Energetska prenova in upravljanje stavb

S skrbjo za celoten proces energetske prenove vam prihranimo čas in denar. Z zagotavljanjem prenove z optimalnimi stroški in minimalnimi okoljskimi obremenitvami pa zagotovimo optimalno rabo energije in vode ter želeno udobje v objektu.

PRENESITE BROŠURO

Optimalna raba energije

Nižji stroški vzdrževanja

Pogodbeno jamčenje učinkov

Pozitiven vpliv na okolje

Z energetsko učinkovitostjo stavb soustvarjamo boljše okolje

V stavbah je pomembna optimalna raba energije in vode ob doseganju ustreznih uporabniških standardov, kamor sodi tudi udobje. V Petrolu poskrbimo za celoten proces energetske prenove, bodisi celovite ali tehnološke. Poiščemo investicijsko najboljšo rešitev, ki partnerju po prenovi prinaša najbolj optimalne prihranke pri rabi energije in vzdrževanju. Prenavljamo raznovrstne javne in poslovne stavbe, kjer prevzemamo tudi tveganja pri izvedbi ter vzdrževanju in doseganju učinkov.

Pri energetskem upravljanju prenovljenih stavb uporabljamo napredna programska orodja, za kar v Petrolu uporabljamo lastno IIoT platformo Tango. Vzpostavljena enotna baza podatkov je osnova za učinkovito odločanje. S Tangom upravljalcem pomagamo spremljati doseganje učinkov energetske prenove stavb, ter s tem še dodatno zmanjšati stroške vzdrževanja in upravljanja.

Katera rešitev vas zanima?

Energetska prenova javnih stavb

Z javnimi partnerji (mesta, lokalne skupnosti, občine in ministrstva) izvajamo celovite in tehnološke energetske prenove javnih stavb. Prenova uporabnikom javnih stavb prinaša povečanje udobja bivanja, javnim partnerjem pa povečanje investicijske sposobnosti zaradi prihranka delnega ali celotnega začetnega finančnega vložka.

Ob izvedenih ukrepih se zmanjša raba energije oziroma energentov, s tem pa stroški ter tudi finančna in tehnična tveganja vezana na oskrbo z energijo. Prav tako se zmanjšajo okoljske obremenitve.