Pametne vasi in skupnosti

Z razvojem pametnih vasi in skupnosti pomagamo pri reševanju energetskih, okoljskih in gospodarskih izzivov našega podeželja. Poskrbimo za energetsko in stroškovno učinkovitost vašega naselja, zanesljivost oskrbe z energijo pa zagotovimo z vključitvijo obnovljivih virov energije in trajnostno infrastrukturo.

Razvoj stabilnega in zanesljivega lokalnega energetskega sistema

Povečan delež obnovljivih virov energije

Samooskrba za zmanjšanje energetske odvisnosti in večje prihranke

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN
ENERGETSKA NEODVISNOST
TUDI V VAŠEM NASELJU

Predvajaj

Poskrbite za zanesljivost oskrbe z energijo, brez motenj v delovanju omrežja.  S celovitimi energetskimi in okoljskimi rešitvami lahko vaše naselje spremenimo v pametno vas, kjer učinkovito in okolju prijazno upravljate z energijo, infrastrukturo, stavbami, vodnim krogom in mobilnostjo. Tako kot v vasici Luče, kjer smo s partnerji vzpostavili prvo samooskrbno energetsko skupnost v Sloveniji. 

Z lokalno specifičnimi rešitvami poskrbimo za večjo kakovost življenja, tudi na lokacijah s šibko energetsko infrastrukturo. Za vas razvijemo stabilen in neodvisen lokalni energetski sistem, ki ga odlikuje zanesljiva oskrba z elektriko iz obnovljivih virov energije. Tako vam pomagamo trajnostno upravljati z naravnimi viri ter poskrbeti za zmanjšanje vodnih izgub, čiščenje odpadnih voda, izboljšanje energetske učinkovitosti in proizvodnjo trajnostne električne energije. 

Kontaktirajte nas

Naše rešitve za pametne vasi in skupnosti:

Oskrba z elektriko iz sončne energije

Ker naše potrebe po energiji strmo naraščajo, je iz leta v leto potrebujemo več, a hkrati je klasičnih, neobnovljivih virov energije vse manj in ti so tudi okoljsko nevzdržni. Izraba obnovljivih virov energije tako postaja pomemben strateški cilj v Evropi in tudi pri nas.

V Petrolu vam pomagamo zagotoviti stabilno oskrbo z električno energijo z namestitvijo solarnih panelov, ki se lahko povezujejo v manjša omrežja (t.i. mini-grids). Pri tem izkoriščamo lokalne obnovljive vire energije, ki omogočajo energetsko samozadostnost ter zagotovljeno oskrbo z električno energijo za gospodinjstva, industrijo, mala in srednje velika podjetja ter poslovne in javne stavbe.

Oskrba z elektriko iz vetrne energije

V Petrolu želimo prispevati svoj delež pri doseganju zavezujočih ciljev naše države na področju uvajanja obnovljivih virov, zato intenzivno vlagamo tudi v proizvodnjo elektrike iz vetrnih elektrarn. 

Naseljem in vasem, ki želijo zagotoviti zanesljivost in varnost svoje oskrbe z energijo, zato pomagamo tudi z načrtovanjem, gradnjo in upravljanjem večjih vetrnih parkov, v enotno upravljanje pa lahko vključimo tudi manjše vetrnice, kot smo to učinkovito storili v vasi Luče. Naše vetrne elektrarne bodo energijo vetra pretvorile v okolju prijazno elektriko ter tako poskrbele za piko na i ko gre za zanesljivost vaše oskrbe z energijo.  

Predvajaj

Oskrba z elektriko iz hidro energije

Naselja, ki se soočajo s šibkim sistemskim elektroenergetskim omrežjem, potrebnim izboljšav, morajo razmišljati o alternativnih možnostih oskrbe z energijo, predvsem o energetski samooskrbi. Pri tem ne gre pozabiti, da je največ obnovljive električne energije na svetu proizvedene iz energije vode. Ob poganjanju turbin se energetski potencial vode pretvori v mehansko energijo, ki se nato preko generatorjev pretvarja v električno energijo. 

Na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vode, vam zato v Petrolu do energetske neodvisnosti pomagamo z gradnjo in upravljanjem malih hidroelektrarn.  

Predvajaj

Večja proizvodnja in učinkovito shranjevanje viškov energije

V Petrolu veliko vlagamo tudi v razvoj hranilnikov energije: baterij, ki omogočajo hrambo presežkov ustvarjene elektrike in s tem zagotavljajo bolj uravnoteženo dobavo energije iz obnovljivih virov. Baterije shranjujejo viške energije, v primeru težav v omrežju pa lahko prevzamejo vodenje energetske skupnosti tudi samostojno. 

Namestitev sistemskih in hišnih baterij omogoča otočno obratovanje posameznih objektov v vaši skupnosti in tako izboljša njihove napetostne razmere. S tem se lahko poveča proizvodnja iz sončne ali vetrne elektrarne, ki bi bila drugače pogojena z omejitvami omrežja.  

Prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije

Za stabilnost energetskega sistema ni pomembna le zadostna proizvodnja elektrike, temveč tudi prilagajanje proizvodnje in odjema električne energije. 

