Znanje in podpora

Prva lokalna energetska skupnost v Lučah: z obnovljivimi viri energije do prožnega in konkurenčnega energetskega sistema

Si kdaj predstavljate, da živite v skupnosti, ki sama proizvaja električno energijo za vse svoje potrebe, in to iz naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter ali vodni pretoki? In ki viške proizvedene energije shrani za kasnejše potrebe, pri tem pa sodelujete kot aktiven proizvajalec in uporabnik? Ta vizija je danes možna. V Petrolu skupaj s podjetjem Elektro Celje in ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko v sklopu projekta Compile vzpostavljamo prvo slovensko lokalno samoskrbno energetsko skupnost v Lučah.

Luče, idiličen kraj v Zgornji Savinjski dolini, obdan z zeleni griči in bogato naravo, so zaradi naravne razgibanosti spodbujene k iskanju inovativnih rešitev na področju oskrbe z električno energijo.  

Središče občine Luče je enako imenovana vas, v okolici katere so mala naselja in samotne kmetije. Največji izziv tega mirnega kraja je šibko elektroenergetsko omrežje. Zaradi razgibane naravne pokrajine je v času vremenskih dogodkov napajanje z električno energijo pogosto prekinjeno. Lokalno omrežje ima svoje tehnične omejitve, zaradi česar sta proizvodnja in dobava električne energije večkrat moteni. Prav zaradi tega je potrebna sprememba obstoječega energetskega sistema.

Predvajaj

S projektom Compile se bo v vasici Luče povečala samozadostnost in zanesljivost oskrbe z energijo, veliko iz obnovljivih virov.

Razogljičenje lokalnega energetskega sistema  

Obnovljivi viri energije namreč postajajo vse bolj stroškovno konkurenčni in prožni, energetski sistem vse bolj decentraliziran, tehnologija pa zdaj omogoča državljanom, da se aktivno vključijo, tako posamično kot kolektivno, prek energetskih skupnosti. Do leta 2050 bi lahko skoraj polovica vseh gospodinjstev v EU sodelovala pri proizvodnji obnovljivih virov energije, od tega bi se jih lahko približno 37 % vključilo v energetske skupnosti, kar je podrobneje opredeljeno v direktivah Evropske komisije na temo obnovljivih virov energije in električne energije.  


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Ker je elektrika ultimativna energija sodobne družbe in dosežkov civilizacije, se bodo potrebe po elektriki v bodoče le povečevale. Prav zaradi tega postajajo obnovljivi viri energije ključni za doseganje energetskih potreb sodobne družbe ter istočasno zagotavljajo njeno dolgoročno razogljičenje. Tehnologije za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije se namreč zelo hitro razvijajo, kar prinaša nove možnosti tudi za razogljičenje lokalnih energetskih sistemov, kot so izolirana naselja ali vasi, ki nimajo vzpostavljene ustrezne infrastrukture za distribucijo elektrike.

S primerno politiko je tudi v Sloveniji in ostalih okoliških državah potencial energetskih skupnosti velik, tako v mestih kot tudi v vaseh. Načrtovana lokalna energetska skupnost v Lučah vključuje velik delež obnovljivih virov energije. S 6,4 milijonskim projektom Compile, ki bo trajal predvidoma 42 mesecev, bo integracija novih inovativnih rešitev v omrežju povečala samozadostnost, zanesljivost in varnost oskrbe. Poleg tega pa bo prinesla še obliko okoljskih, kot tudi socialno ekonomskih učinkov.

Optimizacija viškov in potreb in ekonomski učinki za končne uporabnike

V Petrolu je naše vodilo celovita energetska oskrba, s poudarkom na izboljšanju kakovosti življenja ter učinkoviti, trajnostni rabi energije in vode ter digitalizaciji infrastrukturnih sistemov v mestih.  

Zaradi tega so naše aktivnosti usmerjene v uravnoteženje odjema, distribucije in proizvodnje različnih vrst energije. Z vključitvijo obnovljivih virov energije je omogočena večja prožnost sistema, povezani pa so razpršeni proizvodni viri in porabniki. Ravno prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije povečuje stabilnost in zanesljivost energetskega sistema. Povezani proizvodni viri se obnašajo kot celota, v ozadju pa poteka upravljanje z viški, shranjevanje  in ustrezno naslavljanje potreb glede na napovedi.

Velik  potencial tako vidimo v projektih samooskrbnih, »pametnih« energetskih skupnosti. Vanje se vključujejo stanovanjski objekti, poslovne cone, gospodarska območja, izobraževalni kompleksi, kot tudi naselja. Energetske skupnosti niso omejene zgolj na električno energijo, ampak na vse vektorje energije (elektrika, toplota, hlad,…), oskrbo s pitno vodo, upravljanje s smetmi, mobilnost, sociološke vidike v skupnosti.  

Tovrstne skupnosti skupaj neposredno sodelujejo pri prehodu v t.i. zeleno družbo s skupnim vlaganjem v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, njeno prodajo in distribucijo. Poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ima taka skupnost številne koristi za vključene akterje, vključno z razvojem lokalnega gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest, ustvarjanje novih načinov vključevanja vseh udeležencev v vrednostni verigi za sodelovanje pri povečanju družbenih koristi, cenejše energije, samozadostnost in zanesljivost pri oskrbi z energijo. 

Z vključitvijo obnovljivih virov energije je omogočena večja prožnost sistema, povezani pa so razpršeni proizvodni viri in porabniki.

V vrhu celovitih okoljskih in energetskih rešitev za danes in jutri

Naše reference obsegajo vsa področja, ki oblikujejo skupnosti in pametna mesta ter uporabnikom omogočajo večjo kakovost bivanja: daljinsko ogrevanje, pametne vode, pametna javna razsvetljava, pametne stavbe, pametni dom, pametna mobilnost, samooskrba, energetske skupnosti, dobava energentov, upravljanje z odjemom energije…  

Kot ponudnik storitev pametnega upravljanja smo v samem vrhu rešitev za pametne skupnosti in mesta, saj zagotavljamo upravljanje področij, ki so za mesta ključnega pomena: energija, stavbe, infrastruktura, vodni krog in mobilnost. Ključno je, da znamo sistemsko povezati različna poslovna področja: razvoj novih poslovnih rešitev, digitalnih rešitev, tehnološko integracijo, dobavo energentov, upravljanje energij na trgu idr.  

Verjamemo namreč, da se lahko le s celovito rešitvijo doseže maksimalne dobrobiti in najboljše ekonomske učinke za končne uporabnike, okoljsko optimalno rešitev ter s tem energetsko učinkovito družbo.  

Preverite še naše ostale storitve pametnega upravljanja in poiščite pravo za vašo skupnost ali mesto.


zastava EU
Ta projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, pogodba o podpori N° 824424.