Petrolove reference

Preverite, kako smo s svojimi rešitvami do uspehov pomagali mestom in lokalnim skupnostim, industriji ter poslovnim uporabnikom. Naslednja zgodba o uspehu ste lahko prav vi!

Kontaktirajte nas Oglejte si naše rešitve

Petrolovi referenčni projekti energetskih rešitev

Vsaka energetska rešitev zahteva strokovnost, znanje, inovativen posloven pristop ter napredno konceptualno razmišljanje. Vse to imamo v Petrolu, kjer skupnostim, industriji in poslovnim uporabnikom nudimo vrsto trajnostih rešitev, ki so povsem prilagojene vašim individualnim potrebam.

Pomagali smo že preko 1.000 objektom – javnim, industrijskim, poslovnim, turističnim, gostinskim, športnim, izobraževalnim, objektom za nego in zdravstvo pa tudi kmetijam, cerkvam, večstanovanjskim stavbam in drugim.

Preverite, zakaj nam je vredno zaupati vaš naslednji projekt.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Naše reference: mesta in lokalne skupnosti

Energetska prenova Ljubljane

V projektih EOL-1 in EOL-2 smo pomagali energetsko prenoviti 59 ljubljanskih stavb. S tem smo prestolnici pomagali do 3.500 ton toplogrednih plinov manj na leto, kar je enako, kot če bi na novo zasadili 170.000 dreves.

PREBERITE VEČ

PRENESITE PDF

Trajnostna zgodba mesta Kranj

Skupaj jo gradimo že 19 let. Mestni občini pomagamo do trajnostnega upravljanja z viri, obnovljive energije, prenove degradiranih urbanih površin in zmanjševanja ogljičnega odtisa.

PREBERITE VEČ

Energetska prenova Maribora

Mestni občini smo pomagali do 500.000 € letnega prihranka. Gre za enega večjih projektov javno-zasebnega partnerstva do sedaj na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah.

Energetska prenova izobraževalnih objektov v Kranju

Prenovili smo pet izobraževalnih stavb Univerze Maribor v Kranju. S tem projektom bo Univerza prihranila 230.000 € ter zmanjšala emisije CO2 za nekaj več kot 400 ton letno. V pogodbenem obdobju 15 let bomo v Petrolu zagotovili energetsko upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma prenovljenih energetskih naprav ter sistemov, s čimer bo zagotovljeno tudi doseganje želenih prihrankov energije.

PRENESITE PDF

Občina Brežice: 15 energetsko prenovljenih objektov

Energetska prenova 15 javnih objektov Občine Brežice predstavlja enega izmed večjih projektov javno-zasebnega partnerstva na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah do sedaj. Občina Brežice bo s tem projektom prihranila več kot 300.000 € letno. Obenem bodo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno.

PRENESITE PDF

Prva lokalna energetska skupnost v Lučah

V Petrolu smo skupaj s podjetjem Elektro Celje in ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko v sklopu projekta Compile vzpostavili prvo slovensko lokalno samoskrbno energetsko skupnost v Lučah.

PREBERITE VEČ  

OGLEJTE SI VIDEO

Prenova javne razsvetljave v Zaječarju

Z zamenjavo skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil z novimi LED svetili bo Občina Zaječar v 15 letih zmanjšala stroške za več kot 1 mio evrov ter zmanjšala izpuste za več kot 3.400 ton CO2 letno. Letni prihranki električne energije znašajo preko 4.700 MWh. Ker je bil projekt izveden brez zadolževanja – vse stroške nosi zasebni partner – bo Občina Zaječar tako lahko svoja sredstva namenila za druge trajnostne projekte.

PRENESITE PDF

Prenova javne razsvetljave v Izoli

S prenovo javne razsvetljave smo Izoli pomagali do 65 % prihranka rabe električne energije. S tem so v mestu znižali izpuste CO2 preko 300 ton letno, kar je enako količini, ki jo letno vsrka 12.000 dreves.

OGLEJTE SI VIDEO  

PRENESITE PDF

Prenova javne razsvetljave v Kopru

Z lastno investicijo v pogodbeni dobi smo izvedli energetsko učinkovito prenovo sistema, ki obsega preko 10.000 svetil javne razsvetljave. S tem smo ustvarili prihranke električne energije preko 2.800 MWh letno, in znižali izpuste CO2 za več kot 1.500 ton letno. Ob prenovi smo posebno pozornost namenili vizualnim posebnostim za ohranitev arhitekturne celovitosti mesta.

PRENESITE PDF

Prenova javne razsvetljave na Bledu

Prenovili smo sistem javne razsvetljave, ki obsega preko 1.600 svetil. Uvedli smo spremljanje porabe električne energije in izvajanje energetskega knjigovodstva. S prenovo smo dosegli letne prihranke preko 280 MWh, s čimer smo znižali izpuste CO2 za 154 ton letno. Svetila v mestnem jedru in sprehajalnih poteh okoli jezera so razvita posebej za Bled.

