Obnovljivi viri energije

V Petrolu vlagamo v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in si prizadevamo za povečanje njihovega deleža v energetskem miksu. Osredotočamo se na proizvodnjo iz sončne, vetrne in hidro energije. Izvajamo celovite projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti mest, lokalnih skupnosti in podjetij, kamor integriramo tudi obnovljive vire energije.

Prijavite se na e-novice

Prispevek k doseganju podnebnih ciljev

Strokovno svetovanje pri investiranju v OVE

Integracija in upravljanje energije iz OVE

Povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo

OBNOVLJIVI VIRI SO
VIRI PRIHODNOSTI

V Petrolu želimo prispevati svoj delež pri doseganju ambicioznih evropskih ciljev na področju uvajanja obnovljivih virov energije.

Zavedamo se, da lahko trajnostno in okoljsko sprejemljivo preskrbo z energijo zagotovimo le s povečanjem deleža obnovljivih virov energije, ob hkratni učinkoviti rabi energije. Obnovljive vire energije zajemamo iz okolja in stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni pretoki in zemeljski toplotni tokovi.

V Petrolu vam pomagamo zagotoviti stabilno oskrbo z električno energijo iz energije sonca. Načrtujemo, gradimo in upravljamo vetrne parke. Do energetske neodvisnosti pomagamo tudi z gradnjo in upravljanjem malih hidroelektrarn, ki jih gradimo na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti energetski potencial vode.

Preverite ostale energetske rešitve

Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Naše rešitve za koriščenje obnovljivih virov energije:

tango-napredne-resitve-animacija  

Sončne elektrarne

Zaradi minimalno škodljivega vpliva na okolje je proizvodnja energije iz sončne svetlobe danes ena izmed najhitreje razvijajočih se tehnologij obnovljivih virov energije. Trendi pa nakazujejo vzpodbudno rast tudi v prihodnje.

V Petrolu poslovnim uporabnikom, industriji, gospodinjstvom ter mestom in lokalnim skupnostim z načrtovanjem, gradnjo in upravljanjem sončnih elektrarn pomagamo vzpostaviti samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov.

Sončna elektrarna je lahko tudi del celovite energetske rešitve. Ob kombinaciji več energetskih rešitev dosegamo najboljše izkoristke in rezultate.

Vetrne elektrarne

Tehnologije za vetrne elektrarne se zelo hitro razvijajo, medtem ko njihovi stroški upadajo. Zato vetrne elektrarne v primerjavi s konvencionalnimi viri postajajo vse bolj konkurenčne in zaželene.

V Petrolu načrtujemo, gradimo in upravljamo vetrne parke, z obzirom na lokacije, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra.

Male hidroelektrarne

Voda je eden izmed ključnih obnovljivih virov energije. Ob poganjanju turbin se energetski potencial vode pretvori v mehansko energijo, ki se nato preko generatorjev pretvarja v električno energijo.

Največ električne energije iz obnovljivih virov na svetu je proizvedene ravno iz energije vode. Tudi v hidroelektrarnah, ki jih v regiji razvija in upravlja Petrol.

Predvajaj

Samooskrbne energetske skupnosti

Za sončne elektrarne se odloča vse več lokalnih skupnosti, ki zasledujejo moderne koncepte energetske lokalne samooskrbe, saj želijo izboljšati zanesljivost oskrbe z električno energijo in znižati stroške. Prednosti teh konceptov so predvsem fleksibilno in decentralizirano omrežje z aktivnimi odjemalci, rešitve za shranjevanje energije, omogočanje e-mobilnosti, pospešeno razogljičenje in prihranki pri rabi energije.

Med njimi je tudi lokalna energetsko samooskrbna skupnost Luče, del evropskega projekta COMPILE in pilotni projekt, ki smo ga razvili v sodelovanju z Elektrom Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Gre za prvo tovrstno skupnost v regiji, ki omogoča otočno delovanje.

Predvajaj

Upravljanje elektrarn

Poleg uspešne integracije OVE v elektroenergetski sistem je ključnega pomena upravljanje tovrstnih elektrarn. Upravljamo jih na daljavo s pomočjo platforme Tango, popolnoma neodvisno od tipa in proizvajalca opreme.

S Tangom vzpostavimo enotno bazo podatkov na enem mestu in omogočimo celosten pregled in nadzor nad delovanjem ene ali portfelja elektrarn blizu realnega časa. Njegova uporaba je enostavna in učinkovita, saj omogoča izbiro prikaza podatkov in ključnih kazalnikov učinkovitosti delovanja, ki ustrezajo specifični uporabniški skupini.

Najlažje sodelovanje

Poslovni modeli

Energetske rešitve elektrarn na obnovljive vire energije razvijamo in izvajamo z različnimi poslovnimi modeli, ki jih prilagodimo našim partnerjem.

Skupaj ustvarjamo nizkoogljično prihodnost

Vetrna energija v zagonu: nova vetrna elektrarna Ljubač

Na Hrvaškem je zrasla nova Petrolova vetrna elektrarna Ljubač, ki predstavlja prvi vetrni park v skupini Petrol, zgrajen brez finančnih podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. V Ljubaču bo 9 vetrnic na letni ravni proizvedlo okrog 96 GWh električne energije – zeleno trajnostno energijo, ki bo zadoščala za 30.000 povprečnih gospodinjstev.

Preberite več

V Lučah smo vzpostavili prvo samooskrbno energetsko skupnost

Luče so prva samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji z otočnim delovanjem, ki je nastala v sklopu evropskega projekta COMPILE. Svoje potrebe po električni energiji pokrivajo zgolj iz obnovljivih virov energije. Projekt ima velik potencial za aplikacijo razvitih rešitev širše v regiji, predvsem tam, kjer imajo šibko elektroenergetsko omrežje.

Preberite več

V industrijskih kompleksih rastejo sončne elektrarne

Na zaokroženem gospodarskem območju Železarne Ravne smo na strehah svojih proizvodnih objektov Kisikarna in Energetsko poslopje postavili dve novi sončni elektrarni. V dvajsetih letih bosta elektrarni proizvedli več kot 6 milijonov kilovatnih ur električne energije iz obnovljivih virov energije. Celotno proizvedeno energijo bomo v Petrolu porabili za lastne potrebe in zmanjšali izpust ogljikovega dioksida za 126 ton CO2/leto.

Preberite več