Utekočinjen naftni plin

Utekočinjen naftni plin je visokokvaliteten energent, prilagojen specifični rabi s številnimi prednostmi za ljudi in okolje. Kot edini v širši regiji poslovnim uporabnikom zagotavljamo njegovo nemoteno oskrbo.

Kontaktirajte nas Reference

Utekočinjen naftni plin oz. UNP (v angleščini “liquified petroleum gas” oz. LPG) je energent z visoko kalorično vrednostjo, kar mu omogoča široko področje rabe.  

V Petrolu visokokvalitetno gorivo zagotavljamo z lastno proizvodnjo, z dolgoletnimi izkušnjami pa znamo za najboljše učinke in izkoristke pripraviti ravno pravšnjo mešanico propana in butana.  

Petrolov UNP ni nikoli enak za vse, saj razumemo specifike končne rabe in naprav.  V sodelovanju s prav vsakim kupcem poskrbimo, da se UNP prilagodi na njegovo specifično rabo in naprave, kar omogoča natančen izkoristek in znižuje stroške vzdrževanja naprav.

Predvajaj


Prednosti utekočinjenega naftnega plina
UNP je kot eden izmed petih čistih energentov prihodnosti (EU direktiva 94/2014) človeku in okolju prijazen, s številnimi prednostmi v primerjavi s klasičnimi fosilnimi gorivi kot so kurilno olje ali premog:
 • Z rabo zaradi visoke kalorične vrednosti prihranite stroške za nakup energenta.
 • Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi - izpusti ogljikovega monoksida so v primerjavi s kurilnim oljem manjši za 20 %, v primerjavi s premogom pa za kar 30 %.
 • Pri izgorevanju se z rabo UNP izognemo izpustu izjemno škodljivih in kancerogenih snovi kot so žveplo in terra etili.  
 • Stroški vzdrževanja energetskih naprav in motorjev se občutno znižajo, saj ima UNP pri izgorevanju zmanjšan korozivni učinek, ne tvori ostankov ali oblog in ne maši vžigalnih delov.
 • Pri rabi UNP je prisotno skoraj popolno izgorevanje.  
 • Zanesljivost (neodvisnost strank od omrežja, saj je plin shranjen v rezervoarjih ob hiši, ob naročilu ga dostavimo z avtocisterno);
 • Skrb za čisto okolje (zgoreva brez ostankov, razpade v vodno paro in ogljikov dioksid);
 • Prihranek prostora (majhne in tihe naprave);
 • Enostaven transport (zaradi utekočinjanja pri relativno nizkem tlaku);
 • Ekonomičnost (v primeru ogrevanja omogočena preprosta regulacija in natančen pregled porabe);
 • Prihranek (zaradi višje kalorične vrednosti omogoča ogrevanje po nizki ceni);
 • Enostaven prehod na zemeljski plin.
 • Ugoden prehod iz kurilnega olja na UNP za industrijske uporabnike.

Široka raba s številnimi prednostmi
Raba utekočinjenega naftnega plina je prisotna pri ogrevanju prostorov, v industriji v različnih proizvodnih procesih ali kot pogonsko gorivo, v transportu kot pogonsko gorivo za osebna ali transportne vozila, v kmetijstvu, težki industriji in drugje.

Prehod iz kurilnega olja za industrijske uporabnike

Utekočinjen naftni plin je pri industrijskih uporabnikih kot energent precej ugodnejši od kurilnega olja. Za prehod iz kurilnega olja na UNP je potrebna investicija v kurilnico in plinsko postrojenje. Petrol svojim strankam nudi zamenjavo preko modela pogodbenega zagotavljanja prihrankov, kjer se uporabnikom vložena investicija povrne že v nekaj letih, obenem pa si zagotovijo sodobne kurilnice, ki so okolju tudi precej bolj prijazne.


UNP kot pogonsko gorivo za službena vozila zniža operativne stroške

V Petrolu za vašo okolju prijaznejšo mobilnost poskrbimo z znižanjem operativnih stroškov - z uporabo avtoplina tudi do 50 %. Za oskrbo vaših vozil s pogonskim gorivom poskrbimo z razvejano mrežo prodajnih mest.

Gospodinjstva UNP uporabljajo tudi za ogrevanje hiš in večstanovanjskih objektov, za celotno postavitev sistema ogrevanja na UNP pa poskrbi Petrol.


Nemotena oskrba z utekočinjenim naftnim plinom
Petrolova vizija dekarbonizacije družbe se uresničuje tudi prek dobave UNP, saj verjamemo, da bo prehod sodobne družbe k obnovljivim virom energije postopen, zato je oskrba z nizko ogljičnimi gorivi izjemno pomembna.

Petrol je edini v širši Vzhodno Evropski regiji - na območju Balkana, Romunije, Bolgarije, Albanije, Makedonije in Grčije - ki zagotavlja nemoteno oskrbo z UNP, saj smo vrsto let edinstveno organizirali transportne poti in oskrbo povsod, kjer je UNP potreben:
 • Petrolova lastna flota ladij in lasten terminal v Smederevem, skupaj z razvejano dobavno potjo po morju in koriščenjem vseh razpoložljivih drugih terminalov, zagotavlja neprekinjeno in zanesljivo dobavo energenta.
 • Petrolove logistične poti oskrbe z železniškim transportom - pretovorimo kar 700 vagonov mesečno - ter logistične ladijske poti po morju in rekah zagotovijo oskrbo tudi tja, kjer včasih to ni bilo mogoče, kot npr. do jadranskih otokov in drugih odročnejših mest.
 • Z razvejano mrežo skladišč in polnilno infrastrukturo omogočamo hitro in zanesljivo oskrbo s plinom za gospodinjstva in poslovno rabo.
 • Zaradi logistične in prodajne neodvisnosti ter lastnih barž svojih kupcem zagotavljamo okolju prijaznejši energent po zelo konkurenčni ceni.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.