Znanje in podpora

Spodbude proizvodnji elektrike iz sončne energije

Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije že nekaj časa vse bolj pridobiva na pomenu. Zanimanje raste med podjetji, industrijo in tudi v javnem sektorju. K temu pripomorejo tudi številne spodbude, ki so za številnejšo in hitrejšo izvedbo projektov nadvse dobrodošle. Različne možnosti financiranja in projektnega sodelovanja skrbno spremljamo tudi v Petrolu.

Obnovljivi viri energije predstavljajo pomemben del prehoda v nizkoogljično družbo

Evropski program okrevanja temelji na zelenem okrevanju, kar pomeni, da se spodbuja projekte izboljševanja energetske učinkovitosti, zmanjševanja ogljičnega odtisa in povečevanja deleža obnovljivih virov energije. Temu sledi tudi nacionalna zakonodaja.

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) postavlja ambiciozne energetske cilje za prehod v nizkoogljično prihodnost.

Poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v industriji NEPN načrtuje tudi povečanje obnovljivih virov energije (OVE) na vsaj 30-odstotni delež, z upoštevanjem izrabe odvečne toplote. Zato številna energetska podjetja, med njimi tudi Petrol, vlagamo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, še posebej iz energije vetra in sonca

V Petrolu pri energetskih prenovah poslovnih in industrijskih objektov posebno pozornost namenjamo vključitvi obnovljivih virov energije, ki so obvezni tudi pri energetskih rešitvah za novogradnje

Kakšne so možnosti sofinanciranja OVE projektov?

Glede na številne informacije o možnostih podpor in sofinanciranja projektov je včasih izziv pridobiti ustrezne informacije ob primernem času. V Petrolu se trudimo našim partnerjem pridobiti ustrezne informacije pravočasno, zato spremljamo, kakšne možnosti sofinanciranja proizvodnje elektrike iz sončne energije so na voljo, tako za javni sektor kot za industrijske in druge poslovne uporabnike.

Tako zasledujemo obvestila Ministrstva za infrastrukturo, kjer načrtujejo, da bodo v prvi polovici leta za obnovljive vire energije objavili javne razpise in pozive v skupni vrednosti 30 milijonov evrov. Kohezija za preteklo obdobje (2014 - 2020) se je namreč zaključila, zato bodo spomladi (marca ali aprila 2021) objavljeni novi razpisi za uporabo obnovljivih virov energije. Do sredstev bodo upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kot tudi zadruge. 

Za sončne elektrarne deset milijonov evrov

V okviru omenjenih razpisov bo ministrstvo za infrastrukturo samo za sofinanciranje gradnje novih manjših sončnih elektrarn razpisalo predvidoma deset milijonov evrov. Gre za nepovratna sredstva, kjer bodo finančne spodbude dodeljene kot državne pomoči. Namenjena bodo za sofinanciranje nakupa ter vgradnje sončnih elektrarn. Možno bo vključiti tudi samooskrbne sončne elektrarne in hranilnike energije. Več informacij o upravičenih stroških je na voljo na spletni strani ministrstva.

Na voljo bodo tudi sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, za sofinanciranje gradnje manjših vetrnih elektrarn in za trajnostno mobilnost.

Na tem področju je aktivna tudi Agencija za energijo, kjer se je v sredini februarja iztekel javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. V omenjeno shemo je bilo ob koncu leta 2019 vključenih več kot 3300 sončnih elektrarn, saj so bile vrednosti podpor zelo ugodne. Tudi v prihodnje je pričakovati javne pozive na to temo, ki bodo objavljeni na spletni strani agencije.

Za mikro sončne elektrarne so na voljo tudi nepovratne finančne spodbude Ekosklada, torej predvsem za male poslovne odjemalce in večstanovanjske hiše. Me