Znanje in podpora

Sonce je neusahljiv in neomejen vir energije – za vse

Sodobna družba ima izjemno visoke apetite po energiji. Predvsem električni, saj je razvoj družbe neločljivo povezan z elektrifikacijo malodane vseh področij - od ogrevanja naših domov do mobilnosti. Za zadovoljevanje naraščajočih energetskih potreb v sodobni družbi so in bodo ključni obnovljivi viri energije, t.i. OVE, ki skrbijo za razvoj, ki je trajnosten in okolju prijazen. Med njimi utegne prednjačiti sončna energija. Poslovnim uporabnikom, mestom, lokalnim skupnostim in gospodinjstvom do nje pomaga Petrol. 

Obnovljivi viri energije so t. i. zelena energija, saj predstavljajo čist, neomejen in konkurenčen vir energije. Voda, veter in predvsem sonce se v naravi ohranjajo in obnavljajo, torej jih velja izkoristiti, saj omogočajo proizvodnjo električne energije ter toplote na okolju prijaznejši način.  

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA), ki podpira države pri njihovem prehodu v trajnostno energetsko prihodnost, je ugotovila, da so OVE dolgoročno cenejši vir energije od fosilnih goriv, pri čemer z njihovo uporabo podjetja, gospodinjstva in mesta znatno znižajo emisije toplogrednih plinov in ogljični odtis ter zmanjšujejo uvozno odvisnost. Glede na dejstvo, da si Evropska unija močno prizadeva za dolgoročno razogljičenje družbe, je integracija OVE nujna. Sonce je in bo v prihodnje še bolj pomemben naravni vir energije pri prehodu v nizkoogljično družbo. 

Izkoriščanje sončne energije ima le en (manjši) izziv – potrebuje prostor oziroma površino. 

Sonce nas več kot le greje 

Ljudje energijo sonca občutimo predvsem kot toploto, a sončna svetloba predstavlja neizčrpen vir energije, ki jo lahko uporabljamo za proizvodnjo elektrike, pripravo tople sanitarne vode in/ali ogrevanje prostorov. Pri tem si pomagamo s tehnološkimi izumi, kot so sončni kolektorji (predvsem za ogrevanje) in fotovoltaični sistemi/sončne elektrarne (proizvodnja električne energije). 


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Sončna energija je podjetjem in gospodinjstvom tudi vse bolj dostopna na račun izboljšav v tehnologiji in razvoja same dejavnosti izkoriščanja energije sonca. Sončne celice, s pomočjo katerih iz sončne svetlobe neposredno pridobivamo elektriko, so že leta 1954 izumili v ameriškem podjetju Bell Telephone Laboratories. Od takrat jih vsakodnevno videvamo v najrazličnejših oblikah – v kalkulatorjih in na strehah objektov. Razlog za razširjenost tehnologije pa leži predvsem v njeni pocenitvi, saj se je od leta 1976 pocenila za kar 1000-krat.  

Izziv pri izkoriščanju sončne energije v Sloveniji predstavljajo predvsem površine, ki jih potrebuje ta energija. Da je naložba gospodinjstva v lasten vir energije smotrna, strokovnjaki priporočajo sistem, ki je večji od 4 kW, za kar pa je potrebnih 28 kvadratnih metrov ustrezne strešne površine

Do leta 2050 bi lahko skoraj polovica vseh gospodinjstev v EU sodelovala pri proizvodnji obnovljivih virov energije. 

Sonce = elektrika 

Zgornja enačba deluje na račun tehnologije, ki sliši na ime fotovoltaika. Gre za proizvodnjo energije iz sončne svetlobe, ki velja za eno izmed najhitreje razvijajočih se tehnologij obnovljivih virov energije. Slovenija je v letu 2018 s sončnimi elektrarnami proizvedla dobrih 249 GWh električne energije; v letu 2019 je do septembra ta številka dosegla že 226 GWh. 

Stroški proizvodnje sončnih celic so se v zadnjem desetletju močno zmanjšali, zato so te pogosto že najcenejša oblika pridobivanja električne energije. Sončne celice imajo življenjsko dobo približno 30 let in so na voljo v različnih oblikah, odvisno od vrste uporabljenega materiala. Od uporabljenih materialov in načina izdelave je odvisna tudi učinkovitost sončnih celic in t. i. foto napetostnih elektrarn (FNE), ki pri najboljših tehnologijah – te izrabljajo več valovnih dolžin sončne svetlobe – že dosegajo okoli 40-odstotni izkoristek, povprečni izkoristek pa se sicer giblje okoli 20 odstotkov. 

