Uporabniški portal Moj Petrol

Moj Petrol je Petrolov uporabniški portal, kjer vam omogočamo preprost in pregleden dostop do vseh ključnih podatkov vašega poslovanja s Petrolom.

PRIJAVA IN REGISTRACIJA

Spletni portal in mobilna aplikacija Moj Petrol

Nadzor nad celotnim finančnim poslovanjem

Pregled in koriščenje prejetih Zlatih točk

Pregled porabe in naročanje energentov

Kaj je Moj Petrol?

Portal Moj Petrol je namenjen fizičnim osebam in omogoča celovit vpogled v poslovanje s Petrolom. Člani Petrol kluba lahko na portalu Moj Petrol kadarkoli in kjerkoli pregledate svoje finančno poslovanje in ugodnosti na svoji Petrol klub kartici, odjemalci energentov pa preverite porabo in oddajate stanje števca.

Pregled finančnega poslovanja

Zlahka nadzorujte vse svoje transakcije, plačane račune in odprte obveznosti.

Brezpapirno poslovanje

Elektronski račun in trajnik s SEPA bremenitvijo vklopite kar preko spleta. 

PREVERITE, KAKO VKLOPITI ERAČUN PREVERITE, KAKO VKLOPITI TRAJNIK

Zlate točke in ugodnosti

Preverite število Zlatih točk ali pa jih unovčite za popust pri elektriki in zemeljskemu plinu.

Pregled porabe energentov

Preglejte svojo obračunano porabo Petrol energentov in jo primerjajte s preteklim letom.

Oddaja stanja števca

V le nekaj klikih sporočite stanje števca za elektriko, zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin.

PREVERITE, KAKO JAVITI STANJE ŠTEVCA ELEKTRIKE PREVERITE, KAKO JAVITI STANJE ŠTEVCA PLINA

Naročanje kurilnega olja

Oddajte naročilo za kurilno olje ali utekočinjen naftni plin, po porabi, hitro in enostavno.

PREVERITE, KAKO NAROČITI KURILNO OLJE