Izvensodno reševanje potrošniških sporov

PETROL d.d., Ljubljana svoje potrošnike seznanja, da zagotavlja izvensodno reševanje sporov s področja električne energije, zemeljskega plina in s področja potrošniških kreditov pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov tj. Evropskim centrom za Reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana, e-naslov info@edcr.si, telefonska številka 08 205 65 90. Postopek izvensodnega reševanja s potrošniki se izvaja v skladu s Pravili EDCR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so objavljena na naslednji elektronski povezavi: http://www.ecdr.si/index.php?id=44

PETROL d.d., Ljubljana na drugih področjih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava, razen če z objavljenih splošnih pogojev in/ali sklenjenih pogodb s potrošniki ne izhaja drugače.

PETROL d.d., Ljubljana kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi: http://ec.europa.eu/odr.

Ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ter Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov.