Znanje in podpora

Virtualna elektrarna poskrbi, da vaš agregat postane (stalen) vir prihodkov

Ekstremni vremenski pojavi zadnjih let so tudi v Sloveniji poskrbeli za dvig prodaje agregatov in drugih prilagodljivih virov proizvodnje ali odjema. Na teh napravah se večinoma “nabira prah”, a s Petrolovo inovacijo v obliki virtualne elektrarne (agregatorske platforme) jih lahko lastniki hitro in enostavno spremenijo v sredstva za služenje denarja. 

Marsikatero podjetje še preveč dobro pozna težave, ki nastopijo ob nepredvidljivostih v oskrbi z energijo ter ve, da se tovrstni izpadi ob vse bolj ekstremnemu vremenu le še povečujejo – spomnimo se le na zimske težave z žledom ki je pred nekaj leti prekril skoraj tretjino Slovenije in jo marsikje za več dni odrezal od "civilizacije".

Industrije zaradi zagotavljanja neprekinjenega delovanja investirajo v naprave za proizvodnjo električne energije (agregate, SPTE enote in druge prilagodljive vire proizvodnje ali odjema), s katerimi želijo preprečiti nepredvidene scenarije, ko se brez električne energije sodobni svet in električno gnane naprave ustavijo. Namreč ustavljena proizvodnja predstavlja neposredno izgubo prihodkov, hkrati pa lahko nenadni izpad elektrike povzroči tudi okvare na občutljivih napravah, kar predstavlja še dodatne izgube. Ti agregati so običajno le občasno koriščeni, zato predstavljajo mrtvo naložbo.

Praktično in družbeno koristno jo lahko obudi in lastnike finančno nagradi virtualna elektrarna (agregatorska platforma) – in to brez dodatnega dela z upravljanjem, saj za delovanje sistema v celoti poskrbimo na Petrolu.

Za upravljanje Petrolove virtualne elektrarne koristimo napredno programsko platformo GemaLogic, ki smo jo smo razvili v partnerstvu s podjetjem Solvera Lynx.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Kaj je virtualna elektrarna?

Petrolova virtualna elektrarna (agregatorska platforma) je sistem, ki s celovitim upravljanjem proizvodnih in/ali odjemnih enot omogoča avtomatiziran in učinkovit način odzivanja na cenovne signale elektroenergetskega trga ter ob tem upošteva tehnične omejitve in pogodbene obveznosti posameznih vključenih enot. Virtualna elektrarna omogoča tudi zagotavljanje sistemskih storitev operaterju prenosnega omrežja (ELES) in s tem povečuje stabilnost elektroenergetskega omrežja.

Večino strank Petrolove virtualne elektrarne danes predstavljajo končni industrijski odjemalci, predvsem podjetja, ki si želijo pametnega upravljanja z viški ali manki električne energije, brez preobremenitev v distribucijskem omrežju. Njeni snovalci pa si želimo čim več »članov«, saj lahko na ta način zagotavljamo višje prihodke za vse "člane" virtualne elektrarne na eni strani ter še bolj zanesljivo in kvalitetno storitev za sistemskega operaterja omrežja na drugi strani. V sistem virtualne elektrarne se lahko vključijo vsi, ki premorejo vsaj en agregat ali kakršenkoli drug vir prilagodljive proizvodnje ali odjema. 

Na številnih agregatih se nabira prah. Z virtualno elektrarno jih lahko spremenimo v prihodkovno mesto. Denar namreč služijo tudi takrat, ko so v mirovanju. 

Pozitivni učinki, zaslužki in prihranki za vse vpletene 

Petrolova virtualna elektrarna je ena tistih rešitev, ki postreže s t. i. win-win scenarijem, od katerega imajo koristi vse vpletene strani. Lastniki prilagodljive proizvodnje in odjema električne energije so za sodelovanje v virtualni elektrarni finančno nagrajeni. Deležni so mesečnega nadomestila za pripravljenost, ki ga prejmejo vsak mesec, ne glede na to, ali so bili tekočem mesecu aktivirani ali ne. Na ta način tudi mirujoči agregat služi denar, v primeru njegove aktivacije pa lastnik prejme še plačilo za proizvedeno električno energijo. 

Znesek mesečne pripravljenosti je za ponudnike prilagajanja odjema stimulativne narave, saj se sredstva za zagotavljanje stabilnosti energetskega sistema, katerega velik sestavni del so končni odjemalci, na ta način prenašajo neposredno končnim odjemalcem. 

Agregat lahko zniža tudi strošek lastne porabe energije 

Odjemalci električne energije lahko agregat, kadar tega platforma virtualne elektrarne ne potrebuje, uporabijo tudi za zmanjševanje obsega lastnega odjema in si na ta način zmanjšajo mesečni strošek elektrike.

Platforma virtualne elektrarne namreč zagotavlja stalno komunikacijo sodelujočih, zato ti natančno vedo, kdaj se je začelo in končalo prilagajanje odjema električne energije, prav tako ima lastnik agregata možnost platformo obvestiti o morebitni začasni nerazpoložljivosti agregata. 

Vsak agregat lahko postane pameten agregat 

Agregati s priklopom na platformo vanjo oddajajo električno energijo. Njihova ključna prednost je, da se v primeru potrebe po prilaganju obremenitve omrežja aktivirajo v zelo kratkem času. Hkrati je omogočen tudi nadzor in pregled nad vključenimi deležniki in njihovim učinkom.

Petrolovi strokovnjaki agregat, ki ga podjetje ali posameznik preda v upravljanje, opremijo s posebno »črno škatlico«, ki skrbi za komunikacijo z upravljavsko-nadzornim centrom, ki agregat in/ali nanj priklopljeno breme po potrebi aktivira na daljavo.

Upravljanje z energijo je umetnost v malem. Za stabilnost energetskega sistema ni pomembna le zadostna proizvodnja elektrike, temveč tudi prilagajanje proizvodnje in odjema električne energije. 

Dokazuje se že štiri leta 

Petrolova platforma virtualne elektrarne brezhibno deluje že štiri leta, v tem času pa je pomembno prispevala k stabilnosti delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. V Petrolu smo prepričani, da lahko deluje še bolje, če se v sistem poveže še več lastnikov agregatov. Tako bo zagotovljena večja energetska prožnost slovenskega elektroenergetskega sistema, saj se bodo po vsej državi razpršeni proizvodni viri energije (beri: agregati) in prilagodljiva bremena (beri: podjetja) bolj učinkovito vklapljala v sistem upravljanja energije.

V Petrolu že snujemo nadgradnjo virtualne elektrarne, ki bo na osnovi analize pretekle proizvodnje in porabe električne energije ter trenutnih dejavnikov omogočala še naprednejšo optimizacijo razpršenih virov in prilagodljivih bremen, prilagajanje trenutnim tržnim razmeram ter skrbela za visoko energetsko prožnost Slovenije.  

Virtualna elektrarna je orodje prihodnosti, ki bo v kritičnih urah v posameznih delih omrežja omogočala učinkovitejše izkoriščanje obstoječe energetske infrastrukture.