Znanje in podpora

Obnovljivi viri energije so ključni za (našo) energetsko prihodnost

Obnovljivi viri energije so ključni za prihodnost vseh nas. Omogočajo namreč zadovoljevanje ključnih energijskih potreb človeštva, ob tem pa so na dolgi rok neomejeni, z manjšim negativnim vplivom na okolje in s tem na prihodnost našega planeta.

Obnovljivi viri energije (na naši strani jih boste našli zapisane tudi s kratico OVE) so nekakšen energetski perpetuum mobile. Na dolgi rok so namreč neomejeni, zato jih velja s pridom izkoristiti za energetske potrebe človeštva. Vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih virov. Sonce, veter, vodni tok, biomasa in zemeljski toplotni tokovi so najpogostejši primeri OVE.

Adut obnovljivih virov energije je v tem, da zajemanje vira energije le-tega ne izčrpa, saj se obnovi skozi naravne procese.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Rabo OVE spodbujajo tudi države

Izkoriščanje obnovljivih virov energije ima v nacionalni energetski politiki Slovenije pomembno mesto. Zato je tudi spodbujano, najpogosteje v obliki subvencij Eko sklada. Shema državne pomoči je usmerjena predvsem v spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom. Republika Slovenija subvencije za izkoriščanje OVE podeljuje že od leta 2009. Strategija kaže, da smo na pravi poti: tudi v Sloveniji je tako že skoraj petina energije (19,5 %), uporabljene za ogrevanje in hlajenje, iz obnovljivih virov energije. Ravno zato je ključno, da podjetja, kot je Petrol, s svojim znanjem in sredstvi še naprej vlagajo v projekte OVE in družbi pomagajo doseči čim hitrejšo ogljično nevtralnost.

Leta 2017 je energija iz obnovljivih virov predstavljala 17,5 % porabljene energije v EU, evropski cilj do leta 2020 pa je postavljen pri 20 %.

V Petrolu si prizadevamo za nizkoogljično družbo. Zavedamo se, da je prihodnost v obnovljivih virih energije, zato njihovo rabo aktivno spodbujamo. Zaveze, ki jih dajejo države članice EU na področju trajnosti, bo brez vlaganj v OVE težko izpolniti. Družba Petrol s svojimi strokovnjaki in storitvami slovenskemu gospodarstvu in prebivalstvu pomaga učinkovito uvesti OVE v naš vsakdanjik.

Sončne, vetrne in hidro elektrarne, ki izkoriščajo moč in energijo sonca, vetra ter vode, so priložnost človeka, da »vloži« v varstvo okolja, zmanjša odvisnost človeštva od fosilnih goriv in poskrbi za lastno lepšo prihodnost.