Energetska prenova in upravljanje stavb

S skrbjo za celoten proces energetske prenove vam prihranimo čas in denar. Z zagotavljanjem prenove z optimalnimi stroški in minimalnimi okoljskimi obremenitvami pa zagotovimo optimalno rabo energije in vode ter želeno udobje v objektu.

PRENESITE BROŠURO

Optimalna raba energije

Nižji stroški vzdrževanja

Pogodbeno jamčenje učinkov

Pozitiven vpliv na okolje

Z energetsko učinkovitostjo stavb soustvarjamo boljše okolje

V stavbah je pomembna optimalna raba energije in vode ob doseganju ustreznih uporabniških standardov, kamor sodi tudi udobje. V Petrolu poskrbimo za celoten proces energetske prenove, bodisi celovite ali tehnološke. Poiščemo investicijsko najboljšo rešitev, ki partnerju po prenovi prinaša najbolj optimalne prihranke pri rabi energije in vzdrževanju. Prenavljamo raznovrstne javne in poslovne stavbe, kjer prevzemamo tudi tveganja pri izvedbi ter vzdrževanju in doseganju učinkov.

Pri energetskem upravljanju prenovljenih stavb uporabljamo napredna programska orodja, za kar v Petrolu uporabljamo lastno IIoT platformo Tango. Vzpostavljena enotna baza podatkov je osnova za učinkovito odločanje. S Tangom upravljalcem pomagamo spremljati doseganje učinkov energetske prenove stavb, ter s tem še dodatno zmanjšati stroške vzdrževanja in upravljanja.

Energetska prenova javnih stavb

Z javnimi partnerji (mesta, lokalne skupnosti, občine in ministrstva) izvajamo celovite in tehnološke energetske prenove javnih stavb. Prenova uporabnikom javnih stavb prinaša povečanje udobja bivanja, javnim partnerjem pa povečanje investicijske sposobnosti zaradi prihranka delnega ali celotnega začetnega finančnega vložka.

Ob izvedenih ukrepih se zmanjša raba energije oziroma energentov, s tem pa stroški ter tudi finančna in tehnična tveganja vezana na oskrbo z energijo. Prav tako se zmanjšajo okoljske obremenitve.

Energetska prenova poslovnih stavb

Lastniki in upravljalci poslovnih stavb se čedalje bolj zavedajo pomena energetske učinkovitosti njihovih stavb. Energetske prenove poslovnih stavb so zato čedalje bolj pogosta odločitev poslovnih partnerjev, saj s celovitimi in trajnostnimi energetskimi rešitvami prihranite ter povečate udobje bivanja, izboljšate produktivnost, estetskost in vrednost vašega objekta.

V Petrolu vam pomagamo pri zasnovi novega energetskega sistema, ki je varčen, učinkovit in okolju prijazen, pa najsi gre za pisarniški, proizvodni, skladiščni, turistični, trgovski, športni, kmetijski, cerkveni ali drugi objekt.

Celovita ali tehnološka energetska prenova stavb

Za vas najdemo prilagojeno rešitev in glede na vaše potrebe izvedemo bodisi celovito bodisi tehnološko energetsko prenovo.

Celovite energetske prenove obsegajo prenovo celotnega ovoja stavbe, strojnih in elektro energetskih sistemov v objektu ter izvedbo drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Tehnološke energetske prenove pa vključujejo izvedbo posamičnih ukrepov ali skupine ukrepov na ovoju stavbe ali strojnih in elektro energetskih sistemov v stavbi za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Prenova sistemov za ogrevanje in hlajenje

Ogrevanje in hlajenje imata velik vpliv na porabo energije v stavbah, zato med pogoste ukrepe tehnološke prenove sodijo rešitve ogrevanja, hlajenja, klimatizacije in prezračevanja. Nadgradimo jih lahko še z rešitvami energetske samooskrbe z obnovljivimi viri energije, najpogosteje z lastno sončno elektrarno.

