Najem poslovnih prostorov

V najem oddajamo poslovne prostore, ki s prepoznavno in zlahka dostopno lokacijo omogočajo kar največjo izpostavljenost vaše poslovne dejavnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Gostinstvo, avtomehanične delavnice, avtopralnice in druge dejavnosti – naša mreža več kot 300 prodajnih mest in drugih poslovnih lokacij prepreda celotno Slovenijo.

Petrolovi bencinski servisi sodijo med najbolj obiskane lokacije v Sloveniji, kar vam zagotavlja nenehen pretok vedno novih potencialnih strank, neposredna bližina infrastrukturnih povezav pa omogoča nemoteno poslovanje. Naša druga prodajna mesta se nahajajo v urbanih središčih in ob dobro obiskanih prometnih poteh, kjer bodo zagotovo privabila vrsto obiskovalcev.

Petrolovi poslovni prostori, ki so trenutno na voljo za najem, so navedeni v nadaljevanju.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Hrpelje

V najem oddajamo opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu na lokaciji:

Ponudba

Lokal ima 40,00 m2 barske površine, 5,80 m2 skladišča in 19,80 m2 pokrite terase in 6,40 m2 nepokrite terase. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 24.9.2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Murska Sobota - Plese

V najem oddajamo opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu na lokaciji:

Ponudba

Lokal ima 40 m2 barske površine, 5,79 m2 skladišča in 33 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 24.9.2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Trzin

V najem oddajamo opremljen gostinski lokal ob bencinskem servisu na lokaciji:

Ponudba

Lokal ima 50,36 m2 barske površine, 8,07 m2 skladišča in 45,19 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 24.9.2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Iščemo najemnike poslovnih prostorov predvidenih za opravljanje trgovske/gostinske dejavnosti

V najem oddajamo poslovne prostore predvidene za opravljanje trgovske/gostinske dejavnosti na več lokacijah, in sicer:

  • lokacijo Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, v skupni izmeri 341 m2, ki se nahaja v kleti, pritličju in drugem nadstropju,
  • lokacijo Gubčeva ulica 2, 3000 Celje, v skupni izmeri 334,20 m2 , ki se nahaja v kleti in pritličju,
  • lokacijo Koroška cesta 4, 4000 Kranj,v skupni izmeri 373,30 m2 , ki se nahaja v kleti in pritličju,
  • lokacijo Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana, v skupni izmeri 325,95 m2 , ki se nahaja v kleti, pritličju in prvem nadstropju

Predmet oddaje so prostori predvideni za opravljanje trgovsko/gostinske dejavnosti in so delno opremljeni.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje predlog morebitnega odkupa obstoječe opreme ali investiranja v premično opremo poslovnega prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 17.9.2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Šempas AC - jug

V najem oddajamo poslovne prostore predvidene za gostinsko dejavnost na lokaciji:

Ponudba

Lokal ima 31,17 m2 barske površine, 5,32 m2 skladišča in 24,27 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV).

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 24. 9. 2021.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za vulkanizersko-servisno dejavnost ob prodajnem mestu Škofja Loka Kidričeva

K sodelovanju vabimo poslovnega partnerja, ki bi vodil servisno-vulkanizersko delavnico TipStop Vianor, ki se nahaja:

Delavnica je vključena v mrežo delavnic TipStop Vianor in je polno opremljena, z večletno utečeno dejavnostjo.

Ponudba

Kot bodoči poslovni partner boste v delavnici v imenu Petrola opravljali vulkanizersko-servisne storitve in prodajo pnevmatik ter maziv, skupaj z dopolnilnim asortimentom in ostalim trgovskim blagom.

V skupen posel bomo v Petrolu prispevali poslovno znanje iz področja vulkanizersko-servisne dejavnosti, ki zajema nabavo, prodajo in organizacijo poslovanja ter vsestransko tehnično in organizacijsko pomoč pri poslovanju.

Partnerski dogovor se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja pogodbe.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Razvoj in upravljanje prodajnih kanalov Mehanične delavnice, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!«, prispele do vključno 15. 10. 2021.

Za več informacij nas med 9:00 in 13:00 pokličite na telefonsko številko 030 611 848.

Povabilo k oddaji ponudb je za družbo Petrol d.d., Ljubljana nezavezujoč. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka za oddajo ponudbe in pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika ali da razpis ponovimo pod enakimi ali spremenjenimi pogoji.

Kontaktirajte nas

Organizacija in upravljanje prodajnega mesta

Uradne ure: vsak dan od 9:00 do 11:00

Razvoj in upravljanje prodajnih kanalov Mehanične delavnice

Uradne ure: vsak dan od 9:00 do 13:00