Virtualna elektrarna

Za zanesljivo, stabilno in hitro storitev prilagajanja odjema električne energije. Z mesečnim finančnim nadomestilom za proizvajalce.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Petrolova agregatorska platforma virtualne elektrarne je bila vzpostavljena leta 2015 v Centru vodenja na Ravnah na Koroškem.

Njene stranke so v največjem deležu končni industrijski odjemalci, ki si želijo pametnega upravljanja z viški ali manki električne energije, brez preobremenitev v distribucijskem omrežju.


Prednosti virtualne elektrarne
  • Tehnično dovršena, enostavna in zanesljiva rešitev za prilagajanje odjema – v primeru povečanih potreb po električni energiji, ki jo predvidimo s pomočjo napovedi odjema, se aktivirajo tisti deležniki, ki lahko proizvedejo potrebno dodatno električno energijo. V primeru povečane količine električne energije v omrežju, za katero odjem ne obstaja in bi lahko povzročila nihanja in nestabilnost v omrežju, pa se aktivirajo potencialni porabniki.
  • Zniževanje obremenitev omrežja, kar vsem odjemalcem omogoča zanesljivo delovanje vseh naprav, priključenih na električno omrežje.
  • Optimizacija portfelja: lažje upravljanje z viški energije in finančna stimulacija v obliki mesečnega nadomestila.
  • Zanesljivost dobave energije v primeru potrebe po aktivaciji.
Povezovanje razpršenih virov in porabnikov

Virtualna elektrarna kot element pametnih omrežji povezuje razpršene proizvodne vire in porabnike. S tem omogoča prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije in, najpomembneje, povečuje stabilnost energetskega sistema.

Povezani proizvodni viri se na trgu obnašajo kot celota, v ozadju pa nenehno poteka upravljanje z dosegljivostjo posameznih virov, upravljanje z viški in ustrezno naslavljanje potreb glede na napovedi.


Osnova za delovanje virtualne elektrarne