Tehnično informacijski sistem Tango

Tango je sodobna informacijska rešitev, ki rešuje izzive sodobnega poslovanja, ne glede na vašo dejavnost ali velikost. Vaše podatke spreminja v uporabne informacije in vam pomaga delati bolje oziroma sprejemati boljše poslovne odločitve.

Prijavite se na e-novice Prenesite brošuro

Pravočasne in pametne odločitve

Učinkovito upravljanje

Digitalizacija upravljanja

Napredna analitika in vizualizacija

TANGO, PODATKOVNA INTELIGENCA
ZA BOLJŠE POSLOVNE REZULTATE

Predvajaj

Tango je sodobna informacijska rešitev, s katero poskrbite za gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in upravljanje sistemov v pametnih mestih, industriji in pri poslovnih uporabnikih.
Z digitalno transformacijo rešuje izzive modernega poslovanja, saj ves čas zaznava stanje in spremembe v fizičnem sistemu ter vam pomaga, da se na trenutne razmere odzivate s hitrimi in pametnimi odločitvami.

Z napredno tehnično informacijsko IIoT (Industrial Internet of Things) platformo Tango upravljamo vaše sisteme ter združujemo raznoliko znanje in izkušnje raznovrstnih projektov za doseganje prepričljivih rezultatov.

Pošljite povpraševanje

Naše rešitve za prehod v novo digitalno realnost

tango-napredne-resitve-animacija  

Upravljanje energetsko učinkovite razsvetljave

S prenovo svetilk lahko zmanjšate svetlobno onesnaževanje in prihranite pri električni energiji. Z učinkovitim upravljanjem, ki ga omogoča Tango, pa lahko stroške še dodatno zmanjšate. Tako prihranite na vzdrževanju in terenskem odčitavanju porabe energije.

Tango vzpostavlja enoten nadzor nad delovanjem javne razsvetljave blizu realnega časa, s čimer je upravljanje učinkovitejše, prihranki električne energije pa večji. S Tangom vzpostavimo enotno bazo podatkov, ki je osnova za učinkovito odločanje. Upravljalcem pomagamo doseči zmanjšanje okoljskih obremenitev in stroškov vzdrževanja in upravljanja.

Upravljanje z vodno infrastrukturo

Tango s podatkovno inteligenco naslavlja izzive upravljanja vodovodnih sistemov. Upravljalci javnih podjetij si lahko z njim pomagate urediti podatke, Tango pa jih s pomočjo znanja in strojnega učenja spremeni v preverljive in zaupanja vredne informacije, na katere se lahko upravljalci zanesete kot osnovo za učinkovito in pravočasno odločanje. Tako lahko znižate vodne izgube, izboljšate kakovost pitne vode, znižate količine načrpane vode in stroške porabljene energije ter skrajšate svoj odzivni čas.

Učinkovito upravljanje s sončnimi elektrarnami

Lastnikom sončnih oziroma fotonapetostnih elektrarn omogočamo enostaven in učinkovit pregled nad delovanjem fotovoltaičnih panelov na daljavo, na enem mestu, popolnoma neodvisno od tipa in proizvajalca opreme.

S Tangom vzpostavimo enotno bazo podatkov in omogočimo celosten nadzor nad delovanjem ene ali portfelja sončnih elektrarn blizu realnega časa. Tango omogoča izbiro prikaza podatkov in ključnih kazalnikov učinkovitosti delovanja, ki ustrezajo specifični uporabniški skupini. Prediktivna analitika omogoča še pregled delovanja v prihodnosti glede na meritve osončenja in napoved vremena. S tem lahko optimiziramo tudi preventivno vzdrževanje sončnih elektrarn, kot je, na primer, čiščenje PV modulov.

tango-animirani-lik  

Upravljanje energetsko prenovljenih stavb

Veliko mest se sooča z energetsko potratnimi stavbami, ki so v prehodnih obdobjih velikokrat pregrete ali podhlajene, posledično pa so mesta soočena z velikimi okoljskimi obremenitvami. V Petrolu poskrbimo za energetsko prenovo stavb, s Tangom pa poskrbimo za njihovo pametno energetsko upravljanje. Z energetsko učinkovitostjo lahko tako zmanjšate okoljske obremenitve in stroške.

