Pametna mesta in skupnosti

Izvajamo celovite projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti mest, lokalnih skupnosti in javnega sektorja. Poskrbimo za učinkovito rabo energije, za povečanje deleža obnovljivih virov energije in za učinkovito upravljanje infrastrukturnih sistemov.

Prijavite se na e-novice

Izboljšanje kakovosti življenja v urbanem okolju

Strokovno svetovanje in rešitve prilagojene uporabnikom

Pogodbeno jamčenje učinkov

Učinkovito upravljanje in učinkovita raba energije

ENERGETSKO UČINKOVITA MESTA SO
PAMETNA MESTA PRIHODNOSTI

Predvajaj

Poskrbite za učinkovito rabo energije v vaši urbani skupnosti in tako zagotovite prihranke in manjši ogljični odtis. Pomagamo vam z optimizacijo infrastrukturnih sistemov ter aktivnostmi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, daljinske energetike, razsvetljave in vodnega kroga. Z razvojem novih transportnih možnosti pomagamo pri prehodu na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost.

Celovite energetske rešitve vključujejo proizvodnjo, distribucijo in dobavo stroškovno učinkovite energije, kot tudi ponovno koriščenje odpadnih snovi kot virov nove energije.

Izzive sodobnega poslovanja rešujemo z napredno IoT/OT platformo Tango, s katero upravljamo naše sisteme ter združujemo raznoliko znanje in izkušnje raznovrstnih projektov za doseganje prepričljivih rezultatov.

Preverite reference

Naše rešitve za pametna mesta in skupnosti:

Energetska prenova in upravljanje stavb

Pomagamo vam do učinkovitejšega in okolju prijaznejšega energetskega profila stavb. V vseh vrstah objektov zagotavljamo optimalno rabo energije in vode ob doseganju ustreznih uporabniških standardov. Za vas poiščemo investicijsko optimalno rešitev za energetsko prenovo, ki vam ustreza najbolj, ter poskrbimo za celoten proces energetske prenove, kar partnerjem omogoči prihranke na času in denarju.

Implementirane ukrepe nenehno spremljamo, naša napredna programska orodja celovitega upravljanja porabe energije in vode v objektih pa vam omogočajo sistematičen pristop k zagotavljanju energetske učinkovitosti objekta.

Predvajaj

Predvajaj

Učinkovita javna razsvetljava

Javna razsvetljava je lahko velik porabnik energije v mestih in lokalnih skupnostih, hkrati pa povzroča tudi svetlobno onesnaževanje. Stara, energetsko potratna svetila nadomeščamo s sodobnimi LED svetili, ki svetlobo usmerjajo samo tja, kjer je le-ta potrebna. Barvni spekter take svetlobe je tudi bližji naravnemu, poraba energije pa je manjša celo do 80 %.

S celostnim pristopom izboljšujemo kakovost vzdrževanja, splošno in prometno varnost ter življenjsko dobo sistema javne razsvetljave. Obenem zmanjšujemo stroške energije, vzdrževanja in upravljanja ter, kar je najpomembneje, nižamo svetlobno onesnaževanje.

Daljinsko ogrevanje

Daljinsko ogrevanje na Petrolu – tako koncesije kot oskrba s toploto – je prava rešitev za vse partnerje, ki se želite enostavno priključiti na sistem, znižati stroške oskrbe z energijo in hkrati ravnati prijazno do okolja.

V Petrolu vam pomagamo zagotoviti stabilno oskrbo s toploto preko skupnih kotlovnic, sistemov daljinskega ogrevanja in sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Pri tem znižujemo stroške oskrbe z energijo, izboljšujemo kakovost zraka in zagotavljamo udobje pri ogrevanju, ob zasledovanju cilja prehoda v nizkoogljično družbo in uvajanja trajnostne infrastrukture.

Predvajaj

Optimizacija sistemov daljinske energetike

Na področju daljinskega ogrevanja in hlajenja vam nudimo celovito rešitev optimizacije sistemov daljinske energetike DISSy (Digital Intelligent Smart Systems), ki omogoča doseganje bistvenih prihrankov in razvoj sistema daljinskega ogrevanja kot dela pametne mestne infrastrukture.

Z optimalnimi rešitvami urejamo celovit proces sistema daljinskega ogrevanja: proizvodnjo, distribucijo in odjem toplote, ali pa samo enega izmed posameznih delov procesa, in zagotavljamo pomembne prihranke ter učinkovitejšo storitev. Namesto vas optimiziramo merljive podatke z napredno analitiko blizu realnega časa in skrbimo za zanesljive informacije na enem mestu.

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

V Petrolu si prizadevamo za kakovost vodnih virov v mestih ter skrbno in učinkovito upravljanje z vodo. Z izvajanjem celovitih storitev "Digital Inteligent Smart Networks – Water Systems" (DISNet - WS) nudimo celovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti obratovanja vodovodnega sistema, pomagamo prepoznati vodne izgube in svetujemo h ukrepom za zmanjševanje teh. To upravljavcem zagotavlja večjo zanesljivost, izboljšuje njihovo učinkovitost ter zmanjšuje tveganja.

Upravljamo z vodovodnimi sistemi in partnerjem zagotavljamo trajnostni in učinkovit razvoj storitev oskrbe s pitno vodo, modernizacijo storitev in infrastrukture ter kakovostno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih in še obvladljivih obratovalnih stroških.

