Znanje in podpora

Zgornji Vipavski dolini pomagamo pri razvoju namakalnega sistema

Danes se krepi zavedanje, da so naši viri omejeni. Njihovo pametno upravljanje podaljšuje življenjsko dobo virov, kar je eno od osnovnih vodil trajnostnega gospodarstva. Trajnostnega upravljanja z viri se lotevajo tudi občine, med njimi občini Ajdovščina in Vipava, ki sta začeli s prvimi koraki za vzpostavitev namakanja kmetijskih površin na območju Zgornje Vipavske doline.

Tako v Petrolu Zgornji Vipavski dolini pomagamo pri izdelavi idejne zasnove za izgradnjo primarnega namakalnega cevovoda za območje Zgornje Vipavske doline. Pri projektu sodelujemo skupaj s partnerjema VGB Maribor d.o.o. in LINEAL d.o.o.
 
S pomočjo dobrega namakalnega sistema se lahko namreč poveča proizvodnja kmetijskih kultur, kar velja tudi za območje Zgornje Vipavske doline, kjer obstaja potencial za povečanje proizvodnje s pomočjo namakanja na 12 območjih v skupni površini 2.714 ha.

V okviru projekta smo zagotovili strokovne podlage kot osnovo za nadaljevanje projekta namakalnega sistema Zgornje Vipavske doline.

Pogoji za nadaljnji razvoj kmetijstva v regiji

V Petrolu smo skupaj s partnerjema pripravili idejno zasnovo primarnega cevovoda za namakanje tega območja. 

Kaj to pomeni v praksi? 

Občini Vipava in Ajdovščina sta poleg ocene razpoložljivih vodnih količin v akumulaciji Vogršček dobili še oceno možnosti za različne tehnologije namakanja, ki smo jih projektni partnerji uskladili z njima. Poleg tega sta občini dobili tudi vse potrebne informacije, na podlagi katerih se lahko odločita za naslednje korake in investicijo. 

Informacije so med drugim obsegale podatke o: 

  • dimenzioniranju primarnega cevovoda, 
  • kakšne so potrebe vode na namakalnih poljih, 
  • kako dovesti te količine vode iz akumulacije Vogršček do kmetijskih površin ter 
  • katere so primerne tehnologije ter oceno investicije v namakalni sistem.


V Petrolu smo v sklopu projekta pripravili ustrezne podlage in analize s hidravlično analizo celotnega načrtovanega namakalnega sistema, dimenzioniranje naprav in obratovalne scenarije ter obseg investicijskih ukrepov. 

V okviru tega smo želeli zagotoviti strokovne podlage, ki bi bile osnova za nadaljevanje projekta namakalnega sistema Zgornje Vipavske doline. Želja vseh sodelujočih pa je ustvariti ugodne pogoje za nadaljnji razvoj kmetijstva v tej regiji in s tem dvigniti stopnjo samooskrbe na državni ravni.