Energetski sistemi in omrežja v industriji

Poskrbimo za celovito in pametno upravljanje energetskih sistemov ter omrežij za potrebe industrije in regij.

Kontaktirajte nas Reference
Preverite še ostale poslovne rešitve

S celovitim upravljanjem energetskih sistemov in omrežij svojim partnerjem zagotavljamo najboljšo prenovo in nemoteno delovanje.

Kot pogodbeni partner prevzamemo financiranje, izvedbo projekta in vsa tveganja z uporabo in upravljanjem industrijskih energetskih sistemov v pogodbenem obdobju. S tem vam zagotovimo zanesljivo in varno oskrbo na zaokroženih gospodarskih območjih, večjo energetsko učinkovitost in konkurenčnost. Z našim lastnim orodjem za energetski management nenehno spremljamo in analiziramo obratovanje naprav in procesov. 


Pametna omrežja našim partnerjem omogočajo
 • Povezljivost podatkovnih baz in nadzor v realnem času
 • Optimalno izvajanje procesov upravljanja in vodenja industrijskih energetskih sistemov
 • Strokovno podporo in ukrepanje ob izrednih dogodkih ter možnosti hitrejšega odločanja
 • Izboljšanje energetske učinkovitosti in okolju prijazno dejavnost
 • Zniževanje tehničnih in komercialnih izgub v omrežju

Izvajamo tudi rešitve zaprtih distribucijskih sistemov
Delujemo kot sistemski operater zaprtega distribucijskega sistema na zaokroženem gospodarskem območju Ravne in Štore za električno energijo. Status  zaprtega distibucijskega sistema podeli Agencija RS za energijo na osnovi 90 in 91. člena EZ-1. Gre za sistem za distribucijo elektrike, ki je s skupnim odjemnim mestom priključen neposredno na prenosni sistem in je namenjen distribuciji elektrike na geografsko zaokroženem industrijskem ali poslovnem območju ali območju za skupne storitve (in praviloma ne oskrbuje gospodinjskih odjemalcev).  
 
Agencija se lahko odloči, da operaterju zaprtega distribucijskega sistema ni potrebno kupovati elektrike, ki jo potrebuje za pokritje izgub energije in rezervne zmogljivosti v svojem sistemu. Operater zaprtega distribucijskega sistema pa mora v javnem interesu izvajati naloge, ki se nanašajo na zanesljivost, rednost, kakovost in ceno oskrbe ter na varovanje okolja, vključno z učinkovito rabo energije, energijo iz obnovljivih virov in varstvom podnebja.
 

Razvijamo napredna pametna omrežja

Upravljanje omrežij in distribucijskih sistemov v industriji izvajamo preko vzpostavljenega »on line« sistema upravljanja procesov iz centrov vodenja in ob stalni prisotnosti operaterjev. Da lahko zagotavljamo najboljšo ponudbo za naše partnerje, smo razvili napredne merilne sisteme oz. pametna omrežja, ki vključujejo ocenjevalnike stanj, regulacijo napetosti ter sisteme za spremljanje kakovosti električne energije.  

Na področju pametnih omrežij izvajamo daljinski zajem podatkov in daljinsko upravljanje razpršenih virov, nadzor nad proizvodnjo in energetsko učinkovitostjo, spremljanje stanja v omrežju in napovedi ter optimizacijo obratovanja.

Pametna omrežja razvijamo skozi več faz:

Zajem podatkov: 

 • vzpostavljen sistem zajema podatkov, 
 • komunikacija s pametnimi števci (elektro, plinski, toplotni). 

Nadzor:  

 • vzpostavljen sistem nadzora in povratne zanke, 
 • monitoring v realnem času, monitoring transformatorske postaje in toplotne postaje. 

Vodenje: 

 • sistem vodenja porabe električne energije, zemeljskega plina in toplote. 

Upravljanje konic: 

 • aktivno vključevanje odjema in proizvodnje v obratovanje omrežja s ciljem zniževanja 
 • koničnih obremenitev.  

Integracija: 

 • integracija sistemov (vključevanje sistemov, fleksibilnost sistema), 
 • povezljivost podatkovnih baz,  
 • izmenjava podatkov in interoperabilnost.

Energetsko upravljamo objekte in zagotavljamo prihranke

Na področju izvajanja industrijske energetike in upravljanja energetskih omrežij imamo dolgoletne izkušnje. Pri tem se trudimo, da vključimo domače znanje, lokalne zmogljivosti in izdelke za izvajanje gradnje ter upravljanje energetskih procesov.

Naši partnerji v industriji ali regiji se odločajo za storitve celovitega upravljanja energetskih sistemov in omrežij, saj lahko v okviru izvajanja energetskega pogodbeništva na pogodbenega partnerja prenesejo inženiring ter gradnjo energetskih sistemov v industriji. Tovrstne rešitve niso vezane samo na zaprte distribucijske sisteme. Kot pogodbeni partner prevzemamo celoten energetski management.

Ta vključuje:

 • Upravljanje energetskih sistemov
 • Izvajanje optimizacije toplote in ogrevanja,
 • Zamenjavo razsvetljave v industriji z učinkovito razsvetljavo
 • Spremljanje rabe energije in učinkovitosti
 • Sodelovanje z odjemalci pri optimiranju rabe energije v koničnih obdobjih (Demand Site Management)
 • Energetsko svetovanje
 • Vzdrževanja in montaže energetskih sistemov z lastnimi kapacitetami

Z optimalnimi ukrepi skrbimo za učinkovito energetsko upravljanje

Pri energetskem upravljanju industrijskih objektov skrbimo za optimizacijo stroškov in rabe toplotne energije, s tem zmanjšujemo škodljive vplive na okolje in dosegamo zahteve okoljske zakonodaje.

Primeri ukrepov, ki jih izvajamo:  

 • Soproizvodnja toplotne in električne energije
 • Proizvodnja toplote na plinskih kotlih in izkoriščanja koristne toplote metalurških procesov za namene ogrevanja
 • Distribucija toplotne energije za namene ogrevanja industrijskih objektov in zagotavljanje toplote za DSO Ravne
 • Proizvodnja in distribucija industrijske pare 
 • Priprava sanitarne tople vode z izkoriščanjem koristne toplote obratovanja kompresorjev in s segrevanjem s plinskimi kotli ter distribucija sanitarne tople vode 
 • Proizvodnja in distribucija komprimiranega zraka v kvaliteti po standardu DIN ISO 8573-1
 • Distribucija zemeljskega plina za potrebe intenzivne jeklarske in predelovalne industrije
 • Skladiščenje, uplinjanje in distribucija tehničnih plinov kisik, dušik, argon, CO2 (oskrbo s tehničnimi plini tekoče faze nam zagotavlja pogodbeni partner podjetje TPJ Jesenice).

Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.