Distribucijski sistemi utekočinjenega naftnega plina

V Petrolu v sklopu javno zasebnega partnerstva poskrbimo za celovito izvedbo postavitve sistema ogrevanja na utekočinjen naftni plin, od začetne ideje do postavitve plinohrama in izvedbe zunanje plinske instalacije na objektu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Utekočinjen naftni plin, imenovan tudi UNP oz. LPG (“Liquified Petroleum Gas), je okolju prijazno in energetsko učinkovito gorivo. Omogoča največji izkoristek pri izgorevanju, praktično brez toplotnih izgub.

Občine ali regije se odločajo za izgradnjo distribucijskega sistema UNP po modelu javno zasebnega partnerstva, kadar želijo zagotoviti centralno ogrevanje celotni občini z enim energentom oziroma v primeru lokacij, kjer se mreža zemeljskega plina še ni zgradila do konca, ali pa je preveč oddaljena.

Skupina Petrol se trenutno ukvarja z distribucijo utekočinjenega naftnega plina v dveh državah, v Sloveniji in na
Hrvaškem.


Prednosti utekočinjenega naftnega plina
  • Enostavnost postavitve, saj za razliko od zemeljskega plina ni potrebe po prenosnem plinovodu. Plinska postaja za shranjevanje UNP se lahko postavi v kateremkoli kraju
  • Optimizacija prostora. Pri končnih uporabnikih ni potrebe po več plinohramih. Uporabniki pridobijo prostor kjer je prej stal njihov rezervoar za UNP, saj je postavljena samo ena centralna plinska postaja, ki napaja omrežje, na katerega so uporabniki priključeni.
  • Skrb za okolje. UNP zgoreva brez ostankov, razpade v vodno paro in ogljikov dioksid
  • Ekonomičnost. Preprosta regulacija ogrevanja in natančen pregled porabe, skoraj brez toplotnih izgub.
  • Prihranek. Zaradi višje kalorične vrednosti UNP omogoča ogrevanje po nizki ceni.
  • Enostaven prehod na zemeljski plin, kot v primeru Občine Idrija. Naprave in instalacije lahko ostanejo iste.

Od začetne ideje do realizacije

Petrol kot zasebni partner strankam nudi celotno izvedbo izgradnje omrežja sistema ogrevanja na utekočinjen naftni plin, od začetne ideje do postavitve centralne plinske postaje in izvedbe zunanje plinske instalacije do požarne pipe na objektu. Petrol prevzame tudi odgovornost in stroške izvajanja vseh zakonsko predpisanih pregledov in vzdrževalnih del.

Petrol skrbi tudi za redno vzdrževanje in dobavo plina. Vsi plinohrami so načrtovani, izdelani, pregledani in odobreni v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.


Prehod iz kurilnega olja za industrijske uporabnike

Utekočinjen naftni plin je pri industrijskih uporabnikih kot energent precej ugodnejši od kurilnega olja. Za prehod iz kurilnega olja na UNP je potrebna investicija v kurilnico in plinsko postrojenje. Petrol svojim strankam nudi zamenjavo preko modela pogodbenega zagotavljanja prihrankov, kjer se uporabnikom vložena investicija povrne že v nekaj letih, obenem pa si zagotovijo sodobne kurilnice, ki so okolju tudi precej bolj prijazne.


Lahek prehod na zemeljski plin

Utekočinjen naftni plin je predhodnik zemeljskega plina, na območjih, kjer je naknadno predvidena izgradnja plinovodnega omrežja za zemeljski plin. Prehod iz UNP na zemeljski plin namreč ne predvideva večjih investicijskih stroškov in je zelo enostaven.

Prednosti Zemeljskega plina Prednosti utekočinjenega naftnega plina
Ugodnejša cena Uporaba na območjih,
kjer še ni plinovodnega omrežja
Učinkovitost zaradi visokih izkoristkov goriva Učinkovitost zaradi visokih izkoristkov goriva
Varnost, saj ni potrebe po rezervoarju Ni posameznih plinohramov pri uporabnikih,
ampak centralna plinska postaja
Nemoteč transport Manj transporta ob uporabi cetntralne plinske postaje,
kot pri plinohramih pri uporabnikih
Varovanje okolja Varovanje okolja
Energetska učinkovitost Energetska učinkovitost


Koncesije distribucije utekočinjenega zemeljskega plina

Skupina Petrol se trenutno ukvarja z distribucijo utekočinjenega naftnega plina po omrežjih v dveh državah, v Sloveniji in na Hrvaškem.

Poleg zgrajenih omrežij v veliko krajih imamo v Sloveniji sklenjenih še 5 koncesijskih pogodb z občinami. Na Hrvaškem smo prisotni z distribucijo v dveh mestih.

Petrol d.d. Slovenija Petrol d.o.o. Hrvaška
(bivši Petrol Plin)
Ilirska Bistrica Šibenik
Semič Reka (plinsko omrežje strnjeno naselje)
Postojna
Divača
Piran


Bodite vedno na tekočem