Tehnično informacijski sistem Tango

Tango je enovit sistem za nadzor, upravljanje in analitiko, zasnovan tako, da presega vse potrebe današnjega poslovanja mest, upravljalcev infrastrukture, industrije, lastnikov zgradb in lastnikov pametnega doma.

Kontaktirajte nas Reference

Tango uporabnikom omogoča:

  • Vedno hitrejši odziv ter natančno in zaupanja vredno odločanje, ki temelji na hitrih, natančnih in zaupanja vrednih podatkih.
  • Nadzor blizu realnega časa in izboljšanje operativne učinkovitosti.
  • Zmanjšanje rabe energije in stroškov.
  • Povečevanje izkoriščenosti sredstev in zmanjševanje časa izpada ali odpovedi.
  • Učinkovitejše prediktivno vzdrževanje in izboljšanje vodenje kakovosti.
  • Avtomatizacijo in izboljšanje učinkovitosti delovnih procesov in procesa odločanja.
  • Optimiziranje proizvodnje z rabo različnih scenarijev.

Predvajaj


Do digitalne transformacije s Petrolom

Število naprav, povezanih na splet, je od leta 2015 zraslo za več kot 285 % do leta 2020 pa naj bi doseglo že 40 milijard. Medtem ko se področje najodmevnejše povezuje s pametnim domom, t.i »SmartHome«, pa so tisti, ki uporabljajo največje število IoT naprav prav poslovni uporabniki in javne službe - trgovina, kmetijstvo, industrija, pametna omrežja, infrastrukturni sistemi in pametna mesta.

Internet stvari - kombinacija naprav in sistemov programske opreme povezanih preko interneta, ki ustvarja, sprejema in analizira podatke - ima za cilj preseganje tradicionalnih ekosistemov elektronskih informacij, da bi izboljšal kakovost življenja, ustvaril dodano vrednost in zmanjšal stroške.

Petrol je prevzel iniciativo nad digitalno transformacijo in iz sistema za energetsko upravljanje ELTEC Energy Watch prešel na najsodobnejše tehnologije združene v platformi Tango. Ta omogoča lahek zajem podatkov, visoko dostopnost podatkov v realnem času in lažje razumevanje delovanja sistemov za sprejemanje bolj pragmatičnih odločitev.

Tehnično informacijski sistem Tango

Pametna mesta

Mesta in regije lahko s pomočjo Tanga nadzirajo in upravljajo svojo kritično infrastrukturo, od sistema ogrevanja in hlajenja, do vodovodnega sistema, sistema javne razsvetljave, delovanja javnih zgradb, delovanja proizvodnih virov elektrike, električne polnilne infrastrukture, plinskega omrežja, prometa ter spremljanja okoljskih parametrov kot je kvaliteta zraka.

Ker pametna mesta že danes uporabljajo programske rešitve za upravljanje, Tango omogoča tudi povezovanje v vertikalne podatkovne sisteme.


Poslovni odjemalci

Industrija in večji poslovni odjemalci lahko zlahka agregirajo in izkoriščajo informacije o svojih proizvodnih virih, delovanju naprav ter delovanju infrastrukture in objektov kot so sistemi ogrevanja, razsvetljava, čiščenje odpadnih voda in parametri udobja v prostorih.

Upravljajo in napovedujejo lahko rabo vhodnih surovin ali energentov - elektrike, pare, plina, tehničnega plina, stisnjenega zraka - in nadzirajo stroške ter izkoriščajo učinke optimiziranja nabave.


Pametni dom

Tango pomaga pri razvoju aplikacij za pametni dom, saj predstavlja izjemno odprto platformo, ki omogoča zbiranje in manipulacijo z informacijami o delovanju vseh naprav pametnega doma – od senzorjev do števcev energentov, delovanja sončnih kolektorjev in ostalih pametnih naprav.

Končni uporabniki bodo lahko zlahka nadzirali delovanje svojega pametnega doma in zniževali sedanje ter napovedovali prihodnje stroške.


Kontaktirajte nas