PRENESITE PDF

Prenova javne razsvetljave v hrvaškem Zaboku

S prenovo svetil vseh naselij na področju mesta so v Zaboku zmanjšali stroške energije za preko 75 %, izboljšali osvetljenost javnih površin ter hkrati zmanjšali svetlobno onesnaževanje. Predvideni letni prihranki energije predstavljajo zmanjšanje ogljičnega odtisa za preko 300 ton CO2. Projekt se bo poplačal iz prihrankov energije v 10 letih trajanja energetskega pogodbeništva.

PRENESITE PDF

Rižanski vodovod: s sončno elektrarno do samooskrbe črpališča

Rižanski vodovod je javno podjetje, ki opravlja dejavnost obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju štirih obalnih občin. V skladu s svojo usmeritvijo v trajnostno delovanje, so se odločili za sončno elektrarno moči 17,4 kW, ki prispeva k samooskrbi črpališča Semedela.
 

PRENESITE PDF

Energetika Maribor – z napredno napovedjo rabe do prihrankov

V Energetiki Maribor so se odločili za celovito rešitev in rabo platforme Tango, saj so na enem mestu želeli vzpostaviti vse ključne tehnične podatke in jih pretvoriti v uporabne informacije za izboljšave v procesu proizvodnje toplote in električne energije. Podatke uporabljajo napredno za napoved rabe vhodnih energentov ter tako izboljšujejo nabavne cene in dobičkonosnost poslovanja.
 

PRENESITE PDF

Komunalno podjetje Velenje - z digitalizacijo do večje učinkovitosti

S projektom smo vzpostavili daljinski nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema ter tako zagotovili oskrbo s pitno vodo v Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Vodne izgube smo pomagali znižati za okoli 30 litrov na sekundo, dvakrat več od prvotne pogodbene zahteve.
 

PRENESITE PDF

Naše reference: industrija

Uporaba odvečne toplote SIJ Metal Ravne

Odvečno toploto, ki v metalurških procesih nastaja v podjetju SIJ Metal Ravne, smo z nadgradnjo sistema soproizvodnje elektrike in toplote pomagali spremeniti v vir daljinskega ogrevanja za potrebe mesta Ravne in celotnega ZGO Ravne.


PRENESITE PDF

Znižanje stroškov Mlekarne Planika

Nadomeščanje energentov s čistejšimi je eden od načinov, s katerimi v Petrolu omogočamo prehod v trajnostno družbo, hkrati pa ob zagotavljanju večje energetske učinkovitosti poskrbimo za energetske prihranke. Tudi v kobariški mlekarni Planika.


OGLEJTE SI VIDEO

PRENESITE PDF

Cetis – z energetskim pregledom do prihrankov

Na podlagi energetskega pregleda podjetja CETIS d.d., ki je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju rešitev varnostnih tiskovin, smo skupaj prepoznali več ukrepov učinkovite rabe energije in razvili dolgoročno strategijo energetskega razvoja lokacije, ki bi podjetju prihranila 5.452 MWh energije letno. S tem bi se emisije CO2 zmanjšale za 2.371 ton letno.


Unior - povečanje zanesljivosti oskrbe z daljinsko toploto

S podjetjem Unior smo skupaj uspešno izvedli že devet energetskih projektov. Eden večjih je bila celovita prenova Kotlarne Dobrava, v kateri poteka proizvodnja daljinske toplote za potrebe ogrevanja term Unitur ter za ogrevanje centra mesta Zreče. Z novo investicijo smo zmanjšali izgube v sami kotlarni ter povečali zanesljivost oskrbe toplote in električne energije.


Papirnica Vevče: čiščenje industrijske odpadne vode

V Petrolu smo v letu 2011 prevzeli celotno upravljanje industrijske čistilne naprave Papirnice Vevče. Na čistilni napravi se letno očisti približno 800.000 m3 odpadne vode iz proizvodnje papirja, kar je enako količini približno 400 olimpijskih bazenov. Vsa očiščena odpadna voda, ki ustreza vsem veljavnim zakonodajnim predpisom, se izpusti v reko Ljubljanico.


Naše reference: poslovni uporabniki

Squashland Ljubljana

Squashland Ljubljana je prvi skvoš center na svetu, ki je zgrajen iz masivnega lesa, hkrati pa, zahvaljujoč Petrolu, dosega še visoko raven energetske učinkovitosti, ki je vzor ne samo Štepanjskemu naselju in Ljubljani, ampak tudi širši okolici.


