Znanje in podpora

Ravne na Koroškem: dve novi elektrarni na zaokroženem gospodarskem območju

V Petrolu smo postavili dve novi sončni elektrarni na zaokroženem gospodarskem območju Železarne Ravne, in sicer na strehah objektov Kisikarna ter Energetsko poslopje. V okviru energetskih rešitev v industriji optimiziramo energetske sisteme, kjer se osredotočamo na energijske prihranke, boljše delovne pogoje in večjo storilnost, obenem pa skrbimo tudi za povečanje deleža obnovljivih virov energije.

Na zaokroženem gospodarskem območju Železarne Ravne smo na strehah svojih objektov postavili mali fotonapetostni napravi mFE Kisikarna, moči 88,00 kWp, in MFE Energetsko poslopje, moči 174,80 kWp, za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. V dvajsetih letih bosta elektrarni proizvedli več kot 6 milijonov kilovatnih ur električne energije iz obnovljivih virov energije. V Petrolu bomo celotno proizvedeno energijo porabili za lastne potrebe in zmanjšali izpust ogljikovega dioksida za 126 ton CO2/leto.

Ključni rezultati projekta so proizvodnja okolju prijazne električne energije iz obnovljivih virov, delna samooskrba z električno energijo in manjše emisije CO2.

MFE Kisikarna

Pri napravah MFE Kisikarna in MFE Energetsko poslopje so uporabljeni:
•    fotonapetostni moduli: LUXOR Solar GmbH, LX-400M/158-144+Eco Half Cell,
•    optimizatorji: SolarEdge P801, 800W,
•    razsmerniki: SolarEdge SE 82.8 K,
•    podkonstrukciji za fotonapetostni napravi: K2.

Zajem in prenos podatkov poteka iz razsmernika na spletni portal SolarEdge.

MFE Energetsko poslopje


zastava EU
Projekt je bil izveden s pomočjo EU sofinanciranja, z namenskimi nepovratnimi sredstvi EU za kohezijsko politiko. Projekt je višini 20 % sofinanciran preko Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka JR SE OVE 2019), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.