Čiščenje odpadnih vod 

Mestom, industriji in regijam omogočamo optimizacijo delovanja čistilnih naprav in hkrati optimizacijo investicijskih vlaganj ter obratovalnih stroškov. Za kakovost vodnih virov in skrbno ter učinkovito upravljanje z vodo.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Odpadne vode imajo lahko velik vpliv na kakovost vodnih virov, zato skrbno ter učinkovito upravljanje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta.

Do potrebe po optimizaciji delovanja čistilnih naprav pride, kadar izpusti iz čistilne naprave presegajo dovoljene parametre, bodisi zaradi neustreznega vodenja tehnološkega procesa, ali tehničnih napak. Na Petrolu delovanje čistilne naprave optimiziramo z nadgradnjo ali pa z izbiro pravilnih tehnoloških procesov ter vodenjem le-teh.


Optimizacija čistilne naprave

Petrol po dogovoru z zainteresiranim partnerjem izvede tehnični skrbni pregled čistilne naprave v katerem določi možne spremembe:

  • Spremembe vodenja procesa, ki vključujejo optimizacijo prisotnosti z daljinskim vodenjem in nadzorom procesa in drugo.
  • Potrebne investicijske posege, s katerimi se optimizira vodenje tehnološkega procesa oz. pa delovanje posameznih delov naprave.

Eden izmed najpogostejših in najbolj perečih problemov v tehnološkem procesu obratovanja je slaba kvaliteta izpusta, ki jo je možno regulirati z optimalnejšim vodenjem procesa čiščenja. V sklopu tehnoloških rešitev se namreč avtomatizirajo in zmodelirajo procesi čiščenja odpadnih vod, kar vključuje nastavitev senzorjev, spremljanje in ukrepanje. Optimizacija zato prinaša večjo kontrolo in predvidljivost procesov ter zmanjšuje nepredvidene dogodke.

Optimizacija se izvaja v vseh tehnoloških sklopih ter povezavah med njimi. Vse rešitve izvedemo v soglasju s pogodbenim partnerjem, v naše skupno zadovoljstvo.


Prednosti za partnerje

Stranke se odločijo za dolgoročno ali kratkoročno sodelovanje s pogodbo o izvedbi tehnološke rešitve kadar želijo rešiti specifične tehnološke probleme.

Poskrbimo za izbor tehnološko, investicijsko in stroškovno najoptimalnejših tehnologij, tako na področju čiščenja odpadnih voda v industriji, kot pri upravljanju koncesij za čiščenje odpadnih voda v mestih.

Prednosti uvedbe tehnološke rešitve za partnerje:

  • Preprečevane nenadzorovanih izpustov onesnažil, saj se zmanjšajo tveganja nenadzorovanih izpustov v okolje.
  • Optimizacija porabe kemikalij.
  • Optimizacija porabe energije.
  • Preprečevanje neželenih in neprijetnih vonjav.
  • Avtomatiziramo in digitaliziramo obratovanje z uporabo naprednih krmilnih sistemov kot sta Scada in Tango.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas