Pametna mesta in skupnosti

Izvajamo celovite projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti mest, lokalnih skupnosti in javnega sektorja. Poskrbimo za učinkovito rabo energije, za povečanje deleža obnovljivih virov energije in za učinkovito upravljanje infrastrukturnih sistemov.

Prijavite se na e-novice

Izboljšanje kakovosti življenja v urbanem okolju

Strokovno svetovanje in rešitve prilagojene uporabnikom

Pogodbeno jamčenje učinkov

Učinkovito upravljanje in učinkovita raba energije

ENERGETSKO UČINKOVITA MESTA SO
PAMETNA MESTA PRIHODNOSTI

Predvajaj

Poskrbite za učinkovito rabo energije v vaši urbani skupnosti in tako zagotovite prihranke in manjši ogljični odtis. Pomagamo vam z optimizacijo infrastrukturnih sistemov ter aktivnostmi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, daljinske energetike, razsvetljave in vodnega kroga. Z razvojem novih transportnih možnosti pomagamo pri prehodu na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost.

Celovite energetske rešitve vključujejo proizvodnjo, distribucijo in dobavo stroškovno učinkovite energije, kot tudi ponovno koriščenje odpadnih snovi kot virov nove energije.

Izzive sodobnega poslovanja rešujemo z napredno IoT/OT platformo Tango, s katero upravljamo naše sisteme ter združujemo raznoliko znanje in izkušnje raznovrstnih projektov za doseganje prepričljivih rezultatov.

Preverite reference

Naše rešitve za pametna mesta in skupnosti:

Energetska prenova in upravljanje stavb

Pomagamo vam do učinkovitejšega in okolju prijaznejšega energetskega profila stavb. V vseh vrstah objektov zagotavljamo optimalno rabo energije in vode ob doseganju ustreznih uporabniških standardov. Za vas poiščemo investicijsko optimalno rešitev za energetsko prenovo, ki vam ustreza najbolj, ter poskrbimo za celoten proces energetske prenove, kar partnerjem omogoči prihranke na času in denarju.

Implementirane ukrepe nenehno spremljamo, naša napredna programska orodja celovitega upravljanja porabe energije in vode v objektih pa vam omogočajo sistematičen pristop k zagotavljanju energetske učinkovitosti objekta.

Predvajaj

Učinkovita javna razsvetljava

Javna razsvetljava je lahko velik porabnik energije v mestih in lokalnih skupnostih, hkrati pa povzroča tudi svetlobno onesnaževanje. Stara, energetsko potratna svetila nadomeščamo s sodobnimi LED svetili, ki svetlobo usmerjajo samo tja, kjer je le-ta potrebna. Barvni spekter take svetlobe je tudi bližji naravnemu, poraba energije pa je manjša celo do 80 %.

S celostnim pristopom izboljšujemo kakovost vzdrževanja, splošno in prometno varnost ter življenjsko dobo sistema javne razsvetljave. Obenem zmanjšujemo stroške energije, vzdrževanja in upravljanja ter, kar je najpomembneje, nižamo svetlobno onesnaževanje.

Predvajaj

Daljinsko ogrevanje