Najem poslovnih prostorov

V najem oddajamo poslovne prostore, ki s prepoznavno in zlahka dostopno lokacijo omogočajo kar največjo izpostavljenost vaše poslovne dejavnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Gostinstvo, avtomehanične delavnice, avtopralnice in druge dejavnosti – naša mreža več kot 300 prodajnih mest in drugih poslovnih lokacij prepreda celotno Slovenijo.

Petrolovi bencinski servisi sodijo med najbolj obiskane lokacije v Sloveniji, kar vam zagotavlja nenehen pretok vedno novih potencialnih strank, neposredna bližina infrastrukturnih povezav pa omogoča nemoteno poslovanje. Naša druga prodajna mesta se nahajajo v urbanih središčih in ob dobro obiskanih prometnih poteh, kjer bodo zagotovo privabila vrsto obiskovalcev.

Petrolovi poslovni prostori, ki so trenutno na voljo za najem, so navedeni v nadaljevanju.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Kranj - Labore

V najem oddajamo gostinski lokal:

Ponudba

Lokal ima 28,83 m2  barske površine, 5,06  m2 skladišča in 24,08 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi s prodajnim mestom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo

  • izpolnjene in oddane prek spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje";
  • poslane na elektronski naslov najem.prostorov@petrol.si;
  • poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom "PONUDBA – NE ODPIRAJ!" 

do vključno 31.1.2022.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 med 9. in 11. uro.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ptuj - Zagrebška

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal:

Ponudba

Lokal ima 32, 0 m2  barske površine, 6,5  m2 skladišča in 30,00 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi s prodajnim mestom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Oddaja ponudb
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo

  • izpolnjene in oddane prek spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje";
  • poslane na elektronski naslov najem.prostorov@petrol.si;
  • poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom "PONUDBA – NE ODPIRAJ!" 

do vključno 23.1.2022.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 med 9. in 11. uro.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ljubljana - Tržaška 131a

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu na lokaciji:

Ponudba

Lokal sestavlja 31,4 m2 barske površine, 4,9 m2 skladiščnega prostora, 6,2 m2 prostorov osebja in 18,00 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjene in oddane preko spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje" ali poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« do vključno 31.1.2022.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ljubljana – Celovška 226

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu na lokaciji:

Ponudba

Lokal sestavlja 47,23 m2 barske površine, 6,85 m2 skladiščnega in garderobnega prostora, zaprta terasa v površini 25,00 m2 , odprta terasa v površini 44,00 m2 in sanitarije v površini 2,30 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba tudi javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjene in oddane preko spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje" ali poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« do vključno 31.1.2022.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ljubljana - Litijska

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu na lokaciji:

Ponudba

Lokal ima 32,0 m2 barske površine, 6,5 m2 skladišča in 50,0 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjene in oddane preko spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje" ali poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« do vključno 31.1.2022.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta  Koper Sermin

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu na lokaciji:

Ponudba

Lokal ima 45,91 m2 barske površine, 14,34 m2 skladišča in 51,58 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjene in oddane preko spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje" ali poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« do vključno 31.1.2022.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Poslovni prostor namenjen opravljanju avtopralnične dejavnosti v sklopu prodajnega mesta Selnica ob Dravi

V najem oddajamo poslovni prostor namenjen opravljanju avtopralnične dejavnosti na lokaciji:

Ponudba

Prostor ima 52,70 m 2 avtopralnice s stranskimi prostori, 36,0 m 2 industrijski del stavbe s stranskimi prostori 36,0 m 2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij. Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.
 

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjene in oddane preko spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje" ali poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« do vključno 18.1.2022.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Trzin

V najem oddajamo gostinski lokal ob bencinskem servisu na lokaciji:

Ponudba

Lokal ima 50,36 m2 barske površine, 8,07 m2 skladišča in 45,19 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo izpolnjene in oddane preko spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje" ali poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« do vključno 31.1.2022.
 

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.
 

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE


Poslovni prostori za vulkanizersko-servisno dejavnost ob prodajnem mestu Škofja Loka Kidričeva

K sodelovanju vabimo poslovnega partnerja, ki bi vodil servisno-vulkanizersko delavnico TipStop Vianor, ki se nahaja:

Delavnica je vključena v mrežo delavnic TipStop Vianor in je polno opremljena, z večletno utečeno dejavnostjo.

Ponudba

Kot bodoči poslovni partner boste v delavnici v imenu Petrola opravljali vulkanizersko-servisne storitve in prodajo pnevmatik ter maziv, skupaj z dopolnilnim asortimentom in ostalim trgovskim blagom.

V skupen posel bomo v Petrolu prispevali poslovno znanje iz področja vulkanizersko-servisne dejavnosti, ki zajema nabavo, prodajo in organizacijo poslovanja ter vsestransko tehnično in organizacijsko pomoč pri poslovanju.

Partnerski dogovor se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja pogodbe.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Razvoj in upravljanje prodajnih kanalov Mehanične delavnice, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!«.

Za več informacij nas med 9:00 in 13:00 pokličite na telefonsko številko 030 611 848.

Povabilo k oddaji ponudb je za družbo Petrol d.d., Ljubljana nezavezujoč. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka za oddajo ponudbe in pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika ali da razpis ponovimo pod enakimi ali spremenjenimi pogoji.


Poslovni prostori za vulkanizersko-servisno dejavnost ali skladiščenje na Ipavčevi ulici v Celju

K sodelovanju vabimo poslovnega partnerja, ki bi v najem prevzel poslovne prostore s skladiščem, ki se nahajajo:

Ponudba

V sklopu poslovnega centra ponujamo na razpolago opremljeno poslovni prostor v skupni izmeri 1232 m2 . Poslovni prostor zajema mehanično delavnico, skladišče, pisarniške prostore in pomožne prostore. Stavba je bila v letu 2019 popolnoma obnovljena.

Prostor se lahko uporablja za izvajanje vulkanizersko-mehaničnih storitev, meri pa 130 m2 , s 900 m2 pripadajočega skladišča. Ponujamo možnost dolgoročnega najema.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Razvoj in upravljanje prodajnih kanalov Mehanične delavnice, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!«.

Za več informacij nas med 9:00 in 13:00 pokličite na telefonsko številko 030 611 848.

Povabilo k oddaji ponudb je za družbo Petrol d.d., Ljubljana nezavezujoč. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka za oddajo ponudbe in pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika ali da razpis ponovimo pod enakimi ali spremenjenimi pogoji.


Razpis izvajanja gostinskih storitev za dogodke

Povpraševanje za izbiro najboljšega ponudnika izvajanja gostinskih storitev za dogodke do jeseni 2023Vabimo vas k oddaji ponudbe na razpis.

V Petrolu sodelujemo na različnih dogodkih v Sloveniji na katerih skrbimo za gostinsko ponudbo delno ali v celoti.

Letno smo prisotni na več kot 20 večjih ali manjših dogodkih, kot so Pokal Vitranc, Planica, Škisova tržnica, Koprska noč, Svetovno prvenstvo v biatlonu, nogometne tekme NZS, nogometne tekme Olimpija, itd..
 
V primeru sodelovanja vam nudimo možnost brezplačne uporabe naših osnovnih sredstev navedenih v dokumentih spodaj.  


Vabimo vas, da pripravite ponudbo na razpis v dokumnetu :


 

Kontaktirajte nas

Organizacija in upravljanje prodajnega mesta

Uradne ure: vsak dan od 9:00 do 11:00

Razvoj in upravljanje prodajnih kanalov Mehanične delavnice

Uradne ure: vsak dan od 9:00 do 13:00