Znanje in podpora

Digitalizacija ljubljanskega vodovodnega sistema prinaša rezultate

Digitalizacija je postala del našega vsakdana, še posebej pri upravljanju energetskih sistemov. Ne samo, da pomaga pri pametnem in učinkovitem upravljanju s pitno vodo, ampak skozi prepoznane vodne izgube podaljšuje življenjsko dobo virov, kar je eno od osnovnih vodil trajnostnega gospodarstva. V ljubljanskem Javnem podjetju Vodovod Kanalizacija Snaga, ki se uvršča med izvajalce bistvenih storitev pri upravljanju kritične infrastrukture oskrbe s pitno vodo, so se za sodelovanje s Petrolom in pametno upravljanje vodovodnega sistema odločili že pred leti.

Pristopili so k projektu optimizacije delovanja vodovodnega sistema in ga podprli s sodobnim informacijskim sistemom za gospodarno načrtovanje in upravljanje v realnem času, tako imenovanim DISNet WS.

Storitev oskrbe s pitno vodo sodi med obvezne gospodarske javne službe, zato želijo izvajalci gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z  z vodovodnimi sistemi upravljati čim bolj gospodarno, trajnostno in celovito. Zadnja leta intenzivno vlagajo v digitalizacijo upravljanja svoje infrastrukture, med njimi je tudi Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Snaga (v nadaljevanju JP VOKA SNAGA).

Učinkovit nadzor zmanjšuje neobračunane količine vode - vodne izgube

Začetki partnerstva Petrola in JP VOKA SNAGA na podroćju oskrbe s pitno vodo segajo v leto 2017, ko so se v Ljubljani odločili za uvedbo sodobnega sistema za pametno upravljanje vodovodnega omrežja in distribucije pitne vode z učinkovitim izkoriščanjem vodnih virov.

Ker jim je skrb za okolje pomembna, so želeli vzpostaviti dodatno nadzorovanje obratovanja omrežja, izboljšati učinkovitost obratovanja ter optimizirati obratovalne stroške, kot tudi zmanjšati vodne izgube in s tem prekomerne odvzeme vode iz okolja. S programskim orodjem DISNet WS (Digital inteligent Smart Network Water Systems) so z digitalizacijo storitve upravljanja zagotovili dinamično spremljanje hidravličnih razmer v omrežju in kakovosti pitne vode v realnem času.

V Petrolu smo na začetku nadgradili obstoječi sistem daljinskega nadzorovanja delovanja omrežja vodovodnega sistema. Povezali smo podatke iz geoinformacijkega sistema (GIS) s podatki obratovanja (SCADA) in podatki porabe vode pri uporabnikih (CIS), nakar je v letu 2019 projekt že dobil svoje nadaljevanje. Nadgradili smo ga s posodobljenim hidravličnim modelom celotnega vodovodnega sistema, ki je namenjen še bolj učinkovitemu nadzorovanju obratovanja vodovodnega sistema. Po zaključku projekta v letu 2020 smo preverili ukrepe za zmanjševanje vodnih izgub in načrpanih količin vode na centralnem vodovodnem sistemu, s poudarkom na t.i. ”Barieri Bežigrad”, ki med seboj ločuje dva vodna vira centralnega vodovodnega sistema.

In doseženi učinki?

V JP VOKA SNAGA uspešno ohranjajo doseženo raven zmanjšanih količin izgubljene vode, krajši so transportni časi vode od vodnega vira do končnega uporabnika, poleg tega pa so uspešno povečali tudi vključevanja vodarne Hrastje – kar je bil tudi eden izmed ciljev projekta "bariera".

Pri upravljanju vodovodnih sistemov je naš cilj zagotavljanje visokega nivoja kakovosti storitev vodooskrbe s poudarkom na dobavi zadostnih količin vode ob primernem tlaku v omrežju ter ob zahtevani kakovosti vode.

In kaj o projektu pravimo v Petrolu?

Veseli nas, da so vodovodna podjetja v Sloveniji tako proaktivna in naklonjena tako skrbi za okolje, kot razvoju storitev upravljanja svojih sistemov ob podpori digitalnih orodij. Zaradi izjemno uspešnega sodelovanja z VOKA SNAGA smo uspeli v relativno hitrem času vzpostaviti digitalni dvojček njihovega vodovodnega sistema, za kar je bilo potrebnih kar nekaj terenskih posegov, meritev, obdelav podatkov in korekcijskih ukrepov. Z izboljšano učinkovitostjo delovanja vodovodnega sistema in učinkovitim nadzorom delovanja bo na dolgi rok zagotovljena večja obratovalna varnost, znižali se bodo stroški obratovanja. tveganja pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode na poti od vodnega vira do odjemnega mesta pri uporabniku pa zmanjšali - k čemur ves čas stremimo. 

V naslednjih letih bomo na področju oskrbe s pi