Znanje in podpora

Komunalno podjetje Velenje: z digitalnimi rešitvami do izboljšane učinkovitosti

Da je digitalizacija neizbežna za uspešno poslovanje v prihodnjih letih, se zavedajo tudi v Komunalnem podjetju Velenje. Zadnja leta intenzivno vlagajo v digitalizacijo upravljanja svoje infrastrukture, predvsem v pametno upravljanje sistemov za oskrbo s pitno vodo ter daljinske energetike. Pomagamo jim v Petrolu.

Začetki partnerstva Petrola in Komunalnega podjetja Velenje segajo v leto 2007. Sodelovanje se je pričelo na področju izboljšanja učinkovitosti obratovanja sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini z razvojem projekta implementacije termo-hidravličnega modela (programsko orodje ”Termis”) in optimizacije temperatur v sistemu daljinskega ogrevanja

Z daljinskim nadzorom nad vodne izgube

V sklopu kohezijskega projekta ”Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini” smo v letu 2012 še nadgradili uspešno sodelovanje ter vzpostavili daljinski nadzor nad delovanjem vodovodnega sistema ter tako zagotovili oskrbo s pitno vodo v treh občinah: Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki. 

”Z nadgradnjo nadzornega centra upravljanja je bila postavljena osnova za vzpostavitev orodja za ekonomično planiranje razvoja in upravljanje vodovodnega sistema z uporabo digitalnega dvojčka vodovodnega sistema, ki deluje v realnem času,” je povedal Daniel Kozelj, vodja produktne skupine Vodovodni sistemi v Petrolu.

V projektu oskrbe s pitno vodo smo v Šaleški dolini delež vodnih izgub znižali za okoli 30 litrov na sekundo, dvakrat več kot predvideno.

nadzorni sistem upravljanja

V naslednjih letih nadaljevanje digitalizacije 

In kako naprej?

V naslednjih letih bomo na področju oskrbe s pitno vodo Petrolovi strokovnjaki nudili podporo pri koriščenju digitalnega dvojčka vodovodnega sistema delujočega v realnem času, s čimer bomo našemu partnerju omogočili, da bo zagotavljal visoko raven oskrbe s pitno vodo svojim končnim uporabnikom. 

Naš cilj je nadaljnje zagotavljanje visokega nivoja vodooskrbe s poudarkom na ustrezni kakovosti vode.

”Z vzdrževanjem sistema daljinskega odčitavanja vodomerov na 90-ih lokacijah in prenosom podatkov na lastno razvito IIoT platformo Tango, bomo ažurno spremljali porabo večjih porabnikov in občutno skrajšali čas za detekcijo in kasnejšo sanacijo morebitnih puščanj, kar je zelo dragoceno,” je povedal Edo Đuvelek, skrbnik projekta. 

Poleg ažuriranja digitalnega dvojčka vodovodnega sistema je velik poudarek tudi na izvedbi simulacij kvalitete vode in spremljanju kakovosti le-te.

”Pri Komunali Velenje je opaziti, da so visoko usposobljena ekipa, ki dobro razume in izvaja svojo vlogo pri zagotavljanju vodooskrbe v Šaleški dolini. Njihovi cilji in pričakovanja so venomer visoki, zato je medsebojno sodelovanje vsakič izziv in veselje obenem,” še doda Edo Đuvelek.

Z razvojem vodovodne infrastrukture se zagotavlja visoko raven vodooskrbe, kot tudi varnosti oskrbe s pitno vodo.

V Komunali Velenje lahko z omenjenim orodjem hitreje prepoznajo vodne izgube, jih spremljajo ter tako zagotovijo, da vrednosti ostanejo na doseženem nivoju. Optimalno lahko vzdržujejo telemetrijo ter ažurno spremljajo porabo večjih porabnikov. Poleg hitrega dostopa do vseh meritev in enostavne agregacije je ključna prednost še občutno skrajšan čas za detekcijo in kasnejšo sanacijo morebitnih puščanj. 

In kaj pravijo naši partnerji?

