Znanje in podpora

Digitalizacija ljubljanskega vodovodnega sistema prinaša rezultate

Digitalizacija je postala del našega vsakdana, še posebej pri upravljanju energetskih sistemov. Ne samo, da pomaga pri pametnem in učinkovitem upravljanju s pitno vodo, ampak skozi prepoznane vodne izgube podaljšuje življenjsko dobo virov, kar je eno od osnovnih vodil trajnostnega gospodarstva. V ljubljanskem Javnem podjetju Vodovod Kanalizacija Snaga so se za sodelovanje s Petrolom in pametno upravljanje vodovodnega sistema odločili že pred leti. Pristopili so k projektu optimizacije delovanja vodovodnega sistema in ga podprli s sodobnim informacijskim sistemom za gospodarno načrtovanje in upravljanje v realnem času, tako imenovanim DISNet WS.

Oskrba s pitno vodo sodi med nujno potrebne storitve, zato želijo javna komunalna podjetja z vodovodnim sistemom upravljati čim bolj optimalno, trajnostno in celovito. Zadnja leta intenzivno vlagajo v digitalizacijo upravljanja svoje infrastrukture, med njimi je tudi Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Snaga (v nadaljevanju JP VOKA SNAGA).

Učinkovit nadzor zmanjšuje vodne izgube

Začetki partnerstva Petrola in JP VOKA SNAGA v Ljubljani segajo v leto 2017, ko so se v Ljubljani odločili za uvedbo sistema za pametno upravljanja vodovoda z učinkovitim izkoriščanjem vodnih virov. Ker jim je skrb za okolje pomembna, so želeli optimizirati obratovalne stroške, kot tudi zmanjšati prekomerne odvzeme vode iz okolja. S programskim orodjem DISNet WS (Digital inteligent Smart Network Water Systems) so zagotovili dinamično spremljanje hidravličnih razmer in kakovosti pitne vode v realnem času.

V Petrolu smo vzpostavili daljinski nadzor nad delovanjem omrežjem vodovodnega sistema, v letu 2019 pa je projekt že dobil svoje nadaljevanje. Nadgradili smo ga z novim hidravličnim modelom celotnega vodovodnega sistema, namenjenim optimiziranju obratovanja vodovodnega sistema. Po zaključku projekta v letu 2020 smo preverili ukrepe za zmanjševanje vodnih izgub in načrpanih količin vode na centralnem vodovodnem sistemu, s poudarkom na t.i. ”barieri Bežigrad”.

In doseženi učinki? V javnem podjetju VOKA SNAGA so uspešno zmanjšali količine vodnih izgub, skrajšali čas transporta vode od vodnega vira do končnega uporabnika ter poleg tega uspešno povečali vključevanja vodarne Hrastnik – kar je bil tudi eden izmed ciljev tega projekta.

Pri upravljanju vodovodnih sistemov je naš cilj zagotavljanje visokega nivoja vodooskrbe s poudarkom na ustrezni kakovosti vode.

”Veseli nas, da so vodovodna podjetja v Sloveniji tako proaktivna in naklonjena tako skrbi za okolje, kot razvoju upravljanja svojih sistemov – eno takih je prav gotovo VOKA SNAGA. Zaradi izjemno uspešnega sodelovanja smo uspeli v relativno hitrem času vzpostaviti digitalni dvojček njihovega vodovodnega sistema, za kar je bilo potrebnih kar nekaj terenskih posegov in meritev. Z izboljšano učinkovitostjo delovanja vodovodnega sistema in učinkovitim nadzorom delovanja bo zagotovljena večja obratovalna varnost, znižani bodo stroški obratovanja in zmanjšala se bodo tveganja pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode od vodnega vira do odjemnega mesta pri uporabniku, k čemur ves čas stremimo,” je povedal Daniel Kozelj, vodja produktne skupine Vodovodni sistemi v Petrolu.

V naslednjih letih bomo na področju oskrbe s pitno vodo Petrolovi strokovnjaki nudili podporo pri koriščenju digitalnega dvojčka vodovodnega sistema delujočega v realnem času, s čimer bomo našemu partnerju omogočili, da bo zagotavljal visoko raven oskrbe s pitno vodo svojim končnim uporabnikom.  Z boljšim nadzorom in vodenjem tehnoloških procesov na daljavo je lažje tudi sprejemanje strokovnih odločitev glede zagotavljanja trajnostnega razvoja vodovodnega sistema.