Znanje in podpora

Komunalno podjetje Velenje: z digitalnimi rešitvami do izboljšane učinkovitosti

Da je digitalizacija neizbežna za uspešno poslovanje v prihodnjih letih, se zavedajo tudi v Komunalnem podjetju Velenje. Zadnja leta intenzivno vlagajo v digitalizacijo upravljanja svoje infrastrukture, predvsem v pametno upravljanje sistemov za oskrbo s pitno vodo ter daljinske energetike. Pomagamo jim v Petrolu.

Začetki partnerstva Petrola in Komunalnega podjetja Velenje segajo v leto 2007. Sodelovanje se je pričelo na področju izboljšanja učinkovitosti obratovanja sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini z razvojem projekta implementacije termo-hidravličnega modela (programsko orodje ”Termis”) in optimizacije temperatur v sistemu daljinskega ogrevanja

Z daljinskim nadzorom nad vodne izgube

V sklopu kohezijskega projekta ”Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini” smo v letu 2012 še nadgradili uspešno sodelovanje ter vzpostavili daljinski nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema ter tako zagotovili oskrbo s pitno vodo v treh občinah: Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki. 

”Z nadgradnjo nadzornega centra upravljanja je bila postavljena osnova za vzpostavitev orodja za ekonomično planiranje razvoja in upravljanje vodovodnega sistema z uporabo digitalnega dvojčka vodovodnega sistema, ki deluje v realnem času,” je povedal Daniel Kozelj, vodja produktne skupine Vodovodni sistemi v Petrolu.

V projektu oskrbe s pitno vodo smo v Šaleški dolini delež vodnih izgub znižali za okoli 30 litrov na sekundo, dvakrat več kot predvideno.

nadzorni sistem upravljanja

V naslednjih letih nadaljevanje digitalizacije 

In kako naprej?

V naslednjih letih