V svojem naselju poskrbite za zanesljivo, stabilno in hitro storitev prilagajanja odjema in proizvodnje električne energije tako, da svoje sistemske ali hišne baterije, ostale naprave in HEMS kot celoto povežete z našo agregatorsko platformo ter tako pametno upravljajte z viški ali manki elektrike, z zagotovljenim mesečnim nadomestilom. Tako boste pametno upravljali z viški ali manki elektrike, hkrati pa še izboljšali stabilnost omrežja in odložili investicije v novo infrastrukturo. Ponudniki prilagajanja odjema za sodelovanje v virtualni elektrarni prejemajo mesečno nadomestilo, ne glede na to ali so bili tekočem mescu aktivirani. 

Trajnostna in okolju prijazna mobilnost

V Petrolu skupaj z vami kot eni prvih v regiji aktivno sodelujemo pri prehodu na električno mobilnost. Nudimo vam strokovno pomoč pri načrtovanju in postavitvi električnih polnilnic ter pomagamo pri postopnem prehodu na promet, ki ga poganja električna energija. 

Lokalne skupnosti lahko zato viške električne energije brez skrbi namenite tudi za polnilnice za električna vozila. Petrol platforma za upravljanje bo poskrbela za učinkovito polnjenje vseh električnih vozil, ki ne bo motilo vašega energetskega omrežja. Tako lahko z vzpostavitvijo domačih in javnih e-polnilnic in posodobitvijo voznega parka tudi v vašem naselju zagotovite hiter prehod na trajnostno mobilnost, ki znatno niža toplogredne izpuste in lepša življenje v skupnosti.  

Učinkovita javna razsvetljava

Javna razsvetljava je lahko velik porabnik energije v lokalni skupnosti, hkrati pa povzroča tudi svetlobno onesnaževanje. Z našo pomočjo lahko naselja postanejo bolj samooskrbna, saj porabijo manj energije ali pa javno razsvetljavo v celoti pokrijejo iz proizvedene električne energije iz obnovljivih virov. 

Trpežna in visoko učinkovita LED svetila vam nudijo tako dobro osvetlitev kot tudi minimalne stroške, Petrolovi strokovnjaki ob vsaki prenovi javne razsvetljave veliko pozornosti posvečamo še ustreznemu izboru novih svetil z vidika svetlobnega onesnaževanja. 

Cenovno ugodna oskrba z električno energijo

Denarnici prijazno energetsko učinkovitost vašega naselja ali vasi zagotavljamo tudi z ugodno oskrbo z električno energijo.

Petrol Elektrika poskrbi za energetske potrebe vaših gospodinjstev, pa tudi malih poslovnih odjemalcev – mizarjev, avtomehanikov in drugih – ter večjih podjetij, ki potrebujejo stabilno strategijo in stabilne cene oskrbe z energijo, ki se popolnoma prilagaja njihovim potrebam.  

Pametno upravljanje infrastrukture in doma

Energetsko infrastrukturo svoje skupnosti lahko nadzirate in upravljate s pomočjo našega tehnično informacijskega sistema Tango. Ta bdi nad sistemom ogrevanja in hlajenja, vodovodnim sistemom, sistemom javne razsvetljave, delovanjem javnih stavb, delovanjem proizvodnih virov elektrike ter električno polnilno infrastrukturo.

Za nadzor nad priključenimi napravami doma pa poskrbi s Tangom povezani sistem upravljanja energij HEMS, “Home Energy Management System”, ki nadzoruje domače priključene naprave (toplotna črpalka, električni bojler, hišna baterija, polnilnica za električna vozila, in druge naprave). HEMS upravlja še s proizvodnjo iz sončne elektrarne glede na napetost omrežja ter upravlja s pretokom elektrike glede na stanje v električnem omrežju. S tem se maksimalno izrabi proizvodnjo iz sončne elektrarne ter zmanjša stroške za električno energijo.

Predvajaj

Pišemo prihodnost podeželja

S partnerji smo v Lučah vzpostavili prvo samooskrbno energetsko skupnost

Vas Luče, prva samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji, bo v sklopu evropskega projekta Compile svoje potrebe po električni energiji lahko pokrivala zgolj iz obnovljivih virov energije. Projekt ima velik potencial za aplikacijo razvitih rešitev po slovenskem podeželju, predvsem tam, kjer imajo šibko omrežje.

Preberite več

S projektom X-Flex povečujemo prožnost in zanesljivost elektroenergetskega sistema

Med cilji projekta X-Flex, v katerem v Petrolu sodelujemo z 11 partnerji iz Evropske unije, je razvoj orodij, ki bodo podpirala prožnost v elektroenergetskem sistemu. S tem bo odjemalcem omogočena možnost priključitve novih tehnologij, odprle pa se jim bodo tudi nove možnosti zaslužka. 

Preberite več

S pomočjo pri financiranju poskrbimo, da pametna postane prav vsaka vas

Za vas poiščemo najbolj ugodno kombinacijo financiranja, ki bo zagotovila, da boste lahko energetsko samooskrbo vzpostavili tudi v vašem naselju. Za vas raziščemo možnost pridobivanja evropskih sredstev, pri financiranju pa lahko delno sodeluje tudi Petrol in lokalna skupnost. 

Kontaktirajte nas

Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.