Proizvodnja elektrike iz vetrne energije

Veter bo do leta 2030 postal največji vir električne energije v Evropi. K temu prispeva tudi Petrol z načrtovanjem, gradnjo in upravljanjem vetrnih elektrarn.

PREVERITE OSTALE REŠITVE Z OVE

Prispevek k doseganju podnebnih ciljev

Energija iz stalnih naravnih procesov

Integracija in upravljanje energije iz OVE

Povečanje deleža OVE v energetskem miksu

Preverite še ostale poslovne rešitve

Veter, obnovljiv vir energije

.

Vetrnice proizvajajo elektriko z uporabo kinetične energije vetra. Ta se preko vetrnih turbin ali sistemov za konverzijo vetrne energije pretvarja v električno energijo. Količina pridobljene energije iz vetra je odvisna tako od velikosti turbine in dolžine lopatic vetrnic, kot tudi seveda hitrosti vetra.

Tehnologije za vetrne elektrarne se zelo hitro razvijajo, medtem ko njihovi stroški upadajo. Nove tehnologije vetrnic omogočajo konkurenčno izkoriščanje vetra tudi ob nižjih hitrostih vetra (višji stolpi, daljša krila in nova aerodinamika), vetrnice pa so obenem višje, tišje in malim pticam bolj prijazne. Zato vetrne elektrarne v primerjavi s konvencionalnimi viri postajajo vse bolj konkurenčne in zaželene.

V Petrolu načrtujemo, gradimo in upravljamo vetrne parke, z obzirom na lokacije, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra.

Zakaj vetrne elektrarne?

Konkurenčen in hitro rastoč vir energije

Vlaganje v vetrne elektrarne v Evropi doživlja pravi razcvet s povprečno 30 % letno rastjo v zadnjih petih letih. 

Poleg upadanja stroškov vetrnih elektrarn, električna energija pri proizvodnji iz vetra nastaja z majhnimi vplivi na okolje. Dodatne prednosti so še ustvarjanje novih delovnih mest, cena električne energije pa je nižja, oziroma konkurenčnejša kot pri ostalih virih, kar prinaša pozitivne učinke na gospodarstvo.

Geografska umestitev vetrnih elektrarn

Vetrne elektrarne so najbolj smiselne za področja s konstantnimi vetrovi nad 5 m/s. Potencial vetra je na geografskem področju naše regije nezanemarljiv, še posebej na Hrvaškem, ki ima na področju obnovljivih virov zelo jasno strategijo, in ustrezen zakonodajni okvir. Zaradi napredne tehnologije se lahko na področjih, kjer imamo nekoliko nižje povprečne hitrosti vetra, uporabijo turbine z večjimi premeri rotorjev (>140 m).

Načrtovanje vetrnih elektrarn

Pred izvedbo projekta vetrne elektrarne morajo biti izvedene zahtevne študije vplivov na okolje in monitoring ptic, meritve povprečne hitrosti vetra in analiza njegove značilnosti. Pri načrtovanju vetrne elektrarne sta ključnega pomena še zahtevnost terena in razpoložljivost ostale infrastrukture, ki mora omogočati transport opreme in možnost priključitve na električno omrežje.

Načrtovanju sledijo gradnja temeljev, transport sestavnih delov, montaža in zagon vetrnega polja.