Večji delež OVE v količini proizvedene električne energije bo prispeval tudi k bolj stabilni ceni le-te, saj se fosilni energenti zadnja desetletja predvsem dražijo. 

Dolgoročno lahko z obnovljivimi viri zagotovimo stabilno ceno električne energije. 

Projekti sončnih elektrarn v regiji 

Skladno s svojo vizijo prehoda v nizkoogljično družbo v Petrolu gradimo sončne elektrarne v regiji, s čimer kupcem zagotavljamo čisto energijo, zmanjšujemo uvozno odvisnost regije ter zmanjšujemo toplogredne vplive. 

Poslovnim uporabnikom, industriji in urbanim okoljem z načrtovanjem, gradnjo in upravljanjem malih sončnih elektrarn pomagamo stopiti v korak s časom in vzpostaviti oskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, predvsem sonca. 

Velike možnosti za razvoj proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov vidimo na območju jugovzhodne Evrope. Z gradnjo lastnih proizvodnih kapacitet sledimo strateški usmeritvi postati prepoznaven regionalni ponudnik celovitih energetskih in okoljskih rešitev ter partner v razvoju krožnega gospodarstva za prehod v nizkoogljično družbo. Tako na Hrvaškem razvijamo sončne elektrarne skupne moči 11MW.  

Energetska samooskrba gospodinjstev, podjetij in naselij 

Odročnim naseljem zagotavljamo stabilno oskrbo z električno energijo z vzpostavitvijo solarnih panelov, ki se povezujejo v manjša omrežja. Gre za izkoristek obnovljivih virov energije, ki omogočajo lokalno energetsko samozadostnost ter zagotovljen odjem električne energije za gospodinjstva, industrijo, mala in srednje velika podjetja, komercialne stavbe ter poslovne in javne zgradbe. V kolikor so potrebe večje, poskrbimo za oskrbo z električno energijo iz drugih obnovljivih virov energije, kot sta npr. voda in veter.

Zelo zgovoren je pilotski projekt Compile, kjer bomo v Petrolu skupaj s partnerji poskrbeli za prvo slovensko lokalno samoskrbno energetsko skupnost v Lučah.  

Ta idiličen kraj v Zgornji Savinjski dolini je zelo razpršen, šibko elektroenergetsko omrežje pa je ob ekstremnih vremenskih situacijah pogosto odpovedalo. V okviru pilotnega projekta bomo na distribucijsko omrežje Elektra Celje v Lučah priključili dodatne sončne elektrarne (skupna moč cca. 110 kW), več hišnih hranilnikov električne energije in sistemski hranilnik električne energije (200kW moči in 300kWh energije) ter polnilnico za električna vozila. Družba Petrol bo zagotovila sistem celovitega upravljanja z energijo energetske skupnosti in poskrbela za minimizacijo stroškov električne energije skupnosti ter nadaljnjo vključitev proizvodnje elektrike iz OVE. Z viški električne energije bo lahko ta trgovala na trgu električne energije, ali jih namenila za sistemske storitve operaterju omrežja. 

S projektom Compile se bo v vasici Luče povečala samozadostnost in zanesljivost oskrbe z energijo, veliko iz obnovljivih virov.

Petrol kot evropski zgled 

Petrol je eden izmed 12 partnerjev v mednarodnem projektu Compile, ki ga sofinancira EU v okviru programa Obzorje 2020. Poleg vzpostavitve energetske skupnosti v kraju Luče nam je bilo zaupano tudi vodenje celotnega sklopa postavitve pilotnih projektov vzpostavitve energetskih skupnosti v krajih Crevillent v Španiji, Križevcih na Hrvaškem, Rafini v Grčiji ter Lizboni na Portugalskem. 

A naša ambiciozna obnovljiva strategija se ne konča tu: strateško in premišljeno spodbujamo prehod k čistejšim energentom, zato investiramo in upravljajo z malimi hidroelektrarnami, vetrnimi in sončnimi elektrarnami. Do leta 2025 želimo tako doseči 500 GWh letne proizvodnje elektrike samo iz obnovljivih virov, kar bi zadostovalo za oskrbo 100.000 odjemalcev. Tem bomo zagotavljali čisto energijo po konkurenčnih pogojih, tako za potrebe gospodinjstev in industrije, kot za potrebe transporta in oskrbe s toploto. 

Do leta 2025 želimo v Petrolu doseči 500 GWh letne proizvodnje elektrike samo iz obnovljivih virov.