Pametni sistemi daljinske energetike

Poskrbimo za celovito rešitev optimizacije vaših sistemov daljinske energetike. Omogočamo vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela in razvoj sistema daljinskega ogrevanja kot dela pametne mestne infrastrukture.

Prijavite se na e-novice Prenesite brošuro
Preverite še ostale poslovne rešitve

Razvijamo pametne sisteme daljinske energetike

.

Z razvojem novih tehnologij, vse večjim številom povezanih naprav ter potrebami prebivalcev v urbanih središčih po dostopnem in čistem ogrevanju, se trend razvoja digitalnih in pametnih omrežij daljinskega ogrevanja izrazito povečuje.

V Petrolu z optimalnimi rešitvami DISSy (Digital Intelligent Smart Systems) urejamo celovit proces sistema daljinskega ogrevanja: proizvodnjo, distribucijo in odjem toplote. Zagotavljamo pomembne prihranke ter učinkovitejšo storitev. Namesto vas optimiziramo merljive podatke z napredno analitiko blizu realnega časa in skrbimo za zanesljive informacije na enem mestu.

Pri tem upoštevamo in analiziramo vse vidike delovanja sistema daljinskih ogrevanj, zagotovimo zanesljivo oskrbo in omogočamo, da je sprejemanje poslovnih odločitev lažje in pravočasno.

Naše rešitve za pametno in trajnostno daljinsko energetiko

Pomagamo pri razvoju trajnostne in pametne infrastrukture v urbanih središčih

V Petrolu razvijamo celovite tehnološke rešitve za obstoječe in nove sisteme daljinskih ogrevanj, ki so zasnovani predvsem na določanju usklajenih ukrepov na področju optimizacije investicij (CapEX) in optimizacije stroškov (OpEX). Celovite rešitve hkrati upoštevajo vse pomembne zakonodajne zahteve ter standarde, tako na državni kot evropski in mednarodni ravni.

Proizvodnja toplotne energije

Celovite rešitve na področju proizvodnje toplotne energije (in električne energije v primeru soproizvodnje - SPTE) obsegajo številne ukrepe, od načrtovanja popolnoma novih proizvodnih virov, kjer prednostno predlagamo rabo obnovljivih virov energije, do implementacije ukrepov za optimizacijo obstoječih proizvodnih virov.

Upravljavcem sistemov daljinskih ogrevanj pomagamo skrbeti za trajnostno delovanje ob zagotavljanju toplotnega udobja in ugodnih cenah za končne odjemalce.

Distribucija toplotne energije

S storitvami DISNet optimiziramo investicijska vlaganja in obratovalne stroške na področju distribucije toplotne energije, s čimer prispevamo k zmanjševanju toplotnih izgub.

Izvajamo storitev tehnično ekonomske optimizacije obratovanja sistemov daljinske energetike, s ciljem zasledovanja okoljskih in ekonomskih ciljev posameznega partnerja. Pri tem v razpoložljivem obsegu upoštevamo specifike virov toplotne energije, distribucije toplotne energije in rabe pri končnih odjemalcih.

Pomagamo pri projektiranju novega ali prenovi obstoječega distribucijskega omrežja, pripravimo analizo in predlog investicijskih naložb z analizo različnih scenarijev.