Znanje in podpora

Do pametnih skupnosti s Petrolovimi rešitvami

Pametna skupnost prihodnosti, pa naj gre za večje mesto ali manjšo vas, je vsestransko učinkovita. Informacijsko-komunikacijska tehnologija se povezuje z različnimi procesi v skupnosti, ki zadevajo energijo, infrastrukturo, vodni krog, okolje, mobilnost ter zdravstvene, socialne, izobraževalne, varnostne in druge storitve … Cilj je njihovo inteligentno upravljanje, prebivalci pa pri tem aktivno sodelujejo, saj pametna skupnost izboljšuje kakovost njihovega življenja. 

V Petrolu smo skladno z izzivi sodobnega sveta v zadnjih dveh desetletjih razvili paleto celovitih rešitev na področju energije, infrastrukture, stavb, vodnega kroga in mobilnosti v pametnih skupnostih, ki z našo pomočjo v prvi vrsti postajajo energetsko in okoljsko učinkovita.

Gre za model energetskega pogodbeništva, tj. sistema celovitih rešitev na ključ z garancijo učinkov. Postati želimo vodilni regionalni ponudnik storitev pametnega upravljanja skupnosti.

Več kot 400 Petrolovih energetskih strokovnjakov je uspešno izvedlo že preko 200 projektov. Naše rešitve obsegajo proizvodnjo, distribucijo in dobavo energije. S pametnim upravljanjem poskrbimo, da ti procesi optimalno potekajo. Poleg tega naše rešitve zajemajo upravljanje rabe energije in vode, s čimer poskrbimo za znižanje stroškov in tudi okoljskih obremenitev. Trajnostni krog je sklenjen s ponovno uporabo odpadnih snovi kot virov nove energije in z razvojem trajnostne mobilnosti. Vse to podpirajo prepričljivi rezultati energetskih, snovnih in okoljskih prihrankov.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Predvajaj

Več kot 400 Petrolovih energetskih strokovnjakov je uspešno izvedlo že preko 200 projektov.


Izbrani trije projekti:
  • Energetska obnova stavb Mestne občine Ljubljana. Letni prihranek energije: 7.896 MWh ali 0,98 mio €. Ali drugače: emisije smo zmanjšali za 2.917 ton CO2 na leto. Takšno količino bi prečistilo približno 150.000 dreves. 
  • Optimizacija sistema daljinskega ogrevanja Novi Sad. Letni prihranki energije: 24.000 MWh. Emisije smo zmanjšali za 7.680 ton CO2 na leto. Takšno količino bi prečistilo približno 370.000 dreves.
  • Tehnično ekonomska optimizacija vodovodnega sistema Komunale Kranj. Letni prihranek: 2 mio m3 vode. S to količino bi napolnili kar 800 olimpijskih bazenov. 

Daljinska energetika za čisto energijo

Evropska komisija je 30. 11. 2016 objavila t. i. 'Zimski paket' oz. paket 'Čista energija za vse Evropejce'. Namen dokumentov je uresničevanje ciljev iz leta 2014: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 40 % glede na raven iz leta 1990, kar je v domeni vsake države članice, ter vsaj 27-odstotni dvig deleža energije iz obnovljivih virov na ravni celotne EU do leta 2030.

V njem so sistemi daljinske energetike prepoznani kot tista infrastruktura, ki skupnostim omogoča prehod v nizkoogljično družbo. Smernice razvoja teh sistemov so nizka energetska poraba, nižji temperaturni režimi po meri odjemalcev, nižje toplotne izgube, diverzifikacija proizvodnih virov (uporaba obnovljivih virov, visoko učinkovita soproizvodnja toplote in elektrike, uporaba odvečne toplote) ter akumulacija toplote in električne energije. Sistemi daljinskih ogrevanj s povezovanjem z drugimi energetskimi sistemi ter z usklajevanjem energetskih potreb odjemalcev postajajo 'pametna omrežja'. 


Pojmovnik: 
  • Pametna omrežja (angl. smart grid) oblikujejo sistem proizvodnje, transporta in/ali distribucije električne energije, zemeljskega plina, toplote ipd., ki spremlja in zadovoljuje spreminjajoče se zahteve uporabnikov.
  • Energetsko pogodbeništvo je pogodbeni model, po katerem izvajamo energetske storitve. Bistvo modela je to, da pogodbeni partner ne rabi začetnega finančnega vložka za izvedbo investicije, saj ga zagotovimo mi – hkrati pa z njim jamčimo tudi za učinke.

Kako učinkoviti smo pri upravljanju pametnih skupnosti