Najem poslovnih prostorov

Petrolova mreža več kot 300 prodajnih mest prepreda celotno Slovenijo. Na njih v najem oddajamo poslovne prostore, ki s prepoznavno in zlahka dostopno lokacijo omogočajo kar največjo izpostavljenost vaše poslovne dejavnosti. 

KONTAKTIRAJTE NAS

Petrolovi bencinski servisi sodijo med najbolj obiskane lokacije v Sloveniji. Naše povprečno prodajno mesto dnevno obišče okoli 1262 kupcev, povprečen voznik pa se vsaj enkrat tedensko ustavi na Petrolovem servisu.

Izjemna lokacija poslovnega prostora na enem izmed Petrolovih bencinskih servisov tako zagotavlja nenehen pretok vedno novih obiskovalcev in potencialnih strank, neposredna bližina infrastrukturnih povezav pa omogoča nemoteno poslovanje za namene gostinstva, avtomehaničnih delavnic, avtopralnic in drugih dejavnosti.

Petrolovi poslovni prostori, ki so trenutno na voljo za najem, so navedeni v nadaljevanju.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Kranj- Labore

V najem oddajamo gostinski lokal na lokaciji:

  • v sklopu prodajnega mesta Kranj- Labore, Ljubljanska cesta 23, 4000 Kranj.

Lokal ima 28,83 m2 barske površine, 5,06 m2 skladišča in 24,08 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 1. 2. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ajševica

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

  • ob prodajnem mestu Ajševica, Ajševica 19, 5000 Nova Gorica.

Lokal ima 70,63 m2 barske površine, 15,31 m2 skladiščne površine, 7,79 m2 prostorov za osebje ter 45,39 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in sanitarij.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnih mest, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 21. 1. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ilirska Bistrica

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

  • ob prodajnem mestu Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 33c, 6250 Ilirska Bistrica.

Lokal ima 50, 10 m2 barske površine, 11,60 m2 skladišča in 28,00 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi s prodajnim mestom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnih mest, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 21. 1. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ljubljana - Kajuhova

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

Lokal ima 32,0 m2 barske površine, 6,5 m2 skladišča in 40,0 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnih mest, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 21. 1. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ajdovščina - Vipavska

V najem oddajamo opremljen gostinski lokal na lokaciji:

Lokal sestavlja 30,12 m2 barske površine, 6,64 m2 skladiščnega prostora, 5,84 m2 prostorov osebja in sanitarij za zaposlene in 27,19 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnih mest, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 21. 1. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Tržič - zahod

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

  • v sklopu prodajnega mesta Tržič -zahod, Cesta Ste Marie aux Mines 13, 4290 Tržič.

Lokal ima 39,74 m2 barske površine, 17,56 m2 skladiščnega prostora in 28,87 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnih mest, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 17. 1. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ptuj - Zagrebška

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

Lokal ima 32, 0 m2  barske površine, 6,5  m2 skladišča in 30,00 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi s prodajnim mestom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 17. 1. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ljubljana – Celovška 226

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

Lokal sestavlja 47,23 m2 barske površine, 6,85 m2 skladiščnega in garderobnega prostora, zaprta terasa v površini 25,00 m2, odprta terasa v površini 44,00 m2 in sanitarije v površini 2,30 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba tudi javnih sanitarij in parkirnih mest.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 17. 1. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Zaloke AC – jug

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

Lokal ima 43,30 m2 barske površine, 8,8, m2 skladišča, 7,7 m2 sanitarij oz. prostorov za osebje in 38,00 m2 vrta Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.
 

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 1. 2. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928  v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Zaloke AC - sever

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

Lokal ima 43,30 m2 barske površine, 8,8, m2 skladišča, 7,7 m2 sanitarij oz. prostorov za osebje in 38,00 m2 vrta Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.
 

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 1. 2. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928  v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Povir AC- jug

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

  • v sklopu bencinskega servisa Povir AC- jug, Povir 95, 6210 Sežana.

Lokal ima 40,5 m2 barske površine, 9,4 m2 skladišča in 35,5 m2 vrta ter otroško igrišče ob vrtu v površini 18,9 m2. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV).

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 17. 1. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za gostinsko dejavnost v sklopu prodajnega mesta Ljubljana - Tržaška 131a

V najem oddajamo delno opremljen gostinski lokal na lokaciji:

Lokal sestavlja 31,4 m2 barske površine, 4,9 m2 skladiščnega prostora, 6,2 m2 prostorov osebja in 18,00 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Ponudba

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 1. 2. 2021.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


Poslovni prostori za avtopralniško dejavnost v sklopu prodajnega mesta Maribor - Valvasorjeva

V najem oddajamo poslovne prostore predvidene za avtopralniško dejavnost na lokaciji:

Ponudba

Od bodočega najemnika pričakujemo predlog investiranja v premično opremo poslovnega prostora in kritje obratovalnih stroškov.

Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine (4-kratnik neto mesečne najemnine).

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si.


Poslovni prostori v sklopu prodajnega mesta Horjul

V najem oddajamo večnamenski poslovni prostor na naslednji lokaciji:

  • V sklopu prodajnega mesta Horjul, Vrhniška cesta 11, 1354 Horjul.

Ponudba

Poslovni prostor je trenutno neopremljen in se lahko odda za namen opravljanja druge Petrolu nekonkurenčne dejavnosti. Najemnik sam investira v preureditev prostora ter opremo (premično in nepremično).

Poslovni prostor sestavlja 200 m2 osnovne površine, od tega 64 m2 delavnice in 136 m2 poslovnih prostorov. Poslovne prostore ali delavnico lahko oddamo tudi ločeno. Poslovni prostor ima lastne sanitarije. Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v preureditev poslovnega prostora za namen opravljanja dejavnosti in investiranje v premično in nepremično opremo ter kritje obratovalnih stroškov poslovnega prostora.

Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine (4-kratnik neto mesečne najemnine).


Poslovni prostori za avtopralniško dejavnost v sklopu prodajnega mesta Martjanci

V najem oddajamo večnamenski poslovni prostor na naslednji lokaciji:

  • Ob prodajnem mestu Martjanci, Martjanci 83B, 9221 MartjanciHorjul

Ponudba

Od bodočega najemnika pričakujemo predlog investiranja v premično opremo poslovnega prostora in kritje obratovalnih stroškov.

Interesenti za najem morajo poleg ponudbe priložiti tudi predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter predlagano višino varščine (4-kratnik neto mesečne najemnine).

Ponudba

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si.

Kontaktirajte nas

Organizacija in upravljanje prodajnega mesta

Uradne ure: vsak dan od 9:00 do 11:00