Znanje in podpora

X-Flex bo s tehnološkimi rešitvami omogočil lažji prehod v nizkoogljično družbo

Zaradi elektrifikacije različnih segmentov življenja in uvajanja obnovljivih virov energije v električno omrežje, postaja slednje vedno bolj obremenjeno, kar vpliva med drugim na zanesljivost oskrbe z električno energijo. Različne tehnološke rešitve omogočajo odzivnejše oz. bolj prožno omrežje; eden ključnih elementov za uspešno zeleno tranzicijo elektroenergetskega sistema pa so tudi odjemalci, ki morajo postati aktivni deležniki. Med cilji projekta X-Flex, v katerem v Petrolu sodelujemo z 11 partnerji iz Evropske unije, je razvoj orodij, ki bodo omogočila in olajšala uporabo prožnosti v elektroenergetskem sistemu s ciljem povečanja stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih dela in izrednih vremenskih pogojih.

Množična elektrifikacija osebnega prometa z električnimi vozili, ogrevanje s toplotnimi črpalkami ter potreba uporabnikov po samozadostnosti z elektriko in lastnimi obnovljivimi viri energije (OVE), bo močno vplivala predvsem na delovanje distribucijskega omrežja, pojasnjuje dr. Miran Roser iz distribucijskega podjetja Elektro Celje. Slednje s tehničnimi in fizikalnimi omejitvami ne omogoča priključitev neomejenega števila porabnikov ali proizvodnih naprav. Tako kot pride do “zamašitev” na primer v prometu, so tudi prenosni vodi vedno omejeni in končni, pojasnjuje sogovornik.

V primeru, da so na voljo alternativne poti, lahko govorimo o določeni prožnosti ali fleksibilnosti v distribucijskem omrežju. Če smo v danem trenutku, ko se električno omrežje bliža meji zmogljivosti oziroma zasičenju, pripravljeni in sposobni omejiti ali izključiti del porabe, potem govorimo o prožnem oziroma fleksibilnem omrežju, pridaja dr. Roser. “Takšen način odpira tudi možnosti za nove poslovne modele, kjer je jasno, da je potrebno sočasno stremeti h koristi odjemalca kot tudi sistema oziroma vseh deležnikov. Glede na to, da določene tehnične rešitve že obstajajo, je največji izziv ravno takšen dogovor med deležniki.”


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Med cilji projekta X-Flex je oblikovati integrirane tehnološke rešitve, ki bodo omogočale optimalne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti tako na strani proizvodnje kot tudi na strani porabe in s tem olajšale uporabo prožnosti v sistemu. “Obenem pa bomo s prožnostjo, ki jo bo nudil celoten sistem, nudili sistemske storitve in pomagali slovenskemu elektroenergetskemu omrežju,” pojasnjuje Petrolov strokovnjak, dr. Gašper Artač.

V projekt bodo v ta namen vključene različne že obstoječe enote s prilagodljivim odjemom, kot so baterije, naprave za ogrevanje oz. hlajenje, tehnologija “vehicle-to-grid" oz. V2G in druge rešitve za shranjevanje energije.

Med cilji projekta X-Flex je oblikovati integrirane tehnološke rešitve, ki bodo omogočale optimalne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti na strani proizvodnje in na strani porabe.

V projektu X-Flex združili moči trije slovenski partnerji

Projekt X-Flex, ki poteka pod okriljem programa Horizon 2020, s pričetkom oktobra 2019 in za