Znanje in podpora

Vodni krog v urbanem okolju: Trajnostno upravljanje z vodnimi viri je največji izziv sodobnega sveta

Tako kot kroži voda v globalnem hidrološkem ciklu, tako kroži tudi v urbanem vodnem krogu, ki je eden od temeljnih oskrbnih sistemov sodobnega sveta. Prvič v zgodovini se človeštvo sooča s situacijo, da več kot polovica prebivalstva živi v mestih. Zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo mestnemu prebivalstvu, kot tudi njen odvod in čiščenje, pa so odločilni izzivi 21. stoletja. V Petrolu smo v odziv razvili paleto rešitev na področju upravljanja vodnega kroga s poudarkom na čiščenju nastale odpadne vode, saj je trajnostna, zelena in pametna družba del naše vizije prihodnosti.

Po napovedih Združenih narodov bo do leta 2050 kar 70 odstotkov prebivalstva živelo v mestih, zato bo vpliv mest na okolje velik. Predvsem voda je izjemnega pomena za mesta in skupnosti, saj predstavlja urbani vodni krog enega od temeljnih sistemov sodobnega sveta.

Urbanizacija s povečevanjem neprepustnih površin (npr. strehe, ceste, …) posega v naravni vodni krog in ga spreminja, pojasnjujeta dr. Nataša Atanasova in Matej Radinja s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Oddelek za okoljsko gradbeništvo.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Ravnanje z vodo v mestih zagotavlja ob tem tri poglavitne storitve za prebivalstvo:

  • odvajanje površinskega odtoka za preprečitev poplav,
  • vodooskrbo z neoporečno pitno vodo ter
  • odvajanje in čiščenje nastale odpadne vode za zagotovitev zdravja prebivalstva,

pojasnjujeta sogovornika in poudarjata, da večina sodobnih mest te storitve tudi zagotavlja.

Toda izvajanje teh nalog postaja vse večji izziv, pridaja dr. Daniel Kozelj, vodja produktne skupine Vodovodni sistemi v Petrolu, saj so zlasti urbana središča podvržena nenehnim spremembam in pritiskom, ki zahtevajo učinkovito in uspešno upravljanje z vodo za blaženje negativnih posledic teh procesov.

Za učinkovito upravljanje vode v urbanem okolju je zato strateškega pomena sodoben informacijski sistem, ki ima sposobnost zagotavljanja zanesljivih podatkov v realnem času, potrebnih za spremljanje, merjenje, modeliranje in upravljanje z vodnimi viri, distribucijskim omrežjem, odva