Distribucijski sistemi zemeljskega plina

Petrol izvaja obvezno gospodarsko javno službo izgradnje plinovodnega omrežja. Izberite čistejši energent na »ključ«, ki v vašem mestu zmanjša stroške ogrevanja, poveča udobje in izboljša kakovost zraka.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE

Zemeljski plin je cenovno ugoden, vsestransko uporaben in čist energent. Njegova distribucija pomeni transport zemeljskega plina po lokalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev. Ker zemeljski plin potuje po plinovodnih ceveh pod zemljo, njegova uporaba razbremeni cestno omrežje, zmanjša možnost razlitja in posledično zmanjša grožnjo podtalnici in ostalim vodnim virom.


V skupini Petrol se z izgradnjo plinovodnih omrežij ukvarjamo že od leta 1993. V Petrolu v Sloveniji trenutno upravljamo z 1.195 km in 29 koncesijami distribucije zemeljskega plina po modelu javno zasebnega partnerstva. Z distribucijo zemeljskega plina se ukvarjamo v dveh državah, Sloveniji in Srbiji.

Dolžina omrežij Število priključkov Število odjemalcev
1.145 km 19.078 15.379

Distribucijski sistemi zemeljskega plina