Proizvodnja elektrike iz vetrne energije

Veter bo do leta 2030 postal največji vir električne energije v Evropi. K temu prispeva tudi Petrol z načrtovanjem, gradnjo in upravljanjem vetrnih elektrarn.

PREVERITE OSTALE REŠITVE Z OVE

Prispevek k doseganju podnebnih ciljev

Energija iz stalnih naravnih procesov