Znanje in podpora

Z ukrepi izboljšanja energetske učinkovitosti v industriji do večje poslovne uspešnosti

Globalni pritiski po zniževanju ogljičnega odtisa segajo na vsa področja. Tudi, ali pa še posebej, v industrijski sektor. Podjetja so običajno specializirana za lastno področje, medtem ko energetsko upravljanje prepustijo drugim strokovnjakom. Energetski upravljalci kot partner industrijskim podjetjem pomagamo prepoznati priložnosti za konkretne ukrepe, ki prispevajo k učinkovitejši rabi energije in s tem zniževanju ogljičnega odtisa, večji konkurenčnosti proizvodnje in posledično poslovne uspešnosti.

Spremembe v ravnanju z energijo vplivajo tudi na poslovne modele podjetij vseh vrst. Nekatera jih uvajajo sama intuitivno, druga premišljeno in s pomočjo energetskih strokovnjakov.

V Petrolu smo potencial učinkovitejšega upravljanja z energijo prepoznali pred leti, ko smo začeli s projekti energetskega pogodbeništva ter nadaljevali s projekti optimizacije sistemov daljinske energetike in oskrbe s pitno vodo. V zadnjih letih smo razvili številna partnerstva z industrijskimi podjetji, ki jim pomagamo razvijati rešitve za učinkovito rabo energije, večji delež obnovljivih virov in učinkovito upravljanje industrijskih sistemov.

Vse se začne z energetskim pregledom

Raba energije za industrijska podjetja predstavlja velik delež v strukturi stroškov in s tem pomembno vpliva na konkurenčnost in poslovno uspešnost podjetja.

V Petrolu se dela lotimo z energetskim pregledom podjetja, ki nam pomaga do uvida v obstoječe stanje, prepoznamo pa tudi potencialne priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje ogljičnega odtisa in dolgoročno zmanjšanje stroškov za energijo.

Znanje o energetskem upravljanju je zahtevno, in narekuje nenehno usposabljanje, sledenje trendom in zakonodajnim obvezam, ki se pogosto spreminjajo. Po naših izkušnjah se interno znanje energetskega upravljanja, ki ga imajo posamezna podjetja, pri določeni stopnji konča.

”Naša naloga je, da jim v okviru svetovanja predlagamo različne konkretne ukrepe za učinkovitejšo rabe energije, zlasti na področju rabe energije iz obnovljivih virov energije, prenove razsvetljave, ogrevanja in hlajenja, sistema rabe komprimiranega zraka, procesne pare, pa do rekuperacije odpadne toplote,” pove Uroš Grošelj, vodja razvoja rešitev v industriji pri Petrolu.
 

V industriji se osredotočamo na optimizacije proizvodnih procesov, zmanjšanje stroškov energije ter s tem doseganje obvez zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Kot so že ugotavljali novinarji časnika Finance v članku Kupci iz Evrope izvoznikom: Če ne zmanjšate ogljičnega odtisa, ne bo posla, se trajnostni pritiski na globalni ravni povečujejo, vse pogosteje pa se izpostavlja pomen visokih okoljskih standardov, predvsem v smislu konkurenčnosti pri izvozu.

”Pri ukrepih energetske učinkovitosti v industriji imamo strokovno znanje za realizacijo, znamo pa tudi izračunati, koliko je izveden ukrep zmanjšal CO2 odtis v enem letu ali proizvedenem kosu, kar tudi vpliva na konkurenčnost proizvodov in storitev.” še dodaja Grošelj.

Do boljših poslovnih odločitev z digitalnimi rešitvami