Proizvodnja elektrike iz hidro energije

Največ obnovljive električne energije na svetu je proizvedene iz energije vode. Tudi v hidroelektrarnah, ki jih v regiji gradi Petrol.

Kontaktirajte nas OGLEJTE SI REFERENCE
Preverite še ostale poslovne rešitve

Hidroenergija je energija, ki jo pridobimo iz potencialne energije vode, enega izmed ključnih obnovljivih virov energije. Ob poganjanju turbin se energetski potencial vode pretvori v mehansko energijo, ki se nato preko generatorjev pretvarja v električno energijo. Ker ne prihaja do izpustov toplogrednih plinov, se voda smatra kot čist vir energije.

Voda je največji obnovljivi vir elektrike na svetu, trendi hidroenergije pa nakazujejo vzpodbudno rast tudi v prihodnje. V Petrolu stavimo na trajnostno proizvodnjo elektrike, zato smo v Bosni in Hercegovini zgradili hidroelektrarno Jeleč, upravljamo pa še štiri hidroelektrarne v JV regiji.

Predvajaj


Gradnja hidroelektrarn

Izkoriščanje vodne energije je odvisno od klimatskih razmer ter geografskih pogojev. Hidroelektrarne se gradijo na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito izkoristiti potencial vode, pri čemer pa moramo zmanjšati vse negativne vplive na okolje. Prednost obnovljivih virov je tudi v razpršenosti in dostopnosti, saj se lahko bolje uskladijo z lokalnimi potrebami po energiji.

Pred gradnjo hidroelektrarne se izvajajo večletne meritve in raziskave predvidene lokacije. Običajno je za gradnjo hidroelektrarne potrebno pridobiti koncesijo od inštitucije pristojne za to področje - mesta, regije ali države.

Akumulacijska hidroelektrarna Pretočna hidroelektrarna
Z jezerom, rezervoarji Brez jezera, rezervoarjev
Shranjuje vodo med daljšimi in krajšimi obdobji; lažja regulacija
potreb ob največjih obremenitvah.
Proizvodnja v manjšem obsegu, ponavadi v obratu,
ki deluje na reki za sprotno izrabo količine brez ustvarjanje zalog.
Možna razdelitev v manjša jezera zaradi regulacije nočnih
presežkov in dnevnega manka, sezonskega shranjevanja, črpanja in akumulacije elektrike.
Prijaznejša izbira za okolje, z manjšim posegom v naravni tok reke kot pri akumulacijski hidroelektrarni.
Izkoristek manjše količine vode, ki ima ustrezen višinski padec ali dvoje akumulacijskih jezer na različnih višinah. Izkoristek pretoka reke, ki mora biti čez leto čim bolj enakomeren.

Pojavljajo se tudi pretočno-akumulacijske hidroelektrarne, ki vključujejo kombinacije pretočnih in akumulacijskih elektrarn ter se gradijo v verigi.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas