Virtualna elektrarna

Za zanesljivo, stabilno in hitro storitev prilagajanja odjema električne energije. Z mesečnim finančnim nadomestilom za proizvajalce.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Petrolova agregatorska platforma virtualne elektrarne je bila vzpostavljena leta 2015 v Centru vodenja na Ravnah na Koroškem.

Njene stranke so v največjem deležu končni industrijski odjemalci, ki si želijo pametnega upravljanja z viški ali manki električne energije, brez preobremenitev v distribucijskem omrežju.


Prednosti virtualne elektrarne
  • Tehnično dovršena, enostavna in zanesljiva rešitev za prilagajanje odjema – v primeru povečanih potreb po električni energiji, ki jo predvidimo s pomočjo napovedi odjema, se aktivirajo tisti deležniki, ki lahko proizvedejo potrebno dodatno električno energijo. V primeru povečane količine električne energije v omrežju, za katero odjem ne obstaja in bi lahko povzročila nihanja in nestabilnost v omrežju, pa se aktivirajo potencialni porabniki.
  • Zniževanje obremenitev omrežja, kar vsem odjemalcem omogoča zanesljivo delovanje vseh naprav, priključenih na električno omrežje.
  • Optimizacija portfelja: lažje upravljanje z viški energije in finančna stimulacija v obliki mesečnega nadomestila.
  • Zanesljivost dobave energije v primeru potrebe po aktivaciji.
Povezovanje razpršenih virov in porabnikov

Virtualna elektrarna kot element pametnih omrežji povezuje razpršene proizvodne vire in porabnike. S tem omogoča prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije in, najpomembneje, povečuje stabilnost energetskega sistema.

Povezani proizvodni viri se na trgu obnašajo kot celota, v ozadju pa nenehno poteka upravljanje z dosegljivostjo posameznih virov, upravljanje z viški in ustrezno naslavljanje potreb glede na napovedi.


Osnova za delovanje virtualne elektrarne
Komunikacija med agregatorsko platformo in ponudniki naprav. Obveščanje sodelujočih v virtualni elektrarni o začetku in koncu prilagajanja odjema. Zbiranje vhodnih podatkov za spletno aplikacijo in namestitev komunikacijskih krmilnih naprav. Obveščanje sodelujočih v virtualni elektrarni o razpoložljivosti.

Komunikacija med agregatorsko platformo in ponudniki naprav.

Obveščanje sodelujočih v virtualni elektrarni o začetku in koncu prilagajanja odjema.

Zbiranje vhodnih podatkov za spletno aplikacijo in namestitev komunikacijskih krmilnih naprav.

Obveščanje sodelujočih v virtualni elektrarni o razpoložljivosti.


Aktivacija v zelo kratkem času

Znotraj virtualne elektrarne kot proizvodne enote uporabljajo rezervni viri napajanja (agregati, SPTE enote in drugi prilagodljivi vire proizvodnje ali odjema). Z vključitvijo v virtualno elektrarno so bolje izkoriščeni, saj niso več v mirovanju.

Rezervni viri napajanja s priklopom na platformo vanjo oddajajo električno energijo. Njihova ključna prednost je, da se v primeru potrebe po prilaganju obremenitve omrežja aktivirajo v zelo kratkem času. Hkrati je omogočen tudi nadzor in pregled nad vključenimi deležniki in njihovim učinkom.


Spletna aplikacija in mesečno nadomestilo

Ponudniki prilagajanja odjema za sodelovanje v virtualni elektrarni prejemajo mesečno nadomestilo, ne glede na to ali so bili tekočem mescu aktivirani. V primeru aktivacije dobijo še plačilo za prilagojeno energijo.

Vsi odjemalci virtualne elektrarne imajo dostop do spletne aplikacije, ki prikazuje trenutno ali referenčno moč. Zaradi številnih funkcionalnosti lahko virtualna elektrarna kot agregator daljinsko krmili porabnika in posreduje ažurne informacije o trenutnem stanju porabnika in sami porabi.
 


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas

Slovenija