Predvajaj

Čiščenje odpadne vode in upravljanje s čistilnimi napravami

Zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z vodo velja za enega ključnih izzivov 21. stoletja, zato je kakovost vodnih virov izjemnega pomena. Za vas gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih in komunalnih voda ter upravljamo s koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Mestom, industriji in regijam tako omogočamo modernizacijo in optimizacijo delovanja čistilnih naprav in hkrati optimizacijo investicijskih vlaganj ter obratovalnih stroškov.

Trajnostna in stroškovno učinkovita mobilnost

V mestih in urbanih središčih pomagamo vzpostaviti polnilno infrastrukturo CNG za potrebe individualnih uporabnikov in javnega mestnega potniškega prometa. Nudimo vam strokovno pomoč pri načrtovanju in postavitvi e-polnilnic ter pomagamo pri postopnem prehodu na promet, ki ga poganja električna energija.

Poskrbimo za učinkovito polnjenje vseh električnih vozil, ki ne moti vašega energetskega omrežja. Mestom nudimo tudi vozilo kot storitev, ki je odlična rešitev za vse, ki si želite okolju prijaznega voznega parka prihodnosti brez visokih stroškov nakupa vozil. Vozilo kot storitev zajema celovit poslovni najem e-vozil, ki vključuje številne dodatne storitve, s katerimi v celoti poskrbimo za vaš vozni park.

Pridobivanje energije iz obnovljivih virov in upravljanje energetskih sistemov

V Petrolu želimo prispevati svoj delež pri doseganju zavezujočih evropskih ciljev na področju uvajanja obnovljivih virov, zato intenzivno vlagamo v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in z njihovim upravljanjem v celotni regiji.

Pomagamo vam zagotoviti stabilno oskrbo z električno energijo iz energije sonca, z namestitvijo malih sončnih elektrarn ali solarnih panelov, ki se lahko povezujejo v manjša omrežja (t.i. mini-grids), ali izgradnjo velikih sončnih elektrarn.

Načrtujemo, gradimo in upravljamo vetrnice in večje vetrne parke. Na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vode, vam v Petrolu pomagamo do energetske neodvisnosti z gradnjo in upravljanjem malih hidroelektrarn.

Prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije

Za stabilnost energetskega sistema ni pomembna le zadostna proizvodnja elektrike, temveč tudi prilagajanje proizvodnje in odjema električne energije. Poskrbite za zanesljivo delovanje svojega omrežja in zraven prejemajte še denarno nadomestilo!

V svojem mestu ali lokalni skupnosti poskrbite za zanesljivo, stabilno in hitro storitev prilagajanja odjema in proizvodnje električne energije tako, da svoje sistemske ali hišne baterije povežete z našo agregatorsko platformo. Tako boste pametno upravljali z viški ali manki elektrike, hkrati pa še izboljšali stabilnost omrežja in odložili investicije v novo infrastrukturo. Za sodelovanje v tej “virtualni elektrarni” boste prejemali mesečno nadomestilo, ne glede na to ali ste bili tekočem mesecu aktivirani.

Oskrba z energenti

Skrbimo za vašo zanesljivo in konkurenčno oskrbo z vsemi vrstami energentov, kot so zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, daljinska toplota, biomasa, kurilno olje in elektrika, ter specifičnimi energenti za področje industrije, kot so hladilna voda, komprimiran zrak, tehnični plini in industrijska para.

Poskrbimo za visokokvalitetne energente, prilagojene specifični rabi s številnimi prednostmi za ljudi in okolje. Pri tem nas vodi izbira tehnologij in okolju prijaznejših energentov, ki prispevajo k dekarbonizaciji.

Najlažje sodelovanje

Energetsko pogodbeništvo

Izberite poslovni model sodelovanja s Petrolom, ki poskrbi, da za zagon vašega projekta ne boste potrebovali začetnega finančnega vložka. Z energetskim pogodbeništvom večino investicijskih sredstev zagotovimo v Petrolu, prevzamemo pa tudi tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta ter jamčimo prihranke pri porabi energentov.

Energetsko pogodbeništvo občinam in javnemu sektorju brez zadolževanja pomaga prenoviti precejšnji delež stavbnega fonda, ostalim poslovnim naročnikom pa omogoča, da svoje finančne vire usmerite v svojo glavno dejavnost.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Pišemo prihodnost urbanih okolij

V Lučah smo vzpostavili prvo samooskrbno energetsko skupnost

Luče, prva samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji, bo v sklopu evropskega projekta Compile svoje potrebe po električni energiji lahko pokrivala zgolj iz obnovljivih virov energije. Projekt ima velik potencial za aplikacijo razvitih rešitev po slovenskem podeželju in širše v regiji, predvsem tam, kjer imajo šibko omrežje.

Preberite več

Ljubljani smo pomagali do 150.000 dreves več in tri tisoč ton izpustov manj

V projektu Energetska obnova Ljubljane (EOL-1) smo v Petrolu v letih 2017 in 2018 skupaj z Mestno občino Ljubljana in družbo Resalta izboljšali energetsko učinkovitost v skoraj petdesetih ljubljanskih stavbah ter tako prispevali k bolj čistemu in zelenemu okolju naše prestolnice.

Preberite več

Trajnostno zgodbo Mestne občine Kranj pomagamo graditi že 15 let

Že od leta 2001 Mestni občini Kranj po modelu energetskega pogodbeništva pomagamo pri učinkoviti rabi energije in prehodu na obnovljive vire.  Zavezali smo se, da bomo z uvedbo enostavnih ukrepov v devetih izbranih kranjskih stavbah zagotovili 18,7 % prihranek pri energiji za ogrevanje.

Preberite več

Kontaktirajte nas