Energetske rešitve za industrijo

Z vami razvijamo celovite rešitve za učinkovito rabo energije, večji delež obnovljivih virov in učinkovito upravljanje industrijskih sistemov. Pomagamo vam optimizirati proizvodne procese, zmanjšati stroške ter doseči obveze zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Prijavite se na e-novice Prenesite brošuro

Razvoj energetskih rešitev po vaši meri

Strokovno svetovanje in energetski pregled

Pogodbeno jamčenje učinkov

Storitev po modelu energetskega pogodbeništva

ENERGETSKO UČINKOVITA INDUSTRIJA JE
EDINA, KI JE DOLGOROČNO KONKURENČNA

Učinkovita raba energije in virov, zmanjšanje nastajanja odpadnih snovi, prenovljena in varčna razsvetljava, izboljšani pogoji za delo. To je le nekaj rezultatov, ki jih lahko v industriji dosežete z optimizacijo energetskih in infrastrukturnih sistemov. 

V Petrolu poskrbimo za energetsko učinkovite sisteme ogrevanja in hlajenja, energetsko učinkovito razsvetljavo ter kakovostno električno energijo in elektromotorne pogone. V vašem gospodarskem območju vključimo obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplotne in električne energije, izrabimo pa tudi odpadno toploto in poskrbimo za ustrezne prezračevalne sisteme. Pomagamo vam do prihrankov ter zmanjšanja ogljičnega odtisa ter lajšamo vaš prehod na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost. 

Izzive sodobnega poslovanja rešujemo z napredno IIoT/OT platformo Tango, s katero upravljamo naše sisteme ter združujemo raznoliko znanje in izkušnje raznovrstnih projektov za doseganje prepričljivih rezultatov.

Preverite reference

Naše rešitve za pametno industrijo:

Pametno upravljanje infrastrukturnih sistemov

Z uporabo napredne IIoT/OT platforme Tango poskrbimo, da so vaše poslovne odločitve učinkovite. Tango temelji na najsodobnejših tehnologijah, s pomočjo katerih zbirate, preverjate ter obdelujete velike količine podatkov za napredno podatkovno analitiko ter strojno učenje. Tako spremljate in bdite nad svojim sistemom ogrevanja in hlajenja, razsvetljave, delovanjem stavb in električnih sistemov ter drugo infrastrukturo.

Pametne digitalne rešitve poleg vodenja sistemov na daljavo pomagajo še pri nemoteni oskrbi s toploto, optimiziranju investicijskih in operativnih stroškov, doseganju prihrankov, zmanjševanju ogljičnega odtisa in pri vzdrževanju standarda delovnega okolja zaposlenih.

Učinkovit sistem ogrevanja in hlajenja

V Petrolu načrtujemo, prenavljamo, gradimo in upravljamo energetsko učinkovite sisteme ogrevanja in hlajenja. To obsega tudi implementacijo nadzornih sistemov za daljinsko upravljanje in pravočasno odpravo napak. Merljive podatke optimiziramo z napredno analitiko blizu realnega časa in poskrbimo za zanesljive informacije na enem mestu.

Rešitve prilagodimo vaših potrebam in izberemo najprimernejše tehnologije po vaši meri. Tako vam pomagamo doseči visoke izkoristke prenosa toplote ter največje možne prihranke. Izbirate lahko med širokim naborom tehnologij, od plinskih kondenzacijskih kotlov ali parnih kotlov, toplotnih črpalk, SPTE, hladilnih agregatov in absorpcijskih hladilnih agregatov, do sistemov za izkoriščanje odpadne toplote in t.i. “free-coolinga”, prostega hlajenja.

Energetsko učinkovita razsvetljava

Z energetsko učinkovito razsvetljavo lahko dosežete do 80 % prihranka pri elektriki. V Petrolu stara in potratna svetila nadomeščamo s sodobnimi LED svetili, ki poleg manjše porabe energije zagotavljajo še ustrezno raven osvetljenosti in barve svetlobe. S tem izboljšujemo delovne pogoje, varnost delovnega okolja, delovno storilnost ter naše počutje.

Namesto vas poskrbimo, da so rešitve učinkovite razsvetljave usklajene s predpisanimi standardi, kot tudi specifičnimi željami, kot je na primer dizajnerska svetloba. Za vas vpeljemo tudi nadzorne sisteme za daljinsko upravljanje in pravočasno odpravo napak.

