Proizvodnja elektrike iz energije vode

Največ obnovljive električne energije na svetu je proizvedene iz energije vode. Tudi v hidroelektrarnah, ki jih v regiji gradi in upravlja Petrol.

PREVERITE OSTALE REŠITVE Z OVE

Prispevek k doseganju podnebnih ciljev

Energija iz stalnih naravnih procesov

Integracija in upravljanje energije iz OVE

Povečanje deleža OVE v energetskem miksu

VODA, OBNOVLJIV VIR ENERGIJE

Predvajaj

Okoli vode so se od nekdaj gradile civilizacije. Ne samo, da je voda vir življenja, predstavlja tudi največji obnovljiv vir elektrike na svetu. Trendi hidroenergije pa nakazujejo rast tudi v prihodnje.

V Petrolu stavimo na trajnostno proizvodnjo elektrike, zato smo v Bosni in Hercegovini zgradili hidroelektrarno Jeleč, upravljamo pa še pet hidroelektrarn v JV regiji.