Utekočinjen naftni plin

Utekočinjen naftni plin (UNP) je okolju prijazno, energetsko učinkovito gorivo, ki omogoča največji izkoristek pri izgorevanju, skoraj brez toplotnih izgub.

NAROČITE UTEKOČINJEN NAFTNI PLIN Sporočite stanje števca