Najem poslovnih prostorov

V najem oddajamo poslovne prostore, ki s prepoznavno in zlahka dostopno lokacijo omogočajo kar največjo izpostavljenost vaše poslovne dejavnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Gostinstvo, avtomehanične delavnice, avtopralnice in druge dejavnosti – naša mreža več kot 300 prodajnih mest in drugih poslovnih lokacij prepreda celotno Slovenijo.

Petrolovi bencinski servisi sodijo med najbolj obiskane lokacije v Sloveniji, kar vam zagotavlja nenehen pretok vedno novih potencialnih strank, neposredna bližina infrastrukturnih povezav pa omogoča nemoteno poslovanje. Naša druga prodajna mesta se nahajajo v urbanih središčih in ob dobro obiskanih prometnih poteh, kjer bodo zagotovo privabila vrsto obiskovalcev.

Petrolovi poslovni prostori, ki so trenutno na voljo za najem, so navedeni v nadaljevanju.


Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu prodajnega mesta Koper Sermin

V najem oddajamo gostinski lokal:

Ponudba

Lokal ima 45,91 m2 barske površine, 14,34 m2 skladišča in 51,58 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom.

Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in predložitev ponudbe, ki mora vključevati predlog višine neto mesečne najemnine (brez DDV) ter zavezo po plačilu varščine, ki mora biti nakazana najkasneje do dne sklenitve najemne pogodbe oz. datuma navedenega v pogodbi.

Vlaganja v gostinski lokal, ki presegajo popravila, ki jih povzroči običajna raba gostinskega lokala, so dovoljena le na podlagi pisnega obvestila najemnika o nameravanih vlaganjih in stroških vlaganja ter pisne odobritve pristojne osebe Petrola.

Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas enega leta.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo

 • izpolnjene in oddane prek spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje";
 • poslane na elektronski naslov najem.prostorov@petrol.si;
 • poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Gastro oddelek, s pripisom "PONUDBA – NE ODPIRAJ!"

do vključno 7. 10.2023.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 med 9. in 11. uro.

Razpis je za družbo Petrol d.d., Ljubljana nezavezujoč. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka za oddajo ponudbe in pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika ali da razpis ponovimo pod enakimi ali spremenjenimi pogoji.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE


Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu prodajnega mesta Ljubljana – Tržaška 131a

V najem oddajamo gostinski lokal:

Ponudba

Lokal ima 31,4 m2 barske površine, 4,9 m2 skladišča, 6,2 m2 prostorov osebja in 18,0 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom.

Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in predložitev ponudbe, ki mora vključevati predlog višine neto mesečne najemnine (brez DDV) ter zavezo po plačilu varščine, ki mora biti nakazana najkasneje do dne sklenitve najemne pogodbe oz. datuma navedenega v pogodbi.

Vlaganja v gostinski lokal, ki presegajo popravila, ki jih povzroči običajna raba gostinskega lokala, so dovoljena le na podlagi pisnega obvestila najemnika o nameravanih vlaganjih in stroških vlaganja ter pisne odobritve pristojne osebe Petrola.

Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas enega leta.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo

 • izpolnjene in oddane prek spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje";
 • poslane na elektronski naslov najem.prostorov@petrol.si;
 • poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Gastro oddelek, s pripisom "PONUDBA – NE ODPIRAJ!"

do vključno 12. 10.2023.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 med 9. in 11. uro.

Razpis je za družbo Petrol d.d., Ljubljana nezavezujoč. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka za oddajo ponudbe in pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika ali da razpis ponovimo pod enakimi ali spremenjenimi pogoji.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE


Iščemo najemnika gostinskega lokala v sklopu prodajnega mesta Trzin

V najem oddajamo gostinski lokal:

Ponudba

Lokal ima  50,36 m2 barske površine, 8,07 m2 skladišča in  45,19 m2 vrta. Prostori za osebje so v souporabi z bencinskim servisom.
Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in predložitev ponudbe, ki mora vključevati predlog višine neto mesečne najemnine (brez DDV) ter zavezo po plačilu varščine,  ki mora biti nakazana najkasneje do dne sklenitve najemne pogodbe oz. datuma navedenega v pogodbi.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo

 • izpolnjene in oddane prek spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje";
 • poslane na elektronski naslov najem.prostorov@petrol.si;
 • poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Gastro oddelek, s pripisom "PONUDBA – NE ODPIRAJ!"

do vključno 13. 10.2023.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 med 9. in 11. uro.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE


Oddajamo del nepremičnine/zemljišča v sklopu bencinskega servisa na naslovu Šentiljska cesta 31, 2000 Maribor

V najem oddajamo del nepremičnine/zemljišč:

Ponudba

Za opravljanje nekonkurenčne dejavnosti, dajemo v najem del nepremičnine/zemljišča v sklopu bencinskega servisa na naslovu Maribor, Šentiljska cesta 31, 2000 Maribor. Na zemljišču je omogočena uporaba električnega omrežja in vode.
Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo kritje obratovalnih stroškov lokala in predložitev ponudbe, ki mora vključevati predlog višine neto mesečne najemnine (brez DDV) ter zavezo po plačilu varščine, ki mora biti nakazana najkasneje do dne sklenitve najemne pogodbe oz. datuma navedenega v pogodbi.
Vlaganja, ki presegajo popravila, ki jih povzroči običajna raba, so dovoljena le na podlagi pisnega obvestila najemnika o nameravanih vlaganjih in stroških vlaganja ter pisne odobritve pristojne osebe Petrola.
Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas enega leta.

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo

 • izpolnjene in oddane prek spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje";
 • poslane na elektronski naslov najem.prostorov@petrol.si;
 • poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom "PONUDBA – NE ODPIRAJ

do vključno 12. 09.2023.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 med 9. in 11. uro.

Razpis je za družbo Petrol d.d., Ljubljana nezavezujoč. Pridržujemo si pravico do podaljšanja roka za oddajo ponudbe in pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika ali da razpis ponovimo pod enakimi ali spremenjenimi pogoji.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Poslovni prostori za avtopralnično dejavnost v sklopu bencinskega servisa Selnica ob Dravi

V najem oddajamo poslovne prostore namenjene opravljanju avtopralniške dejavnosti:

Ponudba

V najem ponujamo dva poslovna prostora. Prvi prostor je opremljen z instalacijami in je namenjen opravljanju dejavnosti vzdrževanja vozil (npr. avtopralnica, notranje čiščenje in poliranje avtomobilov, vulkanizerska delavnica,…). Skupaj s stranskimi prostori (prostori za instalacije) meri 52,70 m2.

Drugi prostor predstavlja industrijski del stavbe s stranskimi prostori (pisarna) in meri 36,00 m2.

Prostoroma pripada funkcionalno zemljišče dvorišča.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Oddaja ponudb

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo

 • izpolnjene in oddane prek spletnega obrazca "Oddajte povpraševanje";
 • poslane na elektronski naslov najem.prostorov@petrol.si;
 • poslane na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom "PONUDBA – NE ODPIRAJ!"

do vključno 23. 01. 2023.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 med 9. in 11. uro.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Poslovni prostori za avtopralnično dejavnost v sklopu bencinskega servisa Odranci

V najem oddajamo poslovni prostor za opravljanje avtopralnične dejavnosti:

Ponudba

Poslovni prostor sestavlja 44,40 m2 površine namenjene avtopralnični dejavnosti s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem dvorišča. Poslovni prostor, ki je delno opremljen z instalacijami, se odda v najem najemniku in je namenjen opravljanju dejavnosti vzdrževanja vozil (ročna avtopralnica).

Od bod