Obnovljivi viri energije in soproizvodnja z visokim izkoristkom

Soproizvodnja toplotne in električne energije pomaga tudi do 90 % izkoristkov. Izbirate lahko med različnimi tehnologijami soproizvodnje, na primer motor z notranjim zgorevanjem ali plinska turbina. Tako pridobite lasten vir električne in toplotne energije, pa tudi lažje dolgoročno obvladujete stroške in dosežete krajšo vračilno dobo.

Vključevanje obnovljivih virov energije postaja vedno pomembnejše tudi v industrijskih procesih. S sončnimi in vetrnimi elektrarnami pridobite lasten vir energije za ogrevanje in hlajenje, za proizvodne in druge električne naprave, razsvetljavo in celo polnilnice za električna vozila.

Izboljšanje stabilnosti energetskega sistema

Pri celovitih rešitvah za industrijo veliko pozornosti namenjamo izboljšanju stabilnosti vašega energetskega sistema. Za vas izvajamo dejavnost sistemskega operaterja zaprtih distribucijskih sistemov električne energije. V okviru izvajanja energetskega pogodbeništva prevzamemo inženiring in gradnjo energetskih sistemov v industriji, kot tudi tveganja povezana s prenovo in obratovanjem industrijskih energetskih sistemov.

Med ukrepi za zmanjšanje rabe energije so tudi optimizacije delovanja elektromotornih pogonov, rabe komprimiranega zraka in izvedbe kompenzacije jalove energije ter zagotavljanje ustrezne ravni kakovosti električne energije.

Učinkovita uporaba odpadne toplote

V industriji lahko odpadna toplota predstavlja odličen vir energije za proizvodne procese, ogrevanje objektov in tople sanitarne vode ter vir toplote v sistemih daljinskega ogrevanja. Najpogostejši viri odpadne toplote so vroči dimni plini na odvodu iz različnih vrst kurilnih in zgorevalnih naprav, odpadna toplota v sistemih komprimiranega zraka in odpadna toplota hladilnih sistemov.

K udobnemu in zdravemu delovnemu okolju pa v prvi vrsti pripomorejo prezračevalni sistemi, ki tudi vračajo energijo odpadnega zraka. V industrijskem okolju je ključno, da tovrstne sisteme pravilno načrtujemo in vgradimo, saj je v teh okoljih zrak običajno precej onesnažen, ventilacijske izgube pa visoke.

Krožno gospodarjenje z industrijsko vodo

Gospodarna raba industrijske odpadne vode – njeno hlajenje in čiščenje ter vračanje v ponovno uporabo – poleg ugodnih vplivov na okolje ustvarja tudi konkurenčne prednosti.

V Petrolu skrbimo za zanesljivo in varno oskrbo s pitno in tehnološko vodo ter upravljamo industrijske čistilne naprave. Poskrbimo tudi za ponovno uporabo industrijske vode v obtočnih sistemih za racionalno in okolju prijazno uporabo vode. Ohlajena industrijska voda v sistemih je nenevarna za okolje in se jo lahko izpušča nazaj v naravo.

Obratovanje zaprtih gospodarskih območij

V Petrolu na zaokroženem gospodarskem območju Ravne in Štore kot operater zaprtega distribucijskega sistema električne energije skrbimo za dolgoročno, zanesljivo in varno oskrbo ter obratovanje sistema. Odvečna toplota, ki nastaja v metalurških procesih, je vir za daljinsko ogrevanje za potrebe mesta Ravne in celotnega zaprtega gospodarskega območja Ravne.

Poskrbimo tudi za distribucijo zemeljskega plina, proizvodnjo in distribucijo komprimiranega zraka ter za pripravo, distribucijo, hlajenje in čiščenje industrijske vode. Z rešitvami za odvajanje in čiščenje odpadne vode sledimo razvojnim potrebam odjemalcev in zakonskim zahtevam.

Prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije

Za stabilnost energetskega sistema ni pomembna le zadostna proizvodnja elektrike, temveč tudi prilagajanje proizvodnje in odjema električne energije.

V svoji gospodarski skupnosti poskrbite za zanesljivo, stabilno in hitro storitev prilagajanja odjema in proizvodnje električne energije tako, da svoje prilagodljive enote povežete z našo agregatorsko platformo. Prilagodljiv odjem je možno zagotoviti z baterijami, dizelskimi agregati, SPTE enotami in elektro kotli, katerih uporaba vse bolj narašča. Tako boste pametno upravljali z viški ali manki električne energije, hkrati pa še izboljšali stabilnost elektroenergetskega omrežja in odložili investicije v novo infrastrukturo.