Tango pri energetsko prenovljenih stavbah vzpostavlja enoten nadzor nad delovanjem blizu realnega časa, s čimer je upravljanje učinkovitejše in omogoča prihranke energije, kot tudi ustrezno regulacijo ogrevalnih krivulj. S Tangom vzpostavimo enotno bazo podatkov, ki je osnova za učinkovito odločanje. Upravljalcem pomagamo spremljati doseganje učinkov energetske prenove stavb in posledično doseči zmanjšanje okoljskih obremenitev ter stroškov vzdrževanja in upravljanja.

Upravljanje s čistilnimi napravami

Mesta in industrijska podjetja se soočajo s številnimi izzivi pri upravljanju delovanja čistilnih naprav, kot je med drugim tudi vse strožja zakonodaja. Mestom, industriji in regijam omogočamo optimizacijo delovanja čistilnih naprav in hkrati optimizacijo investicijskih vlaganj ter obratovalnih stroškov.

S Tangom vzpostavimo enotno bazo podatkov, ki je osnova za učinkovito odločanje, kot tudi enoten nadzor nad delovanjem blizu realnega časa. Upravljalcem pomagamo doseči zmanjšanje okoljskih obremenitev in stroškov vzdrževanja in upravljanja. Zagotovimo hiter in enostaven pregled preverjenih ter zaupanja vrednih podatkov na enem mestu.

tango-analiza-naprav  

Napredna analitika pri daljinskem ogrevanju

Podrobno poznavanje proizvodnih virov, distribucijskega omrežja in končnih porabnikov toplote je osnova za iskanje sinergij med trgi goriv, toplote in električne energije. Zbrane in preverjene podatke ter rezultate napredne analitike lahko uporabite za izboljšanje poslovnih rezultatov.

Tango skupaj s storitvijo pametnih sistemov daljinskega ogrevanja (Digital Intelligent Smart Systems - DISSy) omogoča enoten način upravljanja in nadzor nad delovanjem blizu realnega časa, s čimer je obratovanje sistema daljinskega ogrevanja učinkovitejše. S Tangom vzpostavimo enotno bazo ključnih tehničnih podatkov, ki s pomočjo napredne analitike omogoča učinkovito napovedovanje procesov v bližnji prihodnosti in njihovo optimizacijo. Kreiranje poslovodnih poročil je tako enostavno in hitro, sprejemanje poslovnih odločitev pa učinkovitejše in pravočasno.

Napredna analitika v industriji

Z uporabo IIoT platforme Tango poskrbimo, da so vaše poslovne odločitve v industriji učinkovite. Tango temelji na najsodobnejših tehnologijah, s pomočjo katerih zbirate, preverjate ter obdelujete velike količine podatkov in jih pravočasno pretvarjate v informacije, ki so ključne za optimalno delovanje industrijskih procesov. Na ta način lahko v Tangu na enem mestu spremljate vse energetske sisteme blizu realnega časa. Tango omogoča izbiro prikaza podatkov in ključnih kazalnikov učinkovitosti delovanja tehnoloških procesov.

Pametne digitalne rešitve omogočajo nadzor in vodenje sistemov na daljavo, s čimer lahko optimiziramo vaše investicijske in operativne stroške, doseganje prihrankov, zmanjševanje ogljičnega odtisa in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev zaposlenih.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Partnerjem pomagamo pri digitalni preobrazbi

Tango kot del Petrolovih celovitih energetskih rešitev

Tango deluje v že več kot 20 sistemih daljinskega ogrevanja, učinkovite razsvetljave, upravljanja s pitno vodo, upravljanja s stavbami in drugje. Ker temelji na hitrih, natančnih in zaupanja vrednih podatkih, je odziv na delovanje teh sistemov hitrejši, odločanje pa natančno in zaupanja vredno.

Več o celovitih energetskih rešitvah

Z napredno analitiko postavljamo nove standarde poslovanja

Urejeni in standardizirani podatki, ki jih daje Tango, nam služijo pri gradnji napovednih in optimizacijskih modelov po industrijskih standardih. Z optimizacijo procesov in poznavanjem uporabnika maksimiramo poslovne rezultate in lahko zmanjšamo rabo energije brez dodatnih investicij v infrastrukturo.

Preberite več

Pospešujemo digitalno preobrazbo, ne glede na velikost in razmere

Uspešni smo takrat, ko podatke pretvorimo v informacije na podlagi katerih lahko učinkovito nadziramo in upravljamo procese ter tako znižujemo stroške in okoljske vplive. V Petrolu s pomočjo Tanga in digitalizacije razvijamo nove poslovne modele, ki so odporni tudi na spremenjene razmere, kot je med drugim pandemija COVID-19.

preberite več

Kontaktirajte nas