Znanje in podpora

Virtualna elektrarna poskrbi, da vaš agregat postane (stalen) vir prihodkov

Ekstremni vremenski pojavi zadnjih let so tudi v Sloveniji poskrbeli za dvig prodaje agregatov in drugih prilagodljivih virov proizvodnje ali odjema. Na teh napravah se večinoma “nabira prah”, a s Petrolovo inovacijo v obliki virtualne elektrarne (agregatorske platforme) jih lahko lastniki hitro in enostavno spremenijo v sredstva za služenje denarja. 

Marsikatero podjetje še preveč dobro pozna težave, ki nastopijo ob nepredvidljivostih v oskrbi z energijo ter ve, da se tovrstni izpadi ob vse bolj ekstremnemu vremenu le še povečujejo – spomnimo se le na zimske težave z žledom ki je pred nekaj leti prekril skoraj tretjino Slovenije in jo marsikje za več dni odrezal od "civilizacije".

Industrije zaradi zagotavljanja neprekinjenega delovanja investirajo v naprave za proizvodnjo električne energije (agregate, SPTE enote in druge prilagodljive vire proizvodnje ali odjema), s katerimi želijo preprečiti nepredvidene scenarije, ko se brez električne energije sodobni svet in električno gnane naprave ustavijo. Namreč ustavljena proizvodnja predstavlja neposredno izgubo prihodkov, hkrati pa lahko nenadni izpad elektrike povzroči tudi okvare na občutljivih napravah, kar predstavlja še dodatne izgube. Ti agregati so običajno le občasno koriščeni, zato predstavljajo mrtvo naložbo.

Praktično in družbeno koristno jo lahko obudi in lastnike finančno nagradi virtualna elektrarna (agregatorska platforma) – in to brez dodatnega dela z upravljanjem, saj za delovanje sistema v celoti poskrbimo na Petrolu.

Za upravljanje Petrolove virtualne elektrarne koristimo napredno programsko platformo GemaLogic, ki smo jo smo razvili v partnerstvu s podjetjem Solvera Lynx.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Kaj je virtualna elektrarna?

Petrolova virtualna elektrarna (agregatorska platforma) je sistem, ki s celovitim upravljanjem proizvodnih in/ali odjemnih enot omogoča avtomatiziran in učinkovit način odzivanja na cenovne signale elektroenergetskega trga ter ob tem upošteva tehnične omejitve in pogodbene obveznosti posameznih vključenih enot. Virtualna elektrarna omogoča tudi zagotavljanje sistemskih storitev operaterju prenosnega omrežja (ELES) in s tem povečuje stabilnost elektroenergetskega omrežja.

Večino strank Petrolove virtualne elektrarne danes predstavljajo končni industrijski odjemalci, predvsem podjetja, ki si želijo pametnega upravljanja z viški ali manki električne energije, brez preobremenitev v distribucijskem omrežju. Njeni snovalci pa si želimo čim več »članov«, saj lahko na ta način zagotavljamo višje prihodke za vse "člane" virtualne elektrarne na eni strani ter še bolj zanesljivo in kvalitetno storitev za sistemskega operaterja omrežja na drugi strani. V sistem virtualne elektrarne se lahko vključijo vsi, ki premorejo vsaj en agregat ali kakršenkoli drug vir prilag