Čiščenje komunalnih odpadnih vod v javno zasebnem partnerstvu

Kakovost vodnih virov in skrbno ter učinkovito upravljanje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta. V Petrolu skrbimo za gospodarno rabo komunalne odpadne vode in našim partnerjem nudimo celovite rešitve čiščenja odpadnih voda.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Celovite rešitve, okoljska varnost in dostopna storitev upravljanja z vodnimi viri so ključni strateški gradniki v naboru energetskih storitev in vizije nizkoogljične družbe skupine Petrol.

Mestom in regijam omogočamo izvedbo optimalne investicije v celotni življenjski dobi čistilne naprave po modelu javno-zasebnega partnerstva. Kot zasebni partner zagotavljamo načrtovanje, in projektiranje projekta, s čistilno napravo pa po pogodbenem modelu koncesije.

Partnerji se odločajo tudi za sodelovanje preko javnega naročila za upravljanje naprave.

PredvajajFaze javno-zasebnega partnerstva

Javni partner se lahko odloči za koncesijo za obdobje vseh 3 faz – projektiranja, izgradnje in upravljanja – ali pa samo za koncesijo za obdobje upravljanja. S tovrstnim sodelovanjem preko javno-zasebnega partnerstva lahko mesta prihranijo svoja alokacijska sredstva, ki jih lahko porabijo za druge investicije.

Financiranje gradnje oz. upravljanja infrastrukt