Infrastruktura

Sodobni infrastrukturni sistemi potrebujejo ekonomično načrtovanje gradnje, obnovo in tehnološko nadgradnjo. Partnerjem pomagamo pri uvajanju sodobne in trajnostne infrastrukture, ki razbremenjuje okolje.

Oglejte si rešitve
Pametna omrežja daljinskega ogrevanja

Na področju daljinskega ogrevanja in hlajenja partnerjem ponujamo celovito rešitev daljinskega ogrevanja DISSy (Digital Intelligent Smart Systems), ki omogoča vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela in razvoj sistema daljinskega ogrevanja kot dela pametne mestne infrastrukture.

Z optimalnimi rešitvami urejamo celovit proces sistema daljinskega ogrevanja: proizvodnjo, distribucijo in odjem toplote, ali pa samo enega izmed posameznih delov procesa. Naš namen je doseči najboljše možne rezultate za upravljalce pri ceni proizvedene toplote, okoljski obremenitvi in enotnem nadzoru nad delovanjem sistema.

Zemeljski plin in utekočinjen naftni plin

V številnih občinah v regiji izvajamo gospodarsko javno službo distribucije zemeljskega plina, pri čemer zgradimo plinovodno omrežje. Ponujamo zemeljski plin, čistejši energent na »ključ«, ki zmanjša stroške ogrevanja, poveča udobje in izboljša kakovost zraka.

Poleg tega izvajamo tudi gospodarsko javno službo distribucije utekočinjenega naftnega plina (UNP). V sklopu javno zasebnega partnerstva poskrbimo za celovito izvedbo postavitve sistema ogrevanja na utekočinjen naftni plin, od začetne ideje do postavitve plinohrama in izvedbe zunanje plinske instalacije na objektu.

Ogrevanje in hlajenje

Z različnimi oblikami energetskega pogodbeništva prenavljamo sisteme ogrevanja in hlajenja ter načrtujemo, gradimo in upravljamo energetsko učinkovite sisteme daljinskega ogrevanja in vodovodne sisteme. Naše rešitve obsegajo implementacijo nadzornih sistemov za daljinsko upravljanje in pravočasno odpravo napak. V centru upravljanja na Bledu poleg energetskih menedžerjev in analitikov združujemo servisni del s strokovno podporo, ki vam je na voljo 24 ur na dan. 

Izvajamo tudi gospodarsko javno službo, ki jo zagotavljamo preko skupnih kotlovnic, sistemov daljinskega ogrevanja in sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije.

Razsvetljava

Ponujamo ekonomično načrtovanje, gradnjo, obnovo ter upravljanje sistemov učinkovite razsvetljave za zmanjšanje rabe energije in svetlobnega onesnaževanja. Izvajamo tudi gospodarsko javno službo javne razsvetljave, kjer mestom in regijam pomagamo do osvetljevanja javnih površin na energetsko učinkovit način in pri digitalizaciji svetlobne infrastrukture.

Trendi na področju učinkovite razsvetljave pametnim mestom omogočajo tudi kombinirano dostopnost različnih pametnih storitev. Z uporabo sodobnih IKT tehnologij želimo izvesti digitalizacijo svetlobne infrastrukture in našim partnerjem omogočiti razvoj novih storitev.

Tehnično informacijski sistem Tango

Tango je enovit sistem za nadzor, upravljanje in analitiko, zasnovan tako, da presega potrebe današnjega poslovanja mest, upravljalcev infrastrukture, industrije, lastnikov zgradb in lastnikov pametnega doma. Predstavlja orodje za poslovno analitiko in umetno inteligenco in na enem mestu združuje vse podatke iz različnih virov.

Kot agregacijska platforma omogoča lahek zajem podatkov, centraliziran nadzor blizu realnega časa in lažje delovanje sistemov za vedno hitrejšo odzivnost ter natančno in zaupanja vredno odločanje.

Poslovne rešitve