Laboratorijske storitve

Strokovnost ter zanesljivost sta odliki zaradi katerih Laboratoriju Petrol, osrednjemu slovenskemu naftnemu laboratoriju, zaupajo tako slovenski kot tuji naročniki.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Laboratorij delniške družbe Petrol deluje kot neodvisna in nevtralna institucija. Zaradi svoje sodobne opreme in številnih dejavnosti, ki jih opravlja tako za matično družbo kot tudi za zunanje naročnike, si je prislužil naziv osrednjega slovenskega naftnega laboratorija.

Storitve laboratorija so po obsegu in kakovosti povsem v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025 in zahtevami naročnikov. Laboratorij sodeluje s slovenskim inštitutom za standardizacijo, z nemškim inštitutom za standardizacijo in v programih mednarodnih medlaboratorijskih primerjav, ki potekajo med priznanimi svetovnimi laboratoriji in jih organizirajo priznane tuje institucije.


Poslanstvo Laboratorija Petrol

Temeljno poslanstvo laboratorija je izvajanje celovitih in zanesljivih storitev preizkušanja ter zagotavljanje nepristranskih in neodvisnih strokovnih mnenj ter svetovanj. Preskuse in analize naftnih derivatov, maziv in kemičnih izdelkov opravljamo po standardnih preskusnih metodah, predpisanih v nacionalnih, mednarodnih in ostalih standardih, specifikacijah in tehničnih predpisih.

Laboratorij deluje v skladu z določili sistema kakovosti, ki je usklajen z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025 in z navodili Slovenske akreditacije.


Področja preizkušanja
 • Tekoča goriva
 • Maziva in sorodni izdelki
 • Aditivi za goriva in maziva
 • Utekočinjen naftni plin
 • Naftna topila
 • Odpadna olja
 • Olja in tekočine za prenos toplote
 • Zavorne tekočine
 • Hladilne tekočine
 • Tekočine za solarne sisteme
 • Sredstva za nego vozil

Pomen slovenske akreditacije

Urad za standardizacijo in meroslovje Slovenska akreditacija (USM-SA) je maja 1998 Laboratoriju Petrol kot prvemu kemijskemu laboratoriju v Sloveniji podelil akreditacijo, s katero mu je bilo priznano izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN 45001 za izvajanje dejavnosti preizkušanja naftnih derivatov, goriv, maziv in topil ter kemičnih proizvodov (v obsegu, ki je opisan v prilogi akreditacijske listine, reg. št. L-007).

Leta 2001 je laboratorij uspešno prestal še ocenjevanje, povezano z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025. Avgusta 2001 mu je Slovenska akreditacija – spet kot prvemu kemijskemu laboratoriju v Sloveniji – s podelitvijo nove akreditacije uradno priznala tudi izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025 in razširitev obsega akreditacije. Veljavni obseg akreditacije je opisan v prilogi akreditacijske listine, št. LP-002.

Akreditacija naročnikom laboratorijskih storitev:

 • zagotavlja pregled in oceno strokovne usposobljenosti in sistema vodenja kakovosti,
 • vliva zaupanje v rezultate preizkušanja,
 • omogoča mednarodno priznavanje poročil o preizkusih ter
 • izboljša kakovost laboratorijskih storitev in način poslovanja laboratorija.

Pridobitev akreditacije je pomembna zlasti za tiste naročnike laboratorijskih storitev, pri katerih je področje preizkušanja, kamor sodi tudi kontrola kakovosti tekočih goriv, zakonsko regulirano.

Kontaktirajte nas

Laboratorij Petrol

Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana

Vodja laboratorija

Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana

Vodja preskušanja

Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana