Znanje in podpora

S projekti telemetrije pomagamo do učinkovitejšega upravljanja z vodooskrbo

Upravljanje energetskih sistemov z oddaljenim dostopom je danes nepogrešljivo, toliko bolj, ko govorimo o kritični infrastrukturi. Na področju vodooskrbe projekti digitalnih telemetričnih sistemov upravljavcem prinašajo veliko prednosti, saj jim omogočajo, da procesi upravljanja infrastrukture postanejo bolj učinkoviti.

V Petrolu podobne projekte razvijamo že vrsto let.

V prvi polovici letošnjega leta smo, kot primer, v sodelovanju z upravljalcem javnega vodovoda osrednje Dolenjske, Javnim podjetjem Komunala Novo mesto, pričeli s projektom vzpostavitve novega digitalnega telemetričnega sistema vodooskrbnih objektov za nadzorovanje, upravljanje in načrtovanje omrežja blizu realnega časa.

Projekt je nastal na podlagi priporočil in smernic iz predhodno opravljene študije 'Review and Recommendations for Optimisation of the Novo Mesto Water Supply System', financirane s strani EBRD ter priporočil iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2016 do 2021, ki ga je izdelalo Ministrstvo za okolje RS v letu 2016, in v katerem od upravljavcev vodovodnih sistemov priporoča vzpostavitev kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti obratovanja in upravljanja.

Omogočili permanentni nadzor obratovanja vodovodnega sistema 

Prednosti izvedene vzpostavitve novega digitalnega telemetričnega sistema so predvsem v tem, da poenotena oprema omogoča permanentni nadzor nad vsemi vodooskrbnimi objekti in območji, ki so vključeni v delovanje vodovodnega sistema osrednje Dolenjske. Njihova nadgradnja in posodobitev je bila izvedena v okviru kohezijskega projekta 'Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske'.  

V okviru projekta smo zagotovili enake komunikacijske standarde na celotnem vodovodnem sistemu, podprte z enako strojno in programsko opremo na vseh nivojih.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

″Z enakimi komunikacijskimi standardi, ki smo jih vzpostavili na celotnem vodovodnem sistemu, smo omogočili celovito, učinkovito in ekonomično delovanje sodobnega nadzornega centra upravljanja,″ je povedal Tomaž Ružič, skrbnik projekta na Petrolu.

Pojasnil je, da je z vzpostavitvijo digitalnega dvojčka vodovodnega omrežja omogočeno spremljanje obratovanje sistema blizu realnega časa, prav tako pa je omogočeno proaktivno snovanje scenarijev ter izvajanje simulacij za prepoznavo potencialnih vplivov na spremembe obratovanja vodovodnega sistema.

S projektom do zadostnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode

Ključni cilji osnovnega kohezijskega projekta 'Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske' so bili izgradnja vodarn z opremo za čiščenje in pripravo pitne vode in hidravlične izboljšave distribucijskega omrežja, ki so v realnem omrežju predstavljale izvedbo določenih novih povezovalnih cevovodov, povečave obstoječih ter povečanje kapacitet vodohranov.  

S posodobitvijo obstoječega nadzornega centra je upravljalec dobil boljši nadzor nad obratovanjem in načrtovanjem omrežja blizu realnega časa. Zmanjšala so se tveganja, povečala se je varnost in zanesljivost obratovanja zaradi pričakovanega manjšega števila nepredvidenih okvar v operativnem delovanju sistema, v bodo