Oskrba z energenti: elektrika, plin, vodik

Zanesljiva in konkurenčna oskrbo z vsemi vrstami energentov je naša skrb, tudi v industriji. Poskrbimo za visokokvalitetne energente, prilagojene specifični rabi s številnimi prednostmi za ljudi in okolje. Pri tem nas vodi izbira tehnologij in okolju prijaznejših energentov, ki prispevajo k dekarbonizaciji. Pri prehodu v nizkoogljično družbo bo tudi vodik kot energent odigral pomembno vlogo. V Petrolu poskrbimo za dobavo vodika, kot tudi za proizvodnjo vodika iz obnovljivih virov energije.

Zagotavljamo energente, kot so zemeljski plin, električna energija, utekočinjen naftni plin, daljinska toplota, biomasa in kurilno olje, ter specifičnimi energenti za področje industrije, kot so hladilna voda, komprimiran zrak, tehnični plini in industrijska para.

Trajnostna in stroškovno učinkovita mobilnost

Tudi industriji z razvojem novih transportnih možnosti pomagamo pri prehodu na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost. Nudimo vam strokovno pomoč pri načrtovanju, postavitvi in upravljanju polnilnic za električna vozila ter pomagamo pri postopnem prehodu na promet, ki ga poganja električna energija.

Poskrbimo za učinkovito polnjenje vseh električnih vozil, ki ne moti vašega energetskega omrežja. Z vzpostavitvijo e-polnilnic ter posodobitvijo voznega parka lahko tudi v vaši industriji znatno znižate toplogredne izpuste in poenostavite mobilnost zaposlenih.

Energetski pregled in svetovanje

Energetski pregled predstavlja poglobljeno analizo energetske učinkovitosti vaše organizacije, opreme, sistemov, transporta in procesov. Temelji na sistematični analizi podatkov, ki so zbrani na podlagi meritev energijskih tokov.

Poraba energije lahko za podjetja predstavlja velik strošek. Z energetskim pregledom prepoznamo potencialne priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje ogljičnega odtisa in dolgoročno zmanjšanje stroškov za energijo.

Najlažje sodelovanje

Energetsko pogodbeništvo

Celovite projekte energetskih rešitev v industriji razvijamo in izvajamo z različnimi poslovnimi modeli, med njimi tudi z modelom energetskega pogodbeništva, pogodbenim odnosom z vnaprejšnjim jamstvom učinka.

Razvoj, financiranje in realizacijo projekta kot energetski partner prevzamemo v Petrolu. Prav tako prevzamemo tehnična in ekonomska tveganja za celotno pogodbeno obdobje ter jamčimo prihranke pri porabi energentov glede na preteklo stanje. Tako vam model energetskega pogodbeništva omogoča, da svoje finančne vire usmerite v vašo glavno dejavnost.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Soustvarjamo prihodnost industrije

Ravne na Koroškem: ko odpadek postane vir

V Ravnah smo dokazali, da se industrijsko in energetsko intenzivna gospodarska okolja lahko razvijajo v sinergiji z lokalno skupnostjo. Odvečna toplota v podjetju SIJ Metal Ravne, ki se je pred nadgradnjo sistema soproizvodnje elektrike in toplote odvajala v okolje, je danes vir daljinskega ogrevanja za potrebe mesta Ravne.

Preberite več

X-Flex: s prožnostjo do večjega uravnoteženja elektrosistema

Projekti pametnega upravljanja z energijo kot je X-Flex razvijajo orodja za lažjo uporabo prožnosti v elektroenergetskem sistemu in tako povečujejo  stabilnost in zanesljivost oskrbe. Koristi takega sistema so številne, od zmanjšanja ogljičnega odtisa, do povečanja samozadostnosti in zanesljivosti pri oskrbi z energijo.

Preberite več

S sodobnimi plinskimi tehnologijami do prihrankov

Zemeljski plin, ki je med fosilnimi gorivi za okolje najmanj obremenjujoč, je zelo primeren energent za zamenjavo dosedanjega, tudi z vidika zanesljivosti oziroma dosegljivosti. Tako lahko tudi v industriji z uporabo sodobnih plinskih tehnologij zmanjšamo rabo energije in prihranimo pri stroških.

Preberite več

Kontaktirajte nas