Znanje in podpora

Na upravljanje energetskih sistemov pomembno vpliva stopnja digitalizacije

Informatizacija poslovanja je danes vodilni svetovni trend, ki je zelo izrazit tudi na področju energetike. Velik poudarek je na vključevanju različnih energetskih naprav v tako imenovane IIoT platforme, kot je na primer platforma Tango, s katerimi energetske sisteme povežemo, podatke vizualiziramo, predvsem pa omogočimo lažje upravljanje. Tako postajajo procesi v energetiki vse bolj podatkovno vodeni.

Epidemija novega koronavirusa (COVID-19) je letos postavila pred preizkušnjo družbo in gospodarstvo ter oblikovala nove pogoje za delo in življenje. V Petrolu v sklopu svojih storitev občinam in podjetjem pomagamo do zmanjševanja rabe energije v stavbah in drugih objektih, z optimalnimi stroški in minimalnimi okoljskimi obremenitvami.

Pri tem veliko vlogo odigra upravljanje energetskih sistemov, ki je s pomočjo vodenja sistemov na daljavo nemoteno delovalo tudi v času epidemije

Potencial je v povezovanju sektorjev 

Oskrba in raba energije v času pandemije je sprožila veliko razprav med slovenskimi energetiki, ki pa so bile namenjene predvsem deljenju izkušenj in primerov dobrih praks, z namenom obvladovanja oskrbe v nestabilnih časih. Takšen posvet je organiziralo tudi Slovensko združenje za energetiko SZE

Predsednik združenja SZE, prof. dr. Alojz Poredoš, je izpostavil, da se zlasti v takšnih izjemnih razmerah kažeta pomen digitalizacije in avtomatizacije, ki, med drugim, omogočata upravljanje na daljavo, brez fizične prisotnosti.

Petrol je na dogodku predstavil svoj pogled na podatkovno vodenje procesov v energetiki. Potencial vidimo v integraciji in povezovanju sektorjev v integriran energetski sistem, kar z drugimi besedami pomeni, da se obstoječe energijske tokove uporabi za doseganje čim višjega skupnega izkoristka celotnega energetskega sistema. 


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

“Integriran in povezan energetski sistem lahko pripomore pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev,” je povedal Julijo Josip Franz, vodja oddelka za implementacijo energetskih rešitev. Prednosti tovrstnega pristopa so, da se na tak način v največji možni meri izkoristijo sinergijski učinki in pozitivne eksternalije med različnimi poslovnimi modeli v energetiki. Poleg oblikovanja novih poslovnih modelov se vsem deležnikom olajša dostop do trgov in strank. 

Poleg predstavitve, kako v Petrolu vidimo integriran energetski sistem, smo na dogodku izpostavili še lastno rešitev IIoT platformo Tango, ki temelji na najsodobnejših tehnologijah in s katero vodimo naše energetske in okoljske projekte. 

“Zbiranje, preverjane in obogatitev podatkov je prvi korak pri doseganju sinergij med različnimi deležniki v energetiki – znotraj Petrola in na trgu,” je z udeleženci delil Marjan Brelih, produktni vodja za Tango. Digitalizacija in strojno učenje pa se lahko uporabita tudi v industrijski napredni analitiki, kjer je še ogromno potenciala.

Predvajaj

Pametne rešitve predstavljajo odlično orodje za energetsko upravljanje infrastrukturnih sistemov in podpirajo razvoj trajnostnega gospodarstva.

Digitalne rešitve: boljša energetska učinkovitost in boljše poslovne odločitve

V Petrolu razvijamo rešitve za učinkovitejše upravljanje infrastrukturnih sistemov, tako vodovodnih sistemov in čistilnih naprav, kot sistemov učinkovite razsvetljave, daljinskega ogrevanja in energetske prenove stavb

Naše digitalne rešitve so namenjene izboljševanju energetske učinkovitosti, maksimiranju poslovnih rezultatov in nenazadnje izboljševanju udobja končnih uporabnikov. Razvijamo tudi pilotne projekte za pametno in prožno upravljanje z energijo, kot sta na primer projekta X-Flex in projekt Compile v Lučah

Poleg tega si prizadevamo za zmanjšanje rabe energije in za rabo energije iz obnovljivih virov. Intenzivno tudi vlagamo v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, vetra, sonca in vode, saj želimo prispevati svoj delež pri doseganju zavezujočih evropskih ciljev na področju uvedbe obnovljivih virov. 

Petrolov nadzorni center na Bledu

Individualne energetske rešitve nudimo tudi za poslovne uporabnike, tako za mala in srednja podjetja, kot za velika podjetja in industrijo, katerim omogočamo upravljanje na različnih nivojih. 

Malim poslovnim uporabnikom tako, na primer, omogočamo vizualizacijo in upravljanje energetskih naprav, med katere štejemo sončne elektrarne, toplotne črpalke in polnilnice za električna vozila. Upravljanje in nadzor nad energetskimi napravami je omogočen preko ModBus komunikacije, preko katere se zajema podatke o delovanju krmilnih modulov. Komunikacija je lahko dvosmerna, kar pomeni, da lahko zajema podatke iz naprave, o porabi, delovanju in stanju, po drugi strani pa lahko do naprave uporabnik pošilja ''ukaze'', na primer “vklop/izklop”. 

Primer spremljanja in nadzora energetskih naprav je na primer podjetje Mega M, kjer smo toplotne črpalke integrirali v njihov SCADA sistem, sončno elektrarno pa spremljajo preko spletne aplikacije Solar Edge. V primeru, da uporabnik že uporablja lasten sistem za energetski management, oziroma SCADA sistem, kjer že spremlja delovanje ostalih naprav na objektu, omogočamo integracijo zgoraj omenjenih podatkov v katerikoli sistem.