Laboratorijske storitve

Strokovnost ter zanesljivost sta odliki zaradi katerih Laboratoriju Petrol, osrednjemu slovenskemu naftnemu laboratoriju, zaupajo tako slovenski kot tuji naročniki.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Laboratorij delniške družbe Petrol deluje kot neodvisna in nevtralna institucija. Zaradi svoje sodobne opreme in številnih dejavnosti, ki jih opravlja tako za matično družbo kot tudi za zunanje naročnike, si je prislužil naziv osrednjega slovenskega naftnega laboratorija.

Storitve laboratorija so po obsegu in kakovosti povsem v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025 in zahtevami naročnikov. Laboratorij sodeluje s slovenskim inštitutom za standardizacijo, z nemškim inštitutom za standardizacijo in v programih mednarodnih medlaboratorijskih primerjav, ki potekajo med priznanimi svetovnimi laboratoriji in jih organizirajo priznane tuje institucije.


Poslanstvo Laboratorija Petrol

Temeljno poslanstvo laboratorija je izvajanje celovitih in zanesljivih storitev preskušanja ter zagotavljanje nepristranskih in neodvisnih strokovnih mnenj ter svetovanj. Preskuse in analize naftnih derivatov, maziv in kemičnih izdelkov opravljamo po standardnih preskusnih metodah, predpisanih v nacionalnih, mednarodnih in ostalih standardih, specifikacijah in tehničnih predpisih.

Petrol d.d., Ljubljana - Laboratorij Petrol je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-002 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).


Področja preskušanja
 • Tekoča goriva
 • Maziva in sorodni izdelki
 • Aditivi za goriva in maziva
 • Utekočinjen naftni plin
 • Naftna topila
 • Odpadna olja
 • Olja in tekočine za prenos toplote
 • Zavorne tekočine
 • Hladilne tekočine
 • Tekočine za solarne sisteme
 • Sredstva za nego vozil