Znanje in podpora

Gospodarna raba industrijske vode je okolju prijaznejša

Ste vedeli, da med trajnostno upravljanje z viri sodi tudi čiščenje odpadne vode in ponovna uporaba industrijske vode? Poleg ugodnih vplivov na okolje podjetja s tem ustvarjajo tudi konkurenčne prednosti. Ker se z rastjo potrošništva hitro povečujejo količine komunalne in industrijske odpadne vode, je upravljanje z njimi – in ustrezna obdelava pred izpustom v okolje – še posebej pomembno. S tem se ukvarjamo tudi v Petrolu, kjer smo s to dejavnostjo pričeli že pred 20 leti.

Trajnostno upravljanje z viri v industriji zmanjšuje rabo surovin in podpira modele krožnega gospodarjenja. Ker je voda bistvenega pomena za širšo družbo in za zdravje ljudi, postaja skrbno upravljanje z vodo najvišja družbena prioriteta. Odpadne vode lahko močno škodijo kvaliteti življenja in povzročijo nepopravljivo škodo, zato je tudi zakonodaja, ki ureja to področje, vse strožja. 

Odpadne vode iz proizvodnje očistimo pred izpustom v okolje 

Visoko obremenjene odpadne vode in odpadki iz industrije zahtevajo poseben pristop in obravnavo, zato predstavljajo velik izziv. "Pri čiščenju odpadnih voda je ključno poznavanje vseh tehnologij čiščenja odpadne vode, kar omogoča optimalno izbiro tehnologije glede na specifike posameznega okolja ali aplikacije čiščenja vode," pravi Jaša Žižek Fuis, ki je v Petrolu odgovoren za področje čiščenja odpadnih voda. 

Skrbno upravljanje vodi k večji kakovosti vodnih virov.

V Petrolu smo prvo partnerstvo na področju čiščenja odpadne vode sklenili s Papirnico Vevče v letu 2011, in sicer za upravljanje in vzdrževanje industrijske čistilne naprave. V papirni industriji sicer upravljamo dve industrijski napravi, kjer imamo lastne zaposlene, s katerimi zagotavljamo nemoteno delovanje v industriji vse dni v letu. Na zaokroženih gospodarskih območjih Železarne Štore in Železarne Ravne pa tudi upravljamo z odprtimi in zaprtimi industrijskimi vodnimi krogi.

Čistilna naprava Papirnice Vevče

Od financiranja do rešitev industrijskega čiščenja na ključ 

Pri razvoju rešitev čiščenja odpadnih voda veliko pozornosti namenjamo temu, da so naše rešitve tehnološko napredne, zato na trgu sodelujemo s priznanimi in vodilnimi proizvajalci opreme in tehnoloških rešitev. Poleg skrbi za nemoteno delovanje naprave in doseganje parametrov v skladu z veljavno zakonodajo in dogovorjenimi vrednostmi smo pozorni, da je raba kemikalij in energije pri čiščenju odpadnih voda optimalna. Ob teh smernicah se potrudimo za naše industrijske naročnike razviti čim bolj celovito rešitev, kjer omogočamo financiranje, izgradnjo in upravljanje čistilne naprave. 

Zagotavljanje učinkovite, zanesljive ter sodobne storitve čiščenja odpadnih voda je naša prioriteta.

Lotimo se tudi optimizacije procesov čiščenja odpadnih voda, upravljanja in vzdrževanja industrijskih čistilnih naprav, sanacij in remontov obstoječih industrijskih naprav, kot tudi rešitev industrijskega čiščenja odpadnih voda na ključ. Ena izmed ključnih prednosti sodelovanja z nami je, da imamo obratovanje čistilne naprave ves čas pod nadzorom, saj lahko na tak način zagotovimo hiter odzivni čas v primeru kakršnihkoli napak. 

Tudi v papirnici Paloma so skrbni do okolja

Za sodelovanje s Petrolom so se odločili tudi v podjetju Paloma, kjer smo s partnerstvom začeli leta 2015. Na industrijski čistilni napravi Paloma smo tehnološki proces optimizirali in avtomatizirali do te mere, da je možno upravljanje in vodenje industrijske čistilne naprave v enoizmenskem delovniku, poleg tega pa zagotavljamo dežurstvo 24/7 vse dni v letu. 

<