Znanje in podpora

Vetrni park Ljubač: Z energijo vetra do trajnostne električne energije za gospodinjstva in mobilnost

Vetrne elektrarne so v letu 2020 v Evropski uniji in Združenem kraljestvu proizvedle skupaj 458 TWh električne energije, kar je po podatkih združenja WindEurope 16 odstotkov vse porabe elektrike na tem območju. Delež energije, proizvedene iz vetrnih elektrarn, po Evropi raste, vetrna slika pa je podobna tudi na sosednjem Hrvaškem, kjer je mogoče konkurenčno graditi vetrna polja že brez finančnih podpor za proizvodnjo zelene energije. To dokazujemo s svojimi vetrnimi projekti tudi v Petrolu. Vetrni park Ljubač je poskusno začel obratovati v avgustu 2021, aprila 2022 pa je bil vetrni park tudi uradno odprt.

Petrolovo polje vetrnih elektrarn Ljubač na Hrvaškem predstavlja prvi vetrni park v skupini Petrol, ki je bil zgrajen brez finančnih podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. V Ljubaču bo 9 vetrnic na letni ravni proizvedlo okrog 96 GWh električne energije – zeleno trajnostno energijo, ki bo zadoščala za 30.000 povprečnih gospodinjstev. 

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov raste

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol in ima posebno strateško mesto v skladu s Petrolovo odločitvijo, da postane sodobna energetska družba,“ izpostavlja Borut Bizjak, direktor področja za proizvodnjo obnovljivih virov energije. “Večino projektov proizvodnje električne energije iz OVE izvajamo za zdaj predvsem na Hrvaškem, v BiH in v Srbiji, kjer je velik naravni potencial vetra, sonca in vode,“ pojasnjuje Bizjak.

Na ravni skupine Petrol intenzivno razvijamo in vlagamo v proizvodnjo elektrike iz vetrnih, pa tudi sončnih elektrarn ter malih hidroelektrarn.

V Petrolu gradimo, upravljamo in razvijamo vetrne parke na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoriščati potencial vetra. Med zaključenimi vetrnimi projekti je tako vetrna elektrarna Glunča v bližini Šibenika na Hrvaškem, kjer je vetrni park sestavljen iz devetih turbin, z vsako po 2,3 MW nazivne moči. “Celotna elektrarna ima 20,7 MW skupne nazivne moči in 45-50 GWh predvidene letne proizvodnje energije, kar zadosti potrebam okoli 15.000 povprečnih gospodinjstev,” navaja Bizjak.

Predvajaj

V Ljubaču na Hrvaškem zrasel nov Petrolov vetrni park brez finančnih podpor

Še večji izziv pa je gradnja vetrnih parkov brez finančnih podpor. Prvi takšen Petrolov pro