PREBERITE VEČ

PRENESITE PDF

Celovita osvetlitev notranjih prostorov v Bazi športa

V želji, da ljubljansko Štepanjsko naselje postane primer dobre prakse, smo poskrbeli tudi za celovito osvetlitev in elektro dela za nogometno dvorano Baze Športa, prostora, kjer v sožitju trenirajo mladi športni upi in profesionalni športniki.
 

PRENESITE PDF

Vrtni center Požar – popolna samooskrba vrtnega centra

V okviru celovite energetske rešitve smo zamenjali obstoječi sistem na kurilno olje s sistemom dveh 16 kW toplotnih črpalk, vezanih v kaskado. Na strehi vrtnega centra smo namestili 56,7 kW sončno elektrarno, ki omogoča popolno samooskrbo objekta z električno energijo za napajanje vseh električnih porabnikov v vrtnem centru. S projektom smo zmanjšali emisije za 47 ton CO2 letno, kar je ekvivalentno 2.158 na novo posajenim drevesom.
 

PRENESITE PDF

Eurolinia – skupnostna samooskrbna sončna elektrarna

Podjetju Eurolinia, ki se ukvarja s cestnim tovornim prometom, smo pomagali razviti skupnostno samooskrbo, kjer sončna elektrarna omogoča 100% samooskrbo poslovnega in stanovanjskega objekta. Sončna elektrarna moči 64,8 kW poleg stroškovnih prihrankov letno “prihrani” tudi 17,5 ton emisij CO2, kar je ekvivalentno 777 novo posajenim drevesom.


PRENESITE PDF

Več o sončnih elektrarnah

Energetska samooskrba na kmetiji Juhart

Sodobni časi zahtevajo sodoben pristop – tudi pri kmetovanju. To pa zahteva avtomatizacijo del. S pomočjo Petrola na kmetiji Juhart za to sedaj uporabljajo električno energijo, pridobljeno z lastno sončno elektrarno.


PRENESITE PDF

Energetska samooskrba na kmetiji Sajovic

Na kmetiji Sajovic stroje za molzenje krav, razsvetljavo v hlevu ter ostale porabnike v objektu napaja sončna elektrarna, ki smo jo pomagali namestiti v Petrolu. Lastna proizvodnja elektrike na kmetiji, ki skrbi za kar 300 glav živine, tako znaša 68 MWh, letno pa smo emisije CO2 zmanjšali za 22,3 ton na leto – kar je enako, kot če bi na novo posadili 1.069 dreves.

PRENESITE PDF

Samooskrba v podjetju Mega M

Za Velenjski objekt Mega M smo osnovali energetsko rešitev, ki zajema tako hlajenje in ogrevanje prostorov, kot samooskrbo z električno energijo in še korak dlje – električno mobilnost.


PRENESITE PDF

Prenova Kalia centra Semenarne Ljubljana

Poskrbeli smo za vzpostavitev nove kotlovnice ter izgradnjo nove plinske povezave in priključka, zraven pa še celovito spremenili koncept osvetlitve, ki zdaj pomaga do večje energetske učinkovitosti.


PRENESITE PDF

Energetska prenova kotlovnice LIV Systems

Projekt na ključ, v celoti izveden v 3 tednih, je obsegal celovito prenovo kotlovnice naročnika, prehod na utekočinjen naftni plin ter digitalizacijo – integracijo kotlovnice v centralno nadzorni sistem.


PRENESITE PDF

Samooskrba v župniji Videm Dobrepolje

Ne da bi zmotili estetski videz cerkvenega objekta, smo namestili samooskrbno sončno elektrarno in tako naročniku pomagali znižati stroške električne energije.

Prenova ogrevalnega sistema cerkve v Župniji Šentjakob

Celovito smo prenovili obstoječi sistem toplozračnega ogrevanja cerkvenih prostorov v župniji Šentjakob, ki je bil neučinkovit, obenem pa uporabnikom ni nudil ustreznega udobja.

Naše reference: mobilnost

Z optimizacijo voznega parka do nižjih stroškov in prihrankov na času

Za vozila v skupni uporabi smo pripravili analizo o dejanski zasedenosti vozil, ki je pokazala, da lahko število vozil na lokaciji upravne stavbe zmanjšamo za dobrih 50 %. Za sezonska nihanja, ko so potrebe po vozilih večje, smo zagotovili kratkoročni najem najnovejših vozil. Tovrstna optimizacija nam omogoča prihranek pri stroških v višini 15 %.


PRENESITE PDF

Več o storitvah mobilnosti

Projekt trajnostne mobilnosti MobiTour

Glavni cilj projekta MobiTour je spodbujanje trajnostne multimodalne urbane mobilnosti v turističnih krajih čezmejnega območja in povečanje uporabe alternativnih prevoznih sredstev. Petrol je v sklopu projekta dobavil pet električnih avtomobilov, 46 električnih koles in 7 električnih polnilnic za različne lokacije.
 

PRENESITE PDF