Sistemi učinkovite razsvetljave v javno-zasebnem partnerstvu

Mestom in regijam v sklopu javno-zasebnega partnerstva pomagamo do osvetljevanja javnih površin na energetsko učinkovit način in pomagamo pri digitalizaciji svetlobne infrastrukture. 

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE
Preverite še ostale poslovne rešitve

Svetlobna infrastruktura predstavlja eno od najpomembnejših infrastruktur v razvoju koncepta pametnega mesta.

Učinkovita in varčna javna razsvetljava zagotavlja svetlobno ugodje za uporabnike javnih površin, zagotavlja večjo prometno ter splošno varnost, zmanjša rabo energije in s tem zniža okoljske obremenitve ter svetlobno onesnaženost okolja.

Mestom in regijam zagotavljamo potreben investicijski kapital, kakor tudi pridobljena znanja iz tega področja. Prevzemamo vsa tveganja ustrezne izvedbe celotnega projekta ter zagotavljamo doseganje prihrankov ali drugih pomembnih pogodbenih parametrov kot sta osvetljenost in odzivni čas odprave napak.


Večja energetska učinkovitost in manjše svetlobno onesnaževanje

Zavedanje in povpraševanje o pomenu pametne in učinkovite javne razsvetljave iz dneva v dan naraščata. Skladno z ugotovitvami Mednarodne agencije za energijo bo potrebno tako do leta 2025 za 50 % zmanjšati tudi porabo električne energije za razsvetljavo.

Z uvedbo sistemov učinkovite razsvetljave zmanjšujemo rabo električne energije in znižujemo stroške električne energije, zmanjšujemo stroške vzdrževanja in upravljanja ter ugodno vplivamo na okoljske obremenitve.

V kolikor obstaja potreba ali interes in v kolikor je ekonomika investicije sprejemljiva, se mesta vedno bolj odločajo, da ob menjavi vseh svetilk v obsegu 10 % sočasno uvedejo tudi sistem pametne razsvetljave ali »smart lighting« (link na POSL38C). S tem poleg energetske učinkovitosti dosežejo, da del svetilk služi tudi kot telekomunikacijske točke.


Javno-zasebno partnerstvo

Mesta in regije lahko prenovijo razsvetljavo brez lastnega vložka in s tem prihranijo svoja alokacijska sredstva, ki jih lahko porabijo za druge investicije.

Investicije v celovite rešitve v Petrolu realiziramo preko javno-zasebnega partnerstva z modelom koncesije ali energetskega pogodbeništva.

Koncesija Poplačilo iz naslova prihrankov
Kdaj?
 • Ko je potrebno vlagati tudi v obnovo nosilne infrastrukture – obnova stebrov prižigališč
 • Ko je potrebno investirati v dodatno osvetljenost površin – novi stebri in svetilke
 • Ko so obstoječe svetilke dokaj energijsko nepotratne (Na) ter z njihovo menjavo na LED (še večja učinkovitost in zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja) ne bi ustvarili potrebnega obsega prihrankov, s katerimi bi poplačali investicijo
 • Ob sproščanju investicijskih sredstev za druge namene. Investicija v obnovo svetilk se poplača iz naslova doseženih prihrankov.
Pogodbeni obseg del
 • Ekonomično načrtovanje potrebne obnove
 • Izdelava projektne dokumentacije in GIS evidenc
 • Gradnja in obnova nosilne infrastrukture prižigališč in svetilk
 • Celovito upravljanje in vzdrževanje
 • Analiza rabe električne energije – energetsko knjigovodstvo, center za prijavo napak
 • Ekonomično načrtovanje potrebne obnove
 • Izdelava projektne dokumentacije in GIS evidenc
 • Obnova svetilk
 • Celovito upravljanje in vzdrževanje
 • Energetsko knjigovodstvo
Višina investicije v pogodbeni dobi Investicija v pogodbeni dobi (vsa prejeta plačila zasebnega partnerja) lahko preseže obseg ustvarjenih prihrankov (prihranek električne energije, stroškov rednega in izrednega upravljanja) Investicija v pogodbeni dobi (vsa prejeta plačila zasebnega partnerja) je enaka ali manjša kot je obseg ustvarjenih prihrankov (prihranek električne energije, stroškov rednega in izrednega upravljanja)


Petrolove koncesije

Petrol kot zasebni partner upravlja z več deset koncesijami sistemov javne razsvetljave ter izvaja javno službo osvetljevanja javnih površin na energetsko učinkovit način.

 • JR Bled
 • JR Koper
 • JR Litija
 • JR Mengeš
 • JR Brda
 • JR Hoče Slivnica
 • JR Hrastnik (koncesionar Javna razsvetljava Ljubljana)
 • JR Črnomelj
 • JR Kraljevica
 • JR Miren - Kostanjevica (energetsko knjigovodstvo, koncesionar Javna razsvetljava Ljubljana)
 • JR Ankaran

Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.