Čiščenje odpadnih voda

Zagotavljamo čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter omogočamo njihov izpust nazaj v naravo. S tem vodo razbremenimo onesnažil in zmanjšujemo vpliv na okolje.

Prenesite brušuro

Zmanjšanje tveganja nenadzorovanih izpustov v okolje

Učinkovito obratovanje čistilnih naprav

Optimalna raba kemikalij in energije

Razbremenitev administrativnih obveznosti

Preverite še ostale poslovne rešitve

Poskrbimo za gospodarno rabo odpadnih voda

.

V Petrolu skrbimo za gospodarno rabo komunalnih in industrijskih odpadnih voda in našim partnerjem nudimo celovite rešitve čiščenja, pri čemer se osredotočamo na modernizacijo in optimizacijo delovanja čistilnih naprav ter hkrati optimizacijo investicijskih vlaganj in obratovalnih stroškov.

Mestom v celotnem obdobju koncesije zagotavljamo zakonsko skladno delovanje čistilnih naprav, naše partnerje pa razbremenjujemo administrativnih bremen. Zagotovimo optimizacijo celotne investicije ter obenem dosegamo pozitivne učinke na okolje. Poskrbimo tudi za čiščenje industrijskih odpadnih voda ter omogočamo njihovo ponovno uporabo v obtočnih sistemih, saj si prizadevamo za racionalno in okolju prijazno uporabo vode. Z odpadno vodo pa upravljamo tudi sami. Na prodajnih mestih Petrola, ki se nahajajo izven naselij in kjer ni predvidene izgradnje javne kanalizacije, za odpadno vodo poskrbimo z malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Naše rešitve za čiščenje odpadnih voda:

Čiščenje komunalnih odpadnih voda