Sistemi učinkovite razsvetljave

Sistemi učinkovite razsvetljave zagotavljajo nižjo porabo električne energije na področju razsvetljave v mestih, zgradbah, športnih objektih in v industriji, vse bolj pa pridobiva na pomenu, predvsem zaradi splošno sprejetih pozitivnih učinkov za lastnika objekta ali infrastrukture ter pozitivnih učinkov na okolje.

Pošljite povpraševanje Kontaktirajte nas
Preverite še ostale poslovne rešitve
S sistemi učinkovite razsvetljave:
 • izboljšamo kvaliteto življenja ali udobja v prostoru, 
 • pozitivno vplivamo na okoljske obremenitve (zmanjšanje emisij in svetlobnega onesnaževanja), 
 • izboljšamo odzivnost vzdrževalnih služb,
 • zmanjšamo rabo električne energije,
 • znižamo stroške upravljanja, električne energije in vzdrževanja razsvetljave.

Trpežna in visoko učinkovita LED svetila predstavljajo popolno rešitev za osvetlitev prostorov (proizvodnih, skladiščnih, športnih objektov, bivalnih objektov) in javnih površin v urbanih naseljih, zagotavljajo visoke prihranke električne energije, izboljšujejo delovne pogoje, povečujejo varnost, delovno storilnost in dobro vplivajo na počutje. V povprečju se prihranki rabe električne energije gibljejo od 60 do 80 odstotkov, kar pomembno prispeva k zniževanju ogljičnega izpusta. V ospredje postavljamo tudi tehnološko dovršena svetlobna telesa, izdelana z uporabo nestrupenih, reciklažnih materialov ter z izjemno dolgo življenjsko dobo, kar posledično doda element manjših izpustov CO2 v življenjski dobi projekta.
 


Modeli investicijskih vlaganj
S sistemi učinkovite razsvetljave optimiziramo investicijska vlaganja in obratovalne stroške preko treh modelov:
 1. Prenova zunanje ali notranje razsvetljave po modelu EPC, kjer z optimizacijo investicijskih vlaganj investicijo v celoti izvede zasebni partner (ki tudi garantira višino prihrankov), poplača pa se iz doseženih prihrankov s strani javnega ali zasebnega partnerja oz. naročnika.
 2. Investiranje zasebnega ali javnega partnerja, z garancijo učinka in s klasičnim pogodbenim odnosom
 3. Poslovnim odjemalcem omogočamo poplačilo predvidene investicije na do 60 mesečnih obrokov brez stroškov financiranja, brez obresti, brez stroškov odobritve in brez pologa.

Pametna razsvetljava
V Petrolu smo razvili pametne razsvetljave v zgradbah in urbanih središčih, le te pa so vgrajene v naše izvedene projekte kot:
 • prilagajanje osvetlitve glede na namen rabe objekta in vsebino rabe objekta, 
 • zagotavljanje različnih standardiziranih nivojev osvetljenosti z ustrezno avtomatizacijo delovanja, kjer optimiramo rabo električne energije z optimiranjem scenarijev rabe objekta (športni objekti, proizvodni objekti).
S takšnimi tehničnimi rešitvami zagotavljamo dodatne prihranke električne energije in podaljšujemo življenjsko dobo svetil. Pametna razsvetljava s kombinacijo senzorike in avtomatizacije ter prenosom podatkov v podatkovne baze poskrbi za optimizacijo stroškov operativnega delovanja ter podaljšuje življenjsko dobo svetil, hkrati pa zagotavlja maksimalno varnost in udobje v prostoru. V Petrolu z DISNet – EL in uporabo sodobnih IKT tehnologij izvajamo digitalizacijo svetlobne infrastrukture in našim partnerjem omogočamo razvoj in uporabo novih storitev za uporabnike.

S pametno razsvetljavo našim strankam zagotavljamo: 
 • intuitivno delovanje osvetlitve glede na prisotnost, rabo, zunanjo svetlobo,
 • enostaven pregled nad kazalniki delovanja sistema učinkovite razsvetljave,
 • ciljno planiranje novogradnje sistemov javne razsvetljave,
 • dodatno optimiranje delovanja obstoječega sistema.
V zadnjih letih vloga pametne razsvetljave v mestih in urbanih središčih narašča, saj je učinkovita in pametna razsvetljave eden izmed ključnih gradnikov informatizacije pametnih mest. Svetilke pridobivajo na funkcionalnosti, s tem pa narašča njihov potencial uporabe in povezljivosti. 

Pametna svetilka:
 • omogoča nadzor mirujočih in dinamičnih prometnih tokov ter varovanja splošne javnosti,
 • predstavlja telekomunikacijsko točko,
 • zagotavlja nadzor delovanja v realnem času za potrebe optimizacije stroškov vzdrževanja,
 • predstavlja rešitev za zbiranje okoljskih parametrov za potrebe nadzora, poročanja in zagotovitve ustrezne osvetljenosti,
 • predstavlja rešitev za uravnavanje tekočega prometa in usmerjanje na parkirna mesta,
 • je polnilna infrastruktura za pametna mesta.
   

Načrtovane nadgradnje pametnih svetilk poleg drugih koristi nudijo tudi prostor za dodatne prihranke ter s povečano odzivnostjo na neskladja znižujejo stroške odpravljanja napak (preventivno in izredno vzdrževanje). 
V Petrolu za zajem podatkov v realnem času in njihovo nadaljnjo rabo uporabljamo sodobno IoT platformo TANGO ter tako mestom, regijam, industriji, javnemu in storitvenemu sektorju ter poslovnim odjemalcem nudimo možnosti za ciljno in optimalno upravljanje in vzdrževanje osvetlitvenega sistema. 


Deležniki (občani, župani, direktor, vzdrževalne službe, ipd) lahko vsak s svojim namenom ali pregledom s pomočjo sodobne in zmogljive IoT platforme Tango uporabljajo ključne informacije na enem mestu.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas

Slovenija - mali poslovni uporabniki