”V Komunalnem podjetju Velenje dajemo kakovost pitne vode in izboljšanje oskrbe s pitno vodo na prvo mesto. Nadgradnje uvajamo tako z vidika kakovosti pitne vode in njenega trajnostnega razvoja, kot tudi s stališča digitalizacije upravljanja in doseganja večje energetske in ekonomske učinkovitosti. S Petrolom uspešno sodelujemo že več let, predvsem nas veseli, da smo skupaj modernizirali tehnološke procese upravljanja vodovodnega sistema, ki so sedaj podprti s sodobnimi proaktivnimi orodji za hidravlično modeliranje, načrtovanje in upravljanje vodovodnega omrežja,” je povedal Primož Rošer, vodja PE Komunala, Komunalno podjetje Velenje. 

Z napredno analitiko do izboljšav sistema daljinskega ogrevanja

Za področje daljinske energetike smo v letu 2020 pripravili analizo učinkov digitalne transformacije na učinkovitost obratovanja sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Ta analiza je postavila odlične iztočnice za nadaljevanje sodelovanja, pri katerem bo poudarek predvsem na povezovanju termo-hidravličnega modela omrežja in modelov strojnega učenja za napoved odjema toplote in optimizacijo temperatur, z drugimi besedami na razvoju digitalnega dvojčka.

Pri nadaljnjem sodelovanju bo poudarek predvsem na razvoju digitalnega dvojčka.

”Digitalna transformacija sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje je neizbežna za uspešno obratovanje v naslednjem desetletju in iskanje dodatnih možnosti za povečevanje učinkovitosti pri distribuciji toplote,” je izpostavil Amer Karabegović, vodja produktne skupine Daljinska energetika. 

Digitalna transformacija sistema daljinskega ogrevanja

Zgrajena infrastruktura sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini lahko v srednjeročni perspektivi odigra pomembno vlogo, ne samo pri distribuciji toplotne energije, ampak tudi kot pomemben člen v P2H (Power-to-Heat) verigi, ki bo z večanjem obnovljivih virov v elektroenergetskem sistemu vse bolj pomemben.

Sledimo razvoju in trendom tehnologije 

Poleg orodja za upravljanje in tehnično ekonomsko optimizacijo sistema daljinskega ogrevanja je bil v letu 2019 vključen v proces upravljanja in izboljšave rezultatov temperaturne optimizacije še Tango.

Z omenjenim je Komunala Velenje pridobila izboljšane rezultate optimizacije zaradi natančnejših predikcij. ”Upravljanje s termo-hidravličnim modelom je lažje, poleg tega pa ima naš partner dostop do najnovejših trendov tehnologije in s tem uporabo najnovejših metod za upravljanje z energetsko infrastrukturo,” je povedal Julijo Josip Franz, vodja ekipe za implementacijo naprednih rešitev na področju energetskih in okoljskih rešitev.

Izbor tehnologij sledi industrijskim standardom, da lahko stranki omogočimo visoko kakovost storitve.

V Petrolu smo ponosni, da so nas v Komunalnem podjetju Velenje prepoznali kot strateškega partnerja, saj lahko s kombinacijo njihove infrastrukture in pripravljenosti za napredek oziroma sodelovanje ter našega znanja, izkušenj razvijamo pametne in digitalne rešitve za končne uporabnike.

”V Komunali Velenje smo prepoznali pomen pravočasne digitalizacije, zato smo temu namenili precej pozornosti. Petrol nam je pomagal analizirati učinke digitalne transformacije na učinkovitost obratovanja sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini in nam s tem pokazal potenciale tako prihrankov, kot dodatnega razvoja. S povezovanjem modelov strojnega učenja za napoved odjema toplote in termo-hidravličnega modela omrežja lahko pridemo do izboljšanih rezultatov optimizacije zaradi natančnejših predikcij, kar vodi do lažjega upravljanja.” je povedal Ervin Miklavžina, vodja poslovne enote Energetika, Komunalno podjetje Velenje.