V Petrolu z različnimi tehnološkimi ukrepi bistveno vplivamo na izboljšanje energetske učinkovitosti posameznih stavb in zmanjšanje ogljičnega odtisa. Svetujemo tudi pri optimalni izbiri sodobnega načina ogrevanja in hlajenja ter zagotavljamo dolge življenjske dobe sistemov in dobre garancije.

Energetsko upravljanje

Po izvedbi vseh načrtovanih ukrepov je za doseganje največjih učinkov potrebno poskrbeti za pravilno in učinkovito energetsko upravljanje. To vključuje pravilno uporabo novih naprav in sistemov, ustrezno nastavitev temperatur in kakovosti zraka v prostorih ter učinkovito vzdrževanje.

V Petrolu pri energetskem upravljanju stavb uporabljamo napredna programska orodja, ki energetskim upravljavcem omogočajo pravočasno ukrepanje pri upravljanju porabe energije in vode v objektih.

Enostavno sodelovanje

Poslovni modeli

Energetske prenove stavb izvajamo z različnimi poslovnimi modeli, ki jih prilagodimo našim partnerjem.

Z javnimi partnerji (mesta, lokalne skupnosti, občine in ministrstva) projekte realiziramo preko javno-zasebnega partnerstva z modelom koncesije ali energetskega pogodbeništva, ki smo ga kot pionir začeli uvajati že pred 20 leti. Med najpogostejše modele izvajanja energetskih prenov sodijo: pogodbena oskrba z energijo (ESC), pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (EPC) in pogodbeno zagotavljanje prihrankov vode (WPC).

Poslovni uporabniki se poleg teh modelov večinoma odločajo za energetsko prenovo objektov po modelu na ključ, v okviru celovitih energetskih rešitev, prilagojenih njihovim potrebam.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Skupaj energetsko prenavljamo stavbe

Energetska prenova stavb Mestne občine Ljubljana (EOL-1, 2, 3)

Eden največjih projektov energetskih prenov v Sloveniji je energetska prenova javnih stavb v Ljubljani. V projektih EOL-1 in EOL-2 smo pomagali energetsko prenoviti 59 stavb. S tem smo prestolnici pomagali do 1,3 milijona evrov letnih prihrankov in do 3.500 ton toplogrednih plinov manj. V teku je že tretja faza projekta, kjer bomo energetsko prenovili še dodatnih 27 stavb. Vse celovito energetsko prenovljene stavbe se po obnovi oskrbujejo z najmanj 25 % deležem energije iz obnovljivih virov.

VEČ O PROJEKTU

Prenova kotlovnice v mestni četrti Pobrežje, v Mariboru

V Pobrežju upravljamo s kotlovnico, iz katere se oskrbuje 55 večstanovanjskih vhodov s skupno ogrevalno površino 56.600 m2. V sklopu projekta smo prenovili kotlovnico po modelu energetskega pogodbeništva. S prenovo energetskega sistema smo gospodinjstvom zagotovili zanesljivo oskrbo s toploto, znižali strošek ogrevanja celotne soseske za več kot 50 % in zmanjšali izpuste emisij toplogrednih plinov v okolje v višini 761 ton/leto, brez porabe sredstev iz rezervnih skladov stavb.

Celovita energetska rešitev samooskrbe v podjetju Mega M

Za Velenjski objekt Mega M smo osnovali energetsko rešitev, ki zajema tako hlajenje in ogrevanje prostorov, kot samooskrbo z električno energijo in še korak dlje – električno mobilnost. Objekt Mega M se je ogreval s pomočjo toplovoda Velenje, medtem ko je hlajenje potekalo ločeno, z uporabo klimatskih naprav. S prenovo energetskega sistema smo zmanjšali stroške in vzpostavili učinkovitejši sistem ogrevanja in hlajenja.

 

VEČ O PROJEKTU