Znanje in podpora

Z lastnimi sončnimi elektrarnami prispevamo k večji energetski samozadostnosti Evrope

SLO / ENG

Petrolova strategija energetske tranzicije predvideva investicije v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov sonca, vetra in vode. Tako trenutno gradimo naš največji sklop sončnih elektrarn na Hrvaškem.

Pomen obnovljivih virov energije

Obnovljivi viri so bili pretekla leta del javnega diskurza prvenstveno zaradi okoljskih izzivov in težnje po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, z drugimi besedami, podnebnih politik, v zadnjem času pa se jih izpostavlja še v luči aktualnih razmer, kot so svetovna energetska kriza in zagotavljanje varne, zanesljive oskrbe z električno energijo. Vse bolj prihaja v ospredje tudi večja konkurenčnost, ki pride z lastno proizvodnjo, saj ob manjši odvisnosti od uvoza oziroma nakupa prinaša nižje stroške in manjša tveganja glede dobave ter volatilnosti cen.

Energetska kriza je močno pospešila proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Trend proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn zelo hitro raste po celem svetu. Fatih Birol, direktor Mednarodne agencije za energijo IEA, je že pred leti poudarjal, da bi sončna energija lahko postala "nova kraljica svetovnih trgov z električno energijo". Nedavno pa je ob poročilu IEA izpostavil, da je kriza dala močan pospešek čistim virom energije, vlaganja so po letih počasne rasti poskočila, zato predvideva, da bodo sončne elektrarne do leta 2027 postale prvi vir elektrike.

Po ambicioznih ocenah Evropske unije pa naj bi do leta 2050 kar 48 odstotkov vse evropske energije bilo proizvedene iz sončnih elektrarn. Če kdaj, je sedaj obdobje, ko Evropska unija intenzivno išče nove načine zagotavljanja energetske varnosti. Pri tem lahko bistveno pomagajo energetska podjetja, kot je Petrol, ki z vlaganjem v nove proizvodne objekte, kot so vetrne in sončne elektrarne, prispevamo k večji energetski neodvisnosti. Sončno energijo "kot kraljico svetovnih trgov z električno energijo" v svoji strategiji prepoznavamo tudi v Petrolu, kjer smo se energetske tranzicije postopoma lotili že pred leti. 

Petrol v okviru energetske tranzicije investira v elektrarne iz obnovljivih virov ter prispeva k zanesljivejši oskrbi z energijo.

Danes tako v okviru skupine Petrol v regiji obratujeta že dve vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami na Hrvaškem, pet malih hidroelektrarn v Bosni in ena v Srbiji ter 30 manjših sončnih elektrarn na različnih objektih v Sloveniji. Ocenjena proizvodnja v teh lastnih elektrarnah za 2022 je do 170 GWh, kar zadošča za kar 50.000 povprečnih gospodinjstev (kar je na primer kot skoraj vseh prebivalcev Maribora).

Skupna inštalirana moč Petrolovih elektrarn na OVE skozi čas

Petrol kot partner v zelenem prehodu in razvijalec obnovljivih virov v regiji

Pri Petrolovi odločitvi, da postane sodobna trajnostno naravnana energetska družba, ima posebno strateško mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kar je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol. Naša zaveza prehodu na zeleno energijo pomeni, da bo skupina Petrol v strateškem obdobju 2021 – 2025 za naložbe v energetsko tranzicijo namenila več kot tretjino skupnega investici