskrbo s pitno vodo predstavljajo tako imenovano kritično infrastrukturo, zato oskrba z vodo sodi med ključne storitve za gospodarstvo in družbo. 

Vse temelji na informacijskih sistemih

Zaradi digitalizacije, razvoja IoT ter trenda pametnih rešitev, pametnih skupnosti in pametnih uporabnikov, danes veliko našega vsakdana temelji na informacijskih sistemih - tudi, ko gre za vodni krog.   


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

V primeru kibernetskih napadov na omrežja nacionalnega pomena so posledice vseobsegajoče in imajo neposreden vpliv na življenja veliko ljudi. Velika negotovost leži v geografski brezmejnosti kibernetskih groženj, zato se vse bolj gradi na ozaveščanju o prepoznavanju tovrstnih groženj in izboljšanju pripravljenosti.

V Petrolu upravljamo številne sisteme infrastrukture, pri čemer sta nepogrešljivi digitalizacija in pametna infrastruktura. Zavedamo se, da je zagotavljanje kibernetske varnosti omrežja in informacijskih sistemov ključnega pomena, saj prenos podatkov večinoma poteka brezžično. V zadnjem času je v ospredju nadzorovanje pretoka podatkov med objekti vodnega kroga, pravočasno prepoznavanje tveganj morebitnega kibernetskega vdora v te sisteme, ustrezni preventivni zaščitni, ukrepi pred vdori ter sledljivost podatkov med objekti.  

Pri razvoju in ponudbi storitev za pametne skupnosti oziroma pametna mesta pozornost namenjamo predvsem tehnološkim rešitvam, ki so osredotočene na potrebe posameznika. Prehod v nizkoogljično družbo, kar je naše poslanstvo, namreč vključuje ne samo spremembe v poslovanju podjetij, javnih in drugih organizacij, ampak tudi spreminjanje navad vsakega posameznika.

Ključno je pravočasno prepoznavanje tveganj vdora v sisteme prenosa podatkov med objekti vodnega kroga.

Izboljšanje učinkovitosti distribucijskih sistemov pitne vode

Naše vodilo razvoja je celovita energetska oskrba, s poudarkom na učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.  

Sodobne informacijske rešitve omogočajo gospodarno načrtovanje razvoja vodovodnih sistemov. V Petrolu smo zato razvili poslovne rešitve za izboljšanje učinkovitosti distribucijskih sistemov pitne vode. Ena takšnih je sistem DISNet-WS (Digital Intelligent Smart Networks – Water System), ki pripomore k večji učinkovitosti pri upravljanju neobračunanih količin vode in pri nadzorovanju vodnih izgub. S tem zagotavljamo učinkovito, dostopno in trajno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter omogočamo kakovost na celotni distribucijski poti.

Naš cilj je najvišja raven kakovosti storitev ob čim nižjih stroških.

Digitalna transformacija podjetij in mest  

V Petrolu sisteme upravljamo s sodobnimi OT-platformami (Operational Tecnology Platform), s katerimi podatke zajamemo, preverimo in zberemo na enem mestu (podatkovno jezero – BigData). Nadziramo in vizualiziramo jih s ključnimi procesnimi indikatorji (KPI), alarmi in nadzornimi ploščami (Dashboards). Iz zbranih podatkov nato z  naprednimi BI-algoritmi (Business Intelligence) in AI-algoritmi (Artificial Intelligence) pridobivamo informacije in uvajamo avtomatizirane postopke, ki omogočajo učinkovito upravljanje omenjenih sistemov.  

Cilj je izboljšanje energetske učinkovitosti obratovanja in zagotavljanje najvišje ravni kakovosti storitev ob čim nižjih stroških za končne uporabnike. Z omenjenimi OT-platformami lahko podatke ponudimo tudi njim – prek spleta, pametnih naprav in prek API-managementa.   

Za obvladovanje izzivov, ki jih prinašata sodobno poslovanje ter digitalna transformacija podjetij in mest, smo razvili tehnično-informacijski sistem Tango. Gre za platformo, ki je usmerjena v oblikovanje pametnih, pragmatičnih in stroškovno učinkovitih delovnih procesov, v sprejemanje pametnih odločitev in ustvarjanje dodanih vrednosti, ne glede na dejavnost ali velikost uporabnika.

Mesta in regije, denimo, lahko s pomočjo platforme Tango nadzirajo in upravljajo svojo infrastrukturo, od sistemov ogrevanja in hlajenja, javne razsvetljave, delovanja javnih zgradb, delovanja proizvodnih virov elektrike, električne polnilne infrastrukture, do plinskega omrežja, prometa in spremljanja okoljskih parametrov, kot